Analiza Snów

Analiza snów i praca ze snami – sesje indywidualne i warsztaty

„Zobaczyłem we śnie tablicę, na której każdy pierwiastek znajdował się na odpowiednim miejscu.”
– Dimitri Mendelejew

Czym jest technika analizy snów? Z jednej strony jest ona narzędziem terapeutycznym, z drugiej zaś, służy rozwojowi osobistemu – jest tym, co pozwala nam dotrzeć do mało znanych i niezbadanych obszarów nieświadomości zbiorowej i indywidualnej, zrozumieć niejasne dotąd treści i elementy naszego życia, wprowadzić tam pozytywne zmiany.

For ENGLISH VERSION please, scroll

Czasami zachowujemy się w określony sposób, niekoniecznie dlatego, że właśnie taki uważamy za odpowiedni. Czasami sami nie rozumiemy naszych życiowych wyborów. Rozpoznanie przyczyn znacząco wpływa na naszą możliwość odzyskania kontroli nad własnym życiem i ułatwia wprowadzenie w nim pożądanych zmian.

Paca ze snami jest pomocnym narzędziem, które pozwala na rozpoznanie różnego rodzaju „usterek” z którymi bardziej lub mniej, ale do pewnego stopnia jednak nieświadomie żyjemy, oraz na zauważenie tego, co jest ukryte, a co działa na nas, i próbuje się dostać do naszej świadomości, pukając do niej z głębszych warstw nas samych (naszej psychiki i sfery duchowej).
Sen jest zjawiskiem towarzyszącym nam każdego dnia; śpiąc mniej więcej po 8 godzin dziennie spędzimy we śnie około 20 lat naszego życia – dlatego też warto ten czas dobrze wykorzystać albo przynajmniej później zrobić z niego użytek.

Podczas snu napływają do nas liczne informacje pochodzące ze sfery nieświadomości. Sen posiada zaszyfrowane znaczenia, których zrozumienie może być bardzo korzystne. Odczytanie znaczenia snu przynosi ze sobą istotną wiedzę, często również pomaga zharmonizować różne aspekty naszej osobowości. Może też uwolnić nas od rozmaitych, nieświadomie powielanych (często przez lata) wzorców.

Większość osób śniło choć raz o czymś niezwykłym i niecodziennym, czasami dane sny zapadają w pamięć i mimo upływu lat ich wspomnienia są wciąż żywe. Sny wyjątkowe, powtarzające się, zapamiętane sny z dzieciństwa, ale także wizje przychodzące na jawie lub dziwne i nie do końca spójne zdarzenia – zdarzenia, które możemy nazwać „błędami w Matrixie” – wszystkie tego typu zjawiska są sygnałami wysyłanymi przez naszą podświadomość; obszary naszej własnej, i czasami również kolektywnej nieświadomości próbują się z nami skontaktować za ich pomocą. Można powiedzieć, że w ten sposób jakaś informacja „puka” do naszych drzwi i domaga się uwagi, „wyświetla” się nam jak nieprzeczytana wiadomość. Widząc ją, możemy poddać ją analizie i interpretacji, które pozwolą wyciągnąć z niej kluczowe znaczenie i zrozumieć zawarty w niej przekaz.

O moim doświadczeniu z tematem śnienia:

Ponieważ każdy sen zawiera informacje „pozamykane” w symbolach, w swojej technice analizy snów, wizji i nietypowych zdarzeń w dużym stopniu korzystam z różnych sposobów i metod interpretacji symbolu, i z ogólnie pojętej pracy z symbolami. Symbol jest narzędziem obecnym w każdej kulturze, w każdej filozofii i religii, spotykanym i używanym już od czasów prehistorycznych, można nawet powiedzieć, że od początku dziejów.

Moja wiedza na temat symboli i na temat samych snów pochodzi z wielu źródeł m. in. z nauk przekazywanych przez myślicieli Dalekiego Wschodu, jak i współczesnych nauczycieli zachodnich, również z kilkuletnich studiów nad szamanizmem (praca magisterska na ten temat), czy zgłębiania wielu dokonań Junga, które przez ponad 10 lat stanowiły, i nieprzerwanie (choć obecnie już w trochę mniejszym stopniu) stanowią obiekt moich zainteresowań.

Jednak najbardziej przełomowym momentem, związanym z tematyką śnienia i analizy snów, bez wątpienia było dla mnie zetknięcie z tybetańską jogą snu i śnienia – techniką wywodzącą się z linii nauk Dzogczen, z którymi od tamtego czasu jestem głęboko związana.

Metoda analizy snów, której używam podczas sesji jest metodą autorską, wykorzystującą i syntetyzującą wiedzę zaczerpniętą ze wszystkich wyżej wymienionych źródeł.

Podstawowe informacje o snach i analizie snów:

Sny mogą wydawać się nam irracjonalne, abstrakcyjne lub pozbawione sensu. Wynika to z faktu, że marzenia senne odchodzą od znanych nam z życia codziennego praw logiki, przyczyny i skutku, chronologicznego układu zdarzeń. Nie czyni to jednak snów pozbawionymi znaczenia i sensu, przypadkowymi obrazami.

Żeby skutecznie zanalizować sen, rozbijamy jego treść na elementy składowe i wydobywamy ukryte w nich za pomocą symbolu znaczenia. Docelowe znaczenia snu są dosłownie zakodowane, zaszyfrowane, pozamykane w symbolach. Każdy taki symbol może zawierać w sobie wiele znaczeń, a znaczenia te często wykraczają poza ramy języka, którym staramy się je opisać. Symbole występujące w snach są powiązane z nieświadomością indywidualną konkretnej osoby, co oznacza że ich znaczenia muszą być rozpatrywane indywidualnie, ponieważ mogą się one znacząco różnić w zależności od wszystkich możliwych czynników określających klienta (jego życiorys, płeć, wiek, kondycja zdrowotna, moment pojawienia się snu itd.), np. drzewo śniące się małemu dziecku zimą będzie oznaczało zupełnie co innego, niż drzewo śniące się sadownikowi zimą lub w okresie zbiorów.

Bardzo ważne w takiej analizie jest „tło” i zbiór wiadomości odnoszących się do śniącego. W nawiązaniu do wcześniejszego przykładu, podczas sesji zapytam: „Co oznacza drzewo dla Ciebie?” – I tutaj jedna osoba może opowiedzieć, że dużo ostatnio myślała o wycince drzew w ogrodzie, i że pokłóciła się o to z mężem akurat w ten dzień, gdy przyśnił jej się ten sen. Inna powie, że drzewo oznacza dla niej rodzinę i bezpieczeństwo, a jeszcze inna, że jest to coś związanego z jej pracą.

Osobnym zjawiskiem są pojawiające się w snach archetypy, czyli swojego rodzaju „meta-symbole”, działające na poziomie nieświadomości zbiorowej, i z niej przenikające do nieświadomości indywidualnej. Archetypy są symbolami wspólnymi dla wszystkich ludzi, bez względu na to komu się śnią (bez względu na kulturowe, religijne itd. tło danej osoby). Bardo często niosą ze sobą podobne znaczenia i przesłania. Las, noc, ocean – to przykłady najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych symboli archetypowych. W większości snów będą miały to samo znaczenie – noc pokazuje nieświadomy stan umysłu, oznacza że osoba nie rozumie sytuacji, w której się znajduje. Las, morze lub ocean – informują m in. o tym, że w czasie snu osoba mentalnie była w miejscu, w którym obszary jej nieświadomości indywidualnej łączą się z polem nieświadomości zbiorowej.

Przebieg sesji:

Przebieg sesji indywidualnej rozpoczyna się przedstawieniem przez klienta snu, wizji, zdarzenia lub serii snów/zdarzeń, których analizy chciałby dokonać. Sesja przebiega w ciągłej interakcji między nami, podczas której wspólnie odkrywamy znaczenia poukrywane w symbolach, równocześnie integrując poruszone przez sen i pozyskane z niego treści. Symbolami we śnie może zapisane być wszystko – obrazy, wydarzenia, emocje; – wszystkie te i inne elementy mogą być totalnie wymieszane ze sobą i porozmieszczane we śnie w najbardziej wyszukany sposób, tak że często, naprawdę nie wpadli byśmy „tak po prostu” na to, jakie może być ich znaczenie i co za tym idzie, znaczenie samego snu. Nawet mimo tego, że paradoksalnie po dotarciu do tych docelowych znaczeń, okazują się być one dla nas zupełnie czytelne i jasne.

Odczytywanie zamkniętych we śnie informacji, wiadomości i przesłań posiada swój własny, uzdrawiający potencjał. Kiedy informacja ze snu przechodzi na poziom uświadomiony, często dzieje się tak, że szkodliwe mechanizmy automatycznie przestają w nas pracować, a przeciągające się procesy dobiegają końca.

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”
— C.G. Jung

Klucz do zrozumienia snu leży zawsze w przestrzeni osoby, z którą pracuję, ale metody, z których korzystamy w trakcie sesji pozwalają na stopniowe wyłonienie się ścieżki prowadzącej do odkrycia i otworzenia głównego, esencjonalnego znaczenia snu. Ponieważ symbol jest z założenia wielowymiarowy, również wiele snów oraz ich poszczególnych elementów zawiera w sobie więcej niż jedno znaczenie, czy jedną możliwość interpretacji.
Najczęściej jednak istnieje jedno lub dwa znaczenia, które są znaczeniami kluczowymi, właśnie tymi, które powinniśmy zrozumieć, „tymi o które nam chodzi.” Dopóki nie odkryjemy właśnie tych znaczeń, mimo że odkrywamy inne, obecne jest w nas uczucie, że jeszcze czegoś brakuje. Celem sesji jest wydobycie ze snu jego docelowych znaczeń, i wiemy kiedy to następuje.

Korzyści płynące z pracy ze snami:

Praca z analizą snów pozwala nam zrozumieć i lepiej poznać samych siebie. Rozpoznając znaczenie snu, możemy również rozpoznać istotne wzorce, które nieświadomie kierują nami, i działają na nas destrukcyjnie lub w inny niekorzystny sposób; a co za tym idzie – odsłania również ścieżkę i możliwości rozmontowania ich i zmienienia ich na takie, które będą dla nas zdrowsze i lepsze.

Ogromna część nas samych, naszego potencjału oraz zdolności naszego umysłu są dla nas czymś nieznanym, czymś do czego pozornie nie mamy dostępu. Sen uchyla nam rąbka tajemnicy, otwiera drzwi prowadzące do ogromnych, nieuświadomionych pokładów informacji.

Poprawnie wykonana analiza snów daje nam wiedzę o nas samych, o kierujących nami impulsach i wzorcach, o naszych lękach i pragnieniach, o chorobach lub innych zagrożeniach, czasami również o wydarzeniach, które mogą nas czekać w przyszłości. Jest to możliwe, ponieważ sny pokazują zjawiska w ich subtelnej postaci, zanim objawią się one w postaci bardziej ziemskiej, fizycznej. Nie chodzi tu tylko o tzw. sny prorocze i przejrzyste, ale bardziej o to, że odczytane sny same w sobie odsłaniają przed nami procesy, które na głębszych poziomach już zaczęły działać i postępują, mimo że jeszcze nie dostrzegliśmy ich w naszej codziennej rzeczywistości. Procesy te można porównać do myśli, których nie widać, a które mimo tego, poprzedzają i prowokują konkretne działania, np. myśl kobiety o tym, że chciałaby mieć dziecko, gdzie dziecko najpierw jest planem/marzeniem żyjącym tylko w jej umyśle i uczuciach; następnie po rozmowie z partnerem, może żyć ono już w umyśle kobiety i jej męża jako pary – jako ich wspólne marzenie, a także w umysłach i emocjach osób z ich otoczenia, jeszcze później to dziecko może być w łonie matki np. 1 tydzień, 5 miesięcy itd., aż któregoś dnia przychodzi na świat i wtedy widzimy je wyraźnie jako materialną formę.
W analizie snów docieramy do tych subtelnych poziomów, gdzie niektóre z wydarzeń i zjawisk są jeszcze w „swoich zarodkach”, tkwiąc w różnych etapach swojego rozwoju. Czasami niektóre z nich widzimy już w jakimś stopniu w świecie materialnym; inne funkcjonują dopiero na poziomie energii, z którym stykamy się poprzez analizę snów (w tym też analizę wizji czy nietypowych zdarzeń z naszego życia). Niektóre z nich zawsze pozostają na poziomie subtelnym, gdzie mogą pozostawać pozornie nieruchome, albo rozwijać się lub zanikać w tych uczuciowych i mentalnych sferach. Inne stopniowo przedostają się do świata materii.
Jeżeli posiadamy i rozumiemy wysłaną do nas przez naszą podświadomość informację – możemy zrobić z nią coś użytecznego.

Sen przychodzi do nas ze sfery nieświadomości i stanowi on taką przestrzeń, w której jesteśmy mniej lub bardziej obecni, i przebywamy tam jakby pozostawieni w kontakcie z naszym wymiarem energetycznym (emocjonalnym) i duchowym/mentalnym.

„Często śnimy o osobach, od których otrzymujemy list następnego dnia. Sprawdziłem to przy wielu okazjach, że w chwili kiedy sen się wydarzał, list już leżał w skrzynce adresata.”
– C. G. Jung

Poziom emocjonalny/energetyczny jest bardziej „rozmyty,” jego granice nie są tak ostre jak granice obiektów widzianych „na żywo”. Zjawiska na poziomie energii nie są aż tak pooddzielane od siebie, jak w świecie zewnętrznym. Dlatego we śnie możemy odczuwać energię bliskich nam osób znacznie silniej niż na jawie. Potwierdzają to sny, gdzie śnimy o osobach, które niespodziewanie spotykamy wkrótce po tym, gdy sen o nich się przyśnił, sny gdzie śnimy o kimś, a na drugi dzień dowiadujemy się, że tego dnia gdy przyśnił nam się sen, była np. rocznica śmierci tej osoby itp.

W snach mogą również przychodzić do nas cenne inspiracje i przekazy związane ze sztuką, nauką i rozwojem duchowym. Wiele twórców przeszłości swoje dzieła najpierw zobaczyło w snach, i dopiero później zostały one przez nich „przyniesione” do naszej materialnej, fizycznej rzeczywistości.

Czasami spotykamy się ze stwierdzeniem, że sny są jak listy, a każdy niezinterpretowany sen to nieodczytana wiadomość. Myślę, że stanowi ono dobre zobrazowanie faktycznej sytuacji.

Informacje o sesjach i warsztatach:

Sesje indywidualne analizy snów i pracy ze snami regularnie prowadzę w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Łodzi, okazjonalnie również w innych miastach.

Istnieje możliwości przeprowadzenia sesji na odległość poprzez komunikator internetowy Skype lub Facebook video/Messenger.

Koszt sesji trwającej 1-2.5h to 450zł, Każde kolejne pół h +50zł.* Termin i miejsce sesji do uzgodnienia.

*Są to ceny dla sesji Skype/FB video/Messenger i telefonicznych. Sesje na żywo są droższe o 50zł.

Rezerwacje sesji odbywają się przez wysłanie przedpłaty 200zł, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Przedpłata nie jest zwracana jeśli klient nie przyjdzie na spotkanie.

Istnieje możliwość przeprowadzenia sesji w języku angielskim.

A także zorganizowania warsztatów grupowych (w przypadku warsztatów grupowych istnieje możliwość dopasowania programu do potrzeb i wymagań grupy.)

Osoby zainteresowane analizą snów zachęcam do wysyłania zgłoszeń przez zakładkę Kontakt.

_________________________________________________________________________________

Dream analysis

“I saw in a dream a table where all elements fell into place as required. Awakening, I immediately wrote it down on a piece of paper, only in one place did a correction later seem necessary.”— Dmitri Mendeleev

Basic information

What exactly is the technique of the dream analysis? On one hand it is a great therapeutic tool. On the other it works as good for our self-development. It is that which helps us to step into and get to know the unknown and unexplored areas of our individual and collective Unconscious.

It helps us to understand the important themes and elements of our life, which were unclear to us before; so we can put them into therapeutic work, and introduce the desired changes into our lives.

* * *

Sometimes we behave in a certain way, not necessarily because we think it is the right one. Sometimes we do not understand our life choices. If we realize the hidden patterns and causes, we can regain the control of our lives.

Sleep is a phenomenon that accompanies us every day. Sleeping 8 hours a day, we sleep about 20 years of our lives, that is why it is worth making a good use of this time.
Working with dreams is a helpful tool that allows us to recognize different flaws inside that we are not always aware of, but we live with.

It can be truly important to see what is trying to get to our consciousness from deeper layers of ourselves.

* * *

Dream analysis can be used not only as a therapeutic tool but also as a process of personal development.

The analysis can help to identify and understand unknown elements of our lives, these little flaws that take control although we do not want it.

Recognizing the problem helps us to regain control. It can help us to become more aware and connected to the unconscious, unexplored areas of our psyche.

During sleep, a lot of messages come to us from the unconscious sphere. Dream is a kind of an information in code and understanding the meaning can be very beneficial. Reading it can bring significant knowledge, it may help to harmonize different aspects of our personality. It can also free us from various, unconsciously duplicated and destructive patterns.

Most people have dreamed about things that are unusual. Sometimes years pass and dreams from our childhood can be still remembered. All remarkable and significant dreams, but also visions, not completely consistent events that seem to be “errors in the Matrix” are signals sent by our sub-consciousness. Those signals are like an unread messages trying to contact us, with the sealed help.

My experience with the dream topic and the dream analysis

The symbol is present in every culture, in every philosophy and religion, encountered and used since prehistoric times, almost from the beginning of the history.

Every dream contains information encoded in symbols. That is why in my work I use a lot of different methods of symbol interpretations.

My knowledge about symbols and dreams themselves comes from many sources like the teachings of the well-known and less known great masters of many spiritual traditions, modern Western teachers, from several years of shamanism studies (master’s thesis on this subject) or exploring many of Jung’s achievements (which for more than 10 years have been and still are the object of my interest).

However, the most crucial moment in my life related to dreaming was undoubtedly the contact with Tibetan yogas of sleep and dream (derived from the line of Dzogchen Teachings, with which I have been deeply connected since).

The method of dream analysis, which I use during the session, is my own method that uses and synthesizes knowledge derived from all the above-mentioned sources.

Further information about dreams and dreams analysis

“In all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order.”
― Carl Gustav Jung

Dreams may seem irrational, abstract or meaningless to us. This is due to the fact that dreams are far from the laws of logic or chronological events that we are familiar with. However, it does not actually make dreams accidental, meaningless images.

In order to analyse dreams effectively, we divide its content into separate parts to then husk the meanings given in the form of the symbols. The exact meanings of the symbols are literally encoded, encrypted, enclosed inside the symbols. Each of such symbols can contain many meanings, and often the meanings transcend the borders of the language by which we try to explain and express them. The symbols we meet inside dreams are connected also to the individual unconsciousness of the client, which means we need to work on them individually as they can explicitly differ depending on the all possible factors connected to the dreamer (his or her life-story, gender, age, health condition, the time when the dream appears etc.). For example the apple tree dreamt by a child during winter will have completely different meaning than the apple tree dreamt by the farmer during the harvest season.

The “background” of the dreamer is very important in the analysis. It means that analysis must be considered individually because the meaning of each symbol can depend on many factors connected to biography, sex, age, health condition, the moment of dream showing up.

During the session I may ask: What does the tree mean for you? Your background is very important because the meanings of the symbols can vary for various people, the particular dream and another content. For one person it can be related to work, for somebody else it can mean family and security or simply cutting down trees in the garden (followed by an argument with a husband about cleaning up the garden).

Archetypes appearing in dreams are separate phenomenon. They are meta-symbols common to all people regardless of the cultural or religious background. They often carry similar meanings and messages. Forest, night or ocean are examples of the most recognizable and characteristic meta-symbols. In most dreams they will have the same meaning – the night shows the unconscious state of mind, – that the person does not understand the situation he/she is in. Forest, sea or ocean may inform about the fact that during a sleep the person was in a place where the areas of their individual unconsciousness are connected with the areas of the collective one.

The session

The session is based on an interaction between the therapist and the client (i. e. me and you), we discover the meanings together. It begins with describing the dream, vision, or series of dreams or unusual events.

Everything can be a symbol: pictures, events, emotions – they can be mixed up with other elements and arranged in a sophisticated way in a dream, so they are not obvious at first sight. However after reaching the target meanings, they turn out to be perfectly clear to us.

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.”
― C.G. Jung

Reading the information, messages and indications hidden inside the dream carries its own, unique and healing potential. When the information from a dream is being brought into a conscious level, the harmful mechanisms automatically stop working in us, and the damaging process is coming to an end.

The key to understanding the dream is always inside you. The methods used help to find the right path leading to the discovery and opening the main meaning of the dream gradually. Symbols are multidimensional, many dreams and their individual elements contain more than one meaning or more than one possibility of interpretation. However there are one or two main meanings, the key ones, those that we should find and understand. Not until we discover these meanings, although we discover others, a feeling of something missing is still present. The aim of the session is to extract target meanings, and we feel and know when it happens.

The benefits of working with dreams

“The dream is the (disguised) fulfillment of a (suppressed, repressed) wish.”
― Sigmund Freud

Working with the dream analysis allows us to better understand ourselves.
By recognizing the importance of sleep and dreams, we can also recognize important patterns that guide us, or on the other hand are destructive. We can learn how to cope with them or change into healthier and better ones.

A huge part of ourselves, our potential and our mind’s abilities are something unknown to us, something we do not seem to have access to. The dream opens the door leading to huge, unconscious information layers.

A correctly performed analysis of dreams gives us knowledge about ourselves. It shows the patterns that guide us, our fears and desires; not yet diagnosed diseases or threats are also seen. Sometimes events that may await us in the future can also appear. This is possible because dreams show phenomena in their subtle form before they actually appear.

“We often dream about people from whom we receive a letter by the next post. I have ascertained on several occasions that at the moment when the dream occurred the letter was already lying in the post-office of the addressee.” – C.G. Jung

It is not just about so called precognitive dreams or the dreams of clarity but rather about the fact that the dream itself, if analysed successfully, shows us the processes which have already started (on the deeper levels), and which are proceeding, even though we haven’t realized it yet in our everyday life. These processes can be compared to the thoughts, which cannot be seen, but which regardless of the fact, precede and provoke the certain actions. For example the woman who wishes to have a child; – first the child exists only inside of her mind and feelings. Later, after she talks with her partner, the child can live inside the minds of the couple – as their mutual wish. It can live also inside the minds of their relatives. Later the child can live inside the mother’s womb, 1 week, 5 months etc., until the time comes and it is being born and we can see it clearly as a material form.

In dream analysis we reach all those subtle levels where some of the events and phenomena are still in their embryos, existing on the various levels and in various stages of their development and growth. Sometimes, some of them and to some degree we can see in the material world; other are existing only on the energy level, with which we meet by the dream analysis (or analysis of visions or unusual evens of our life). Some of them forever exist only on the subtle level, where they can stay seemingly motionless, or may be growing / developing and disappearing inside these emotional and mental spheres. Other gradually cross over and come into the material world.
When we got and understand the message/information sent to us by our unconsciousness – we can make a good use of it.

The dream comes to us from the sphere of unconsciousness and it is being a space inside of which we are more or less present, and wherein we stay as if likely left in the contact with our energy (emotion) level and also mental/spiritual level.

The emotional (energy) level is more fuzzy, its borders are not that clear or sharp like the borders of the objects seen in our daily life. The phenomena on the energy level are not so clearly separated from each other like in the external world. Therefore in the dream we can for example feel the energy of other people much stronger than in our waking state.

In dreams, valuable messages and inspirations related to art, science and spiritual development can come to us. Many creators saw their works in dreams at first, and just then they were created in the real world.
Sometimes we encounter the statement saying that dreams are like letters, and each uninterpreted one is like an unread message. (Let it be the summing up of dreams analysis.) I think it fits very well the actual situation.

Sessions accessibility

Individual therapeutic sessions are regularly available in English via Skype or Facebook video and audio call. Live sessions are conducted regularly in Kraków and other cities in Poland.
It is also possible to organize workshops for groups. The programme can be adapted to meet the group’s needs.

Session lasts up to 2 hours and costs 105 EU.

There is a possibility to pay via Paypal.
Prepayment of 35 EU is needed to book a session as well as making an appointment; the rest of the payment 70 EU can be paid closer to the day of the session or after session. If the client does not come to the meeting the prepayment is not refunded.

The date and place of the session is to be set and agreed on together with the therapist.

Facebook: https://www.facebook.com/SoulsOfSpace/