Warsztat terapeutyczny – Nowe Ustawienia Systemowe – Łódź 26 maja 2019

“Życie przepływa przez nas w każdej chwili na nowo i całkowicie…
Nasze życie było już w naszych rodzicach i przodkach i trwa nadal w naszych dzieciach.”
– Bert Hellinger
________________________

Serdecznie zapraszamy na piękne, terapeutyczne warsztaty Nowych Ustawień Systemowych metodą Berta Hellingera. // ENGLISH version below

@Możliwość pracy z dowolnym tematem: relacje rodzinne i partnerskie, zawodowe i biznesowe; zdrowie, choroby i symptomy, uzależnienia i traumy; zdolności i umiejętności, marzenia i cele, i inne.

* * *

Warsztaty odbędą się w Łodzi, 26 maja 2019, w godzinach 11:00-20:00. Godzina zakończenia zajęć może ulec zmianie, jest ona zależna od ilości osób z ustawieniem własnym

Adres: Evergreen, ul. Szeregowa 23, Łódź
https://www.facebook.com/EvergreenJoga/

W dniach 25-28 maja istnieje również możliwość spotkania się na sesje indywidualne w Łodzi (ustawienia i inne metody pracy). Więcej informacji na stronie: http://spaceluminous.com/

* * *

Podstawowe informacje dotyczące warsztatów i metody ustawień:

Ustawienia Systemowe są metodą pracy terapeutycznej. Ze względu na swój nieszablonowy charakter i wysoką skuteczność, cieszą się one rosnącą popularnością w Europie i poza nią.

Jest to metoda fenomenologiczna i holistyczna – często rozwiązanie leży zupełnie gdzie indziej, niż moglibyśmy się tego spodziewać, a poruszenie i uzdrowienie danego obszaru, np. relacji z rodzicami, pociąga za sobą polepszenie również innej sfery życia, np. naszej sytuacji materialnej czy relacji partnerskiej.

Sposób stosowania i działania pracy ustawieniowej znacząco odbiega od tego, z jakim mamy do czynienia w przypadku wielu innych metod terapeutycznych, stosowanych powszechnie.

Z reguły, chodzi tutaj nie tyle o wprowadzanie zmian, co raczej o przywrócenie tzw. „pierwotnych porządków”, które zakłócone, wprowadzają w nasze życia dysharmonie i chaos.

Zakres problemów, które można ustawiać jest bardzo szeroki. Należą do nich:

– relacje rodzinne i partnerskie
– konflikty
– choroby (w tym te nietypowe i trudne)
– emocje wschodzące w kontekście śmierci i towarzyszące im zmiany osobowości
– wypadki
– traumy
– uzależnienia
– przeszkody materialne i biznesowe, problemy dotyczące prowadzenia firm i organizacji, problemy zawodowe
– negatywnie na nas oddziałujące, zakryte przed nami tajemnice rodowe (np. adopcje, aborcje, morderstwa; dodatkowi członkowie systemu)
– zwierzęta
– kontakty ze zmarłymi, w tym kontakty z nieznanymi nam przodkami i ich towarzyszami (podróż w czasie)
– ustawienia astrologiczne np. przy trudnym ułożeniu lub tranzytach planet
– ustawienia snów np. dla powtarzających się snów zawierających ukryte znaczenia
– klątwy, archetypy i elementy karmiczne, oraz wiele innych.

Różnica pomiędzy udziałem w warsztatach z ustawieniem własnym, a udziałem bez ustawienia własnego:

Uczestnictwo z ustawieniem własnym:

Udział w warsztatach z ustawieniem własnym obejmuje sesję terapeutyczną prowadzoną specjalnie dla danego uczestnika nad wskazanym przez niego tematem (w trakcie warsztatów w grupie). Taka sesja trwa w przybliżeniu godzinę i daje możliwość spojrzenia na daną kwestię dotyczącą życia konkretnej osoby, rozpoznania przyczyn stojących za jej problemem, ukazania potencjalnych rozwiązań i pracę z tym, co najbardziej wymaga interwencji. * * *

Uczestnictwo w bez ustawienia własnego (dla tzw. reprezentantów i pozostałych uczestników):

Wszyscy uczestnicy biorą aktywnie udział w ustawieniach. Ustawienia wykonywane są dla osób zgłaszających się do ustawienia własnego, czyli będziemy pracować z problemem danej osoby, który może być taki lub inny (np. choroba, konflikt w rodzinie, kłopoty materialne), ale każdy bierze udział w tej pracy i przechodzi proces uzdrawiający w jej trakcie, dlatego nie tylko osoby z ustawieniem własnym, ale także obserwatorzy i reprezentanci mają okazję wiele przepracować i wynieść z każdych warsztatów.

W czasie warsztatu możliwe jest przeprowadzenie do 8 sesji z ustawieniem własnym. Ilość miejsc dla obserwatorów i reprezentantów jest nieograniczona.

Koszt uczestnictwa:

350zł – osoby z ustawieniem własnym
150zł – pozostali uczestnicy

Koszt uczestnictwa przy wpłacie zaliczki do 19 maja 2019:

300zł – osoby z ustawieniem własnym
100zł – pozostali uczestnicy

Miejsce na zajęciach rezerwuje wysłanie przedpłaty (100zł dla ustawień własnych i 50zł w przypadku reprezentantów). Przedpłata jest zwracana tylko w sytuacji, gdyby warsztaty miały się nie odbyć – warsztaty mogą zostać odwołane w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

W przypadku większej ilości chętnych, niż przewidziana w wydarzeniu, o wzięciu udziału będzie decydować kolejność wpłat zaliczek.
Przedpłaty proszę wpłacać na konto:

Marta Wrona
55 1160 2202 0000 0000 4832 5214
opis: warsztaty 26 maj 2019 Łódź ustawienie/reprezentant (proszę wybrać)

Po wpłacie zaliczki, proszę o informację przez zakładkę Kontakt

Do zobaczenia!

Grafika: Paulina Fuss


_________________________________________

ENGLISH version

“Some think they are seeking their own soul’s truth but the Greater Soul is thinking and seeking through them.” – Bert Hellinger

Welcome to a beautiful therapeutic workshop of Bert Hellinger’s method – Family Constellations

There is a vast range of topics you can work on, like: family & partner relationships, diseases & symptoms, traumas & addictions, career & finances, dreams & life goals, abilities, aims and many other.

{Live workshops are arranged regularly in Kraków and other cities in Poland. There is also a possibility to conduct individual sessions of Family Constellations via Internet (Skype or FB video) or to organize the workshops abroad.}

This particular workshop will take place in Łódź, Poland, on the 26th of May 2019 at 11:00AM-20:00PM (Polish time).

For more information, please read the below text and/or send the message via Private message.

* * *

The basic information about Bert Hellinger’s method and the workshops:

Family Constellations is a method of therapeutic work. Due to its unconventional character and its high efficiency the family & systemic constellations are becoming more and more popular in Europe and beyond.

In this phenomenological and holistic method the origins of the problem are shown from a different point of view than one could have expected, often having its roots in a completely different area that had been thought.

Recognition of the origins contribute to the healing process by harmonising disturbances and disorders in the family system and restoring the broken balance. The process aims to mend not only one but many spheres of our life.

The method’s outlook and the way it works may appear quite unusual and differ significantly from most of another therapeutic techniques commonly used. During the session instead of trying to change something, we rather bring back the once-broken, natural balance and order.

Bert Hellinger on Family Constellations: https://www.youtube.com/watch?v=MWf9wWgkGE4

“When the family has been brought into its natural order, the individual can leave it behind him while still feeling the strength of his family supporting him. Only when the connection to his family is acknowledged, and the person’s responsibility seen clearly and then distributed, can the individual feel unburdened and go about his personal affairs without anything from the past weighting him down or holding him back.” – Bert Hellinger

The range of topics we can work with is very wide and it includes for example/among others:

– family and partner relationships
– conflicts
– diseases (unusual or difficult )
– emotions connected with death, near death experiences and further changes of personality
– accidents
– traumas
– addictions
– career and finances (also in the context of obstacles)
– organizations – business and in general the structures of organisations of various kind/category can be worked on, brought back into order and improved
– negative family secrets (adoption, abortion, murder, additional people in the family system)
– pets
– contact with the dead (including unknown ancestors and their companions – time travels)
– astrological constellations and settings (for example in case of difficult arrangement or transit of planets)
– constellations of the dreams and dream figures, for recurring dreams with hidden meaning
– curses, archetypes and karmic elements
– and many others

Forms of participations in the workshops and further information:

There are 3 different forms of participation in the workshops:

Participating in the workshops with your own constellation:

A personal therapeutic session, led specifically for the individual is included in this form of participation. A particular issue is worked on during a group session.

Such a session lasts approximately an hour (during about 6-8 hours workshop). It gives an opportunity to look at a given issue concerning the life of the client, recognizing the roots of his or her problem, checking the possible solutions and working on that which the most requires intervention.

Participation in the workshops without one’s own constellations, in the form of representatives and/or observers:

All participants are the active members of the workshop. The individual constellations are made for the particular clients (the ones with own constellations) but everyone participates and undergoes a healing process. That is why not only people with their own constellations, but also representatives and even observers have the opportunity to work problems out and learn a lesson from every workshop.

During the workshop, it is possible to conduct up to 8 individual constellations. The number of places for observers and representatives is unlimited.

Cost:

350zł / 80EU – client with their own constellations
150zł / 35EU – other participants

Cost (if paid before the day 19th of May 2019):

300zł / 70EU– client with their own constellations
100zł / 25EU– other participants

The place is reserved by prepayment (100zł for own constellations and 50zł for other participants). The prepayment is refundable only if the workshops do not take place – the workshops can be cancelled if there are not enough participants.

In the case of a larger number of people willing to take part in the session, the order of prepayments will decide about the place.

There is a possibility to pay via Paypal.

Facilitator: Marta Wrona – Certified facilitator of Bert&Sophie Hellinger Institute


Facebook: https://www.facebook.com/events/662017797565988/

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *