Astrologia: Zestawienie Lwa i Wodnika

Konsultacje astrologiczne  Irmina Wrona Ustawienia systemowe Kroniki Akaszy Feng shui biznesowe

„Cztery główne znaki zodiaku odnoszą się do czterech najbardziej charakterystycznych typów aktywności słonecznej istotnych dla biosfery ziemskiej i związanych z równonocą i przesileniem.

Te typy aktywności wyrażają się poprzez Byka, Lwa, Skorpiona i Wodnika. Wyrażają się one przez cztery typy organizmów ludzkich; są skondensowane, skoncentrowane, nadane są im określone formy, które wypełniają określone substancje. A jak wiadomo, substancja czyli materia jest po prostu skondensowanym stanem energii.

Kiedy twórczy człowiek komponuje utwór muzyczny, maluje obraz lub też wciela się w postać literacką na scenie teatralnej, następuje projekcja jego osobistej wizji połączenia kanonów piękna, jakie dała mu do dyspozycji jego kultura lub które wybrał ze swojego naturalnego środowiska.
Wyraża on następnie te elementy w formie, która odpowiada jego osobowości lub też, w okresach kolektywizmu, charakterowi jego kultury, religii lub ogólnie przyjętego sposobu życia.

Astrologia Konsultacje Kosmogram Irmina Wrona Feng shui dla biznesu Kronika Akaszy

W znaku Byka impulsywność siły dnia z okresu równonocy wyrażona zostaje w materii poprzez wykorzystanie materiałów dostępnych w biosferze.
W znaku Lwa personifikujące cechy okresu przesilenia letniego uzyskują indywidualną formę w postaci istot żywych włącznie ze świadomie rozwiniętymi istotami ludzkimi.

W przeciwległej części zodiaku, Wodnik nadaje formy spójnemu społeczeństwu – grupie etnicznej lub narodowi – wytwarzając to, co nazywamy kulturą.

Kultura wyrażona jest w szerokim wachlarzu form sztuki, obyczajów czy też grup dyskusyjnych, w których omawia się nowe i stare idee.
Kultura może rozwijać się tylko tam, gdzie wola społeczna zdominowała wyłamujące się indywidualne pragnienia i opinie poszczególnych członków społeczności i gdzie powstał określony sposób życia.

Konsultacja astrologiczna

Jednostka z Lwem na ascendencie usiłuje poznać samego siebie, tworząc lustra, na które może przekazywać projekcje i demonstrować swojej świadomości swoje pierwotne potencjały urodzeniowe – potencjały duszy, dharmę. Próbuje ona odnaleźć siebie w swoich dziełach na rozmaitych poziomach. Dziełem takim może być dziecko, dzieło sztuki czy też określony rodzaj działania społecznego.

Jeśli rozumie ona dobrze ów proces poznawania siebie, dostrzeże jasno dwa czynniki.
Po pierwsze, powstająca jednostka Lew musi wyrazić swoje pragnienie samoprojekcji poprzez materiały, jakie może znaleźć w swoim otoczeniu, musi zobaczyć, że są one do dyspozycji jej wyobraźni i woli, czyli w sanskrycie: Kriyashakti i Ichchashakti.
Kiedy tym potrzebnym “materiałem” okazują się inni ludzie, Lew staje się człowiekiem, który musi przewodzić, a nawet panować nad innymi ludźmi czy też kierować przedsięwzięciami społecznymi.

Drugi jednak czynnik, o którym nie powinno się zapominać, to uzależnienie intensywnego pragnienia samoprojekcji od faktu, że w gruncie rzeczy nie jest pewny, kim tak naprawdę jest. Ma tendencje, by nie czuć się pewnie w towarzystwie, ponieważ nie zna zbyt dobrze swojej dharmy.
Musi wykazać się przed sobą, aby odkryć się w lustrze swoich dzieł. Wielkie gesty mogą stanowić rekompensatę wewnętrznych braków. Za wszelką cenę musi dowiedzieć się, jak ludzie reagują na nią i może też przeżyje swoją siłę poprzez ich uległość.

Konsultacje astrologiczne dla firm astrologia partnerska elekcyjna biznesowa Kroniki Akaszy Feng shui

Aby móc wyrazić swoje nie do końca poznane „ja”, musi nauczyć się radzić sobie z wytworami kultury, czyli symbolami, słowami i pojęciami, którymi rządzi Wodnik.

Łączy się z partnerami poprzez wielkie idee społeczne, kulturowe i okultystyczne. Są one potrzebne, by wola samoekspresji znalazła odpowiednie formy. W ten sposób ascendent Lwa musi współdziałać z descendentem Wodnika.

Kiedy sytuacja ulega odwróceniu i kiedy znak Wodnika wschodzi w chwili urodzenia, jednostka spontanicznie i intuicyjnie identyfikuje się ze swoją kulturą, ze wszystkimi formami rozrywki, jakie ona niesie, z wielkimi marzeniami reformatorskimi występującymi przeciwko starym strukturom, koncepcjami prekursorskimi Nowej Ery.

Konsultacje astrologiczne dla firm astrologia partnerska elekcyjna biznesowa Kroniki Akaszy Feng shui

Ponieważ jednakowe formy kulturowe mogą okazać się puste, pozbawione życia i rzeczywistego znaczenia , jeśli nie wypełni ich osobowość, jednostka taka szuka partnerów, którzy będą z nią współpracowali, partnerów dla kulturowych form rozrywki lub też dla działalności rewolucyjnej.

Więzy z takimi partnerami będą miały charakter bardzo emocjonalny, ponieważ jednostka taka będzie wymagała pełnego a nierzadko wyłącznego zaangażowania.

Kiedy znak Lwa znajdzie się na wierzchołku czwartego domu, życie domowe i rozwój osobowości mogą być uwarunkowane uczuciem dumy i pragnieniem zamieszkania w stosunkowo wygodnej rezydencji, która stanie się sceną dla wyrażania siebie lub będzie odpowiadać pragnieniu posiadania wszystkiego, co w odczuciu takiego człowieka jest mu przeznaczone posiadać. Doskonałym przykładem takiej sytuacji był Richard Wagner.

Astrokonsultacja

Odnoszący się do czwartego domu proces integracji osobowości może wiązać się z dramatyzmem, niekiedy graniczącym z teatralnością. Człowiek, w którego horoskopie urodzeniowym pojawia się Lew w nadirze może mieć zachowującą się jak “królowa”, władczą matkę. On także wszędzie chce być “panem na włościach”, włości te muszą być przy tym dobrze ufortyfikowane, ogrodzone murami ego.

Zenit w znaku Wodnika wskazuje zwykle na opieranie się osoby twórczej na konwencjach zawodowych i społecznych, traktowanych jako sfery projekcji i stabilizacji jego jednostkowej siły.
Często szuka on stosunkowo dużej, niekiedy wyidealizowanej sceny dla swoich działań publicznych; chce odgrywać rolę, w której może zabłysnąć jako jednostka.
Sceną taką powinno stać się społeczeństwo lub też społeczność profesjonalistów z jego dziedziny, która zajmuje się nowymi wynalazkami lub daje możliwości zostania przywódcą albo prorokiem.

Konsultacje astrologiczne dla firm astrologia partnerska elekcyjna biznesowa Kroniki Akaszy Feng shui

Kiedy Wodnik trafi na wierzchołek czwartego domu urodzeniowego, poszukiwanie integracji osobowości znajdzie się pod wpływem problemów społecznych, przez co życie domowe może zostać zainspirowane, a czasem ulec inwazji idealistycznych lub rewolucyjnych ideałów.

Wtedy Lew na Medium Coeli zamanifestuje się poprzez emocjonalne i udramatyzowane wlewanie energii we wszystko, co wróży spełnienie ideałów Wodnika.
W takiej sytuacji znajdujemy często na ascendencie Skorpiona lub Wagę, co w jeszcze silniejszy sposób umacnia poczucie identyfikacji z grupami społecznymi lub okultystycznymi.”

Dane Rudhyar, Zestawienie Lwa i Wodnika

Czytaj również: Co to jest horoskop? Co nam pokazuje? Co możemy z niego odczytać?

konsultacje-astrologiczne-telefon-internet

ZAPRASZAMY na konsultacje astrologiczne:

Praca z analizą horoskopu urodzeniowego człowieka, relacji (partnerskiej, rodzinnej, biznesowej, innej) lub projektu, zespołu czy firmy jest sesją terapeutyczną o wielopoziomowym działaniu.

Dzięki pracy z astrologią dogłębnie zrozumiesz i poznasz swoją sytuację, żebyś w konsekwencji mógł(a) łatwiej się w niej odnaleźć, wejść z nią w harmonię. I z tego miejsca również wprowadzić upragnione zmiany, które najpierw muszą się zadziać na poziomie świadomości. Ale nie świadomości w znaczeniu intelektu, a raczej faktycznego zrozumienia, doświadczenia i uzyskania osobistego wglądu.

Konsultacje dostępne są na bieżąco online – via Skype, Messenger, Zoom, telefon oraz na żywo w Krakowie, raz na 1-2 miesiące też w Łodzi, w języku polskim i angielskim.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie astrologia-medyczna-irmina-wrona-konsultacja-astrologiczna-ustawienia-planetarne-4-1024x640.jpg

ZAPISY & KONTAKT:

https://spaceluminous.com/kontakt/
576 877 236 , 516 615 773 – Irmina Wrona

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *