Feng shui: Świątynie i klasztory

feng shui miejsc świątynnych klasztorów

„Istnieją pewne szczególne okoliczności dotyczące feng shui świątyni lub klasztoru. Świątynie, klasztory i kaplice są miejscami w których to, co ludzkie spotyka się z tym, co święte. Świątynie lub klasztory jako gmachy zniesione przez człowieka, powinny być usytuowane w miejscu godnym spotkania świętych mocy.

Ponadto sanktuaria duchowe są miejscami, które pomagają ludziom doskonalić ciało i umysł w celu osiągnięcia oświecenia. Powinny być zatem budowane na terenie, który absorbuje odwieczną energię nieba i ziemi.

Formy ukształtowania terenu przypominające nieśmiertelnych, zwierzęta magiczne i zwierzęta naturalne, są miejscami, w których występuje koncentracja pierwotnej energii Tao, są one więc idealnymi miejscami dla świątyń i klasztorów.

W tradycyjnym feng shui rozróżniamy dwa rodzaje miejsc świętych lub duchowych.

Pierwszy rodzaj ma wpływać na przepływ energii. Zlokalizowanie w odpowiednim miejscu potrafi okiełznać, przewodzić i regulować energię.
Ten rodzaj budowli zazwyczaj wznosi się na terenach, na których występują potężne skupiska energii i która – jeśli zostanie odpowiednio pokierowana – może być niezwykle dobroczynna.

Drugi rodzaj ma gromadzić energię, żeby wspierać rozwój duchowy ludzi tam mieszkających.

feng shui miejsc świątynnych klasztorów

Samotna kaplica, pagoda usadowiona na szczycie zaokrąglonej góry o ścianach stromo opadających i świątynia na skalnym występie, górująca nad urwistym zboczem, są budowlami zaplanowanymi i wzniesionymi po to, żeby wpływać na przepływ energii.

Działają jak zawory regulujące potężny strumień energii i najlepiej jest, gdy są usytuowane na samotnych szczytach lub turniach, gdzie są w najwyższym stopniu wystawione na energię krążącą w tym regionie lub gdzie występuje olbrzymia koncentracja energii ziemi.

Niekiedy miejsca te są nieodpowiednie dla ludzi, ponieważ jedynie jednostki oświecone lub nieśmiertelni mają wystarczające podstawy, by znieść napór mocy. Przykładami są odizolowane pagody lub stupy na bezludnych obszarach.
W Chinach i na Tajwanie widziałam dziesięciopiętrowe pagody pozbawione jakichkolwiek schodów!

feng shui miejsc świątynnych klasztorów

Kompleksy klasztorne o wielu budynkach wzniesionych na żyłach smoka, które biegną wzdłuż pasm górskich, zaprojektowane zostały jako kanały przewodzące i kierujące potężne strumienie energii.
Najlepiej usytuowane są w „spadku” kręgosłupa żyły smoka, gdzie smok „wdycha”.

Taoistyczne klasztory Hua-shanu zbudowano, by regulowały i przewodziły energię. Podobnie schronienia buddyjskie w Himalajach.

Ponieważ te świątynie czy kaplice buduje się, żeby opanować nieokiełznaną energię, nie są to miejsca odpowiednie dla zwykłych ludzi. Jedynie osoby z już silnymi podstawami duchowymi mogą żyć i praktykować w takich klasztorach i świątyniach.

feng shui miejsc świątynnych klasztorów

Drugi rodzaj sanktuarium duchowego, rozpoznany przez feng shui, ma wspomagać praktykę duchową i zazwyczaj wznoszony jest na stokach niewysokich wzgórz, najlepiej górujących nad jeziorem lub rzeką z formacjami wodnego smoka.

Kompleks klasztorny znajduje się na terenie, na którym gromadzi się i pozostaje energia z otaczającego obszaru. Lokalizacje te są zatem w zasadzie chronione. Przykładem jest taoistyczny klasztor Lo-kuan Tai sekty Kompletnej Rzeczywistości w górach Chuanh-nan.

Na Tajwanie, w rejonie jeziora Sun Moon znajduje się wiele świątyń buddyjskich wzniesionych na zboczach wzgórza, otaczającego jezioro zasilane podziemnym strumieniem. Wody tego strumienia wypływają na powierzchnię i tworzą wzory, które przypominają splecione ze sobą wiry.
Takie otoczenie jest idealne dla praktykowania duchowości i jest dobrym miejscem dla przygodnego gościa, który przybywa tam na weekendowe odosobnienie.

Przy wyborze miejsca na ośrodek praktyk duchowych najistotniejsze jest to, że miejsc mocy nie można traktować z niedbałością. Naturze i sile mocy ziemi powinno odpowiadać przygotowanie mieszkańców. Jeśli moc miejsca jest zbyt silna i niepohamowana, zmiażdży mieszkańców i spowoduje szkody.

feng shui miejsc świątynnych klasztorów

Niektóre świątynie nie są przez tradycyjne feng shui uznawane za sanktuaria duchowości, bardziej przypominają firmy niż ośrodki rozwoju duchowego, a ich sukces to zyski.
W Hongkongu taką świątynią jest Huang Ta-hsien, której nazwa pochodzi od imienia opiekującego się nią nieśmiertelnego.

Huang Ta-hsien był taoistycznym mnichem, który doznał oświecenia w południowych Chinach i wykorzystał swoje moce do uzdrawiania i przepowiadania przyszłości.

Świątynia nosząca jego imię znajduje się w mieście. Zlokalizowana w pobliżu dużego, podziemnego dworca kolejowego i pętli kilku linii autobusowych, jest łatwo dostępna z każdego miejsca w Hongkongu. Otaczają ją tanie czynszówki, zapewniając jej dobrą ochronę i stałą klientelę.

feng shui miejsc świątynnych klasztorów

Do głównego kompleksu świątyni prowadzi okrężna zadaszona aleja, a różne świątynie połączone są dziedzińcami i ogrodami.

Główna świątynia usytuowana jest pośrodku kompleksu i wychodzi na obszerny dziedziniec. Teren świątyni jest stale zatłoczony, a jej dochody – z darowizn (nazywanych pieniędzmi na kadzidło i olej), ze sprzedaży towarów, takich jak kadzidło i talizmany, oraz z prowizji od zezwoleń na sprzedaż jedzenia i usług (takich jak przepowiadanie przyszłości) – są olbrzymie.

Taka świątynia nie może być środowiskiem sprzyjającym rozwojowi duchowemu, ale odnosi ona sukcesy w swojej dziedzinie. Do świątyń, których główną funkcją jest biznes, stosują się te same zasady feng shui, co do wszystkich innych firm.

Co ciekawe, środowiska, które odpowiednie są dla świątyń zorientowanych na rozwój duchowy, nie są stosowne dla świątyń „komercyjnych” i vice versa. Możliwe, że stanowi to odbicie odmienności tych dwóch dróg życiowych: świeckiego życia biznesem i handlem oraz jego przeciwieństwa, którym jest duchowe życie wewnętrznego rozwoju.

feng shui miejsc świątynnych klasztorów

Kolejna kategoria to świątynia lub kościół w sąsiedztwie, pełniący funkcję centrum spotkań lokalnej społeczności. Są to miejsca, gdzie ludzie mogą rozwijać wspólne zainteresowania, robić coś razem i pomagać sobie wzajemnie dzięki pobożności, nauce, czy usługom „komunalnym”.

Chociaż lokalny kościół czy świątynia zapewnia więź duchową i świecką, nie jest klasztorem czy schronieniem. Utrzymuje bliski kontakt ze społeczeństwem i biznesem, zaspokajając potrzeby tych, którzy wybrali równowagę między życiem społecznym i zawodowym oraz życiem duchowym.

Gdzie zatem chciałbyś zlokalizować najbliższą świątynię? W tym samym miejscu, które sprawiłoby, że restauracja czy dom handlowy cieszyłyby się powodzeniem. Przy czym świątynia „komercyjna”, taka jak Huang Ta-hsien w Hongkongu powinna mieć feng shui domu towarowego, lokalny zaś kościół czy świątynia powinny mieć feng shui, które zbliża do siebie członków społeczności.
Zatem wszystkie czynniki, wywierające dobroczynny wpływ na domy i handel detaliczny, odnoszą się do lokalnej świątyni lub kościoła.

feng shui miejsc świątynnych klasztorów

W Europie i Ameryce Północnej trudno sobie wyobrazić korzystanie feng shui przy wyborze miejsca na kościół. Jednak w Hongkongu nie jest to takie niezwykłe. Pomagałam kilku chrześcijańskim parafiom (tak protestanckim, jak i rzymskokatolickim) wybrać lokalizację kościoła lub świątyni.

Filozofia i praktyka feng shui nie koliduje z żadnymi wyznawanymi przez ciebie przekonaniami religijnymi, jeśli tylko żywisz szacunek do wszelkiego stworzenia, ożywionego i nieożywionego.

Kiedy zrozumiesz, że feng shui jest sztuką życia w harmonii ze środowiskiem, to zdasz sobie sprawę, że filozofia i praktyka transcenduje wszelkie wierzenia poszczególnych wyznań.”

Eva Wong, Obracanie Wszechświata: Praktyka Feng Shui

feng shui miejsc świątynnych klasztorów

Zapraszam na konsultacje z zakresu feng shui oraz na indywidualne sesje terapeutyczne m. in. Ustawienia systemowe, Konsultacje astrologiczne, Odczyty z Kronik Akaszy.

Większość z obecnie dostępnych usług znajdziesz tutaj.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie feng-shui-konsultacja-astrologiczna-irmina-wrona-kroniki-akaszy-iching-konstelacje-systemowe-ustawienia-hellingera-683x1024.jpg

ZAPISY & KONTAKT:

https://spaceluminous.com/kontakt/
576 877 236 Irmina Wrona osoba prowadząca

Źródła fotografii:
https://www.atlasobscura.com/articles/on-the-trail-of-himalaya-s-badass-8th-century-buddhist-mystic
https://www.vadoingiappone.it/ise-toba/meoto-iwa/
https://www.wondersoftibet.com/destinations/shigatse-and-gyantse/kumbum-stupa/
https://www.summitpost.org/tiger-s-nest/359162
Wikipedia & Unsplash

Jeden komentarz

  1. I had the most incredible Feng shui experience with my Taoist teacher in in his temple in Vienna here

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *