Kroniki Akaszy: Co to jest za metoda & O co w niej chodzi?

Przez lata otrzymuję sporo pytań o Kroniki Akaszy. Co to jest za metoda, o co w niej chodzi?
W  tym miejscu powiem trochę na ten temat.

Kroniki Akaszy jest to świadoma, aktywna przestrzeń, zawierająca informacje.

Jest to pełny i nieustannie aktualizujący się zbiór wiedzy o wszystkim, na każdy temat. Coś jak kosmiczna Wikipedia, ale znacznie bardziej szczegółowa. W Kronikach Akaszy poza informacjami dotyczącymi zewnętrznej  rzeczywistości, zawarte są również informacje dotyczące myśli, uczuć, potencjału, który może się przejawić lub nie.

Kroniki Akaszy są też techniką terapeutyczną i narzędziem rozwoju osobistego. Korzystając z nich otrzymujemy informacje i prowadzenie dotyczące naszych życiowych i duchowych spraw, pochodzące bezpośrednio z przestrzeni Kronik Akaszy.

✧༺♥༻∞  ∞༺♥༻✧

Jak wygląda prowadzenie w Kronikach Akaszy?
& Kroniki Akaszy a Ustawienia Systemowe – różnice i podobieństwa


Informacje w Kronikach Akaszy przychodzą w formie obrazów, myśli i uczuć, które odbieramy intuicyjnie i poddajemy weryfikacji.

Jeżeli znasz metodę Ustawień Systemowych – miałeś/aś okazję zaobserwować działanie tzw.  Wiedzącego Pola.
(Wielu z moich klientów i znajomych zna Ustawienia, i często pytają oni o Kroniki Akaszy, o podobieństwa i różnice w pracy tymi dwoma metodami.)
 
Można powiedzieć, że Wiedzące Pole, które działa w czasie pracy metodą hellingerowską, jest charakterystycznym dla tej metody prowadzeniem.
Bez względu na formę pracy Ustawieniami– czy jest to warsztat z żywymi reprezentantami osób lub zjawisk, czy jest to sesja 1:1 indywidualna z pomocą figurek, gdzie podróżujemy do głębokich warstw emocji i równocześnie obserwujemy sytuację z perspektywy, czy sesja indywidualna z użyciem kartek, gdzie przemieszczając się po kartkach, które są symbolami konkretnych osób i wydarzeń stopniowo schodzimy do coraz głębszych warstw podświadomości, by znaleźć przyczynę lub źródło i przez to również rozwiązanie problemów – informacje, których potrzebujemy, są nam udostępniane za sprawą techniki Ustawień i Wiedzącego Pola, które działa w czasie pracy Ustawieniami. 

Kroniki Akaszy też mają swoje prowadzenie i jest ono inne niż prowadzenie Wiedzącego Pola w  metodzie Ustawień. Są to inne narzędzie i każde z nich ma swoje własne charakterystyki, możliwości i funkcje. 

W Kronikach Akaszy najczęściej pracujemy bez obiektów, na których mógłby opierać się umysł, (takich jak np. żywi reprezentanci, figurki, kryształy, lub kartki), co jest również możliwe w metodzie Ustawień np. w formie tzw. wewnętrznej podróży w przestrzeni serca i prowadzonych medytacji, które jednak nie są najbardziej popularnymi wariantami w pracy ustawieniowej.

∞༺♥༻∞  

Zbieranie informacji w czasie odczytu z Kronik Akaszy bardziej przypomina niektóre warianty pracy w metodzie dwupunktowej, psychologii procesu, prowadzonych medytacjach czy analizie snu.
Standardowo kiedy dokonuję odczytu dla kogoś lub dla siebie, obserwuję myśli, obrazy i odczucia, które się we mnie pojawiają. Z wielu przenikających się warstw Kroniki akcentują wybrane warianty, całe sfery tematyczne, lub elementy poszczególnych obrazów.

Praca w przestrzeni informacyjnej Akaszy jest mocno intuicyjna. Jeżeli dokonuję odczytu dla innej osoby, z jednej strony otrzymuję konkretne obrazy i wskazówki z Kronik Akaszy, które z drugiej muszą zostać poddane weryfikacji przez klienta.

W większości przypadków im bardziej umiejętnie/poprawnie zadane jest pytanie lub nakreślony temat, tym więcej jesteśmy w stanie uzyskać informacji.

Podobnie jak Ustawienia, Kroniki Akaszy mają różne, charakterystyczne dla siebie możliwości i ograniczenia, inne niż np. Ustawienia czy praca astrologiczna. Jednym z charakterystycznych aspektów jest to, że informacje dotyczące innych osób (niż my sami) są silnie chronione i w większości przypadków nie jesteśmy w stanie uzyskać wielu informacji. Jakie informacje nie są udostępniane przez Kroniki? Szczególnie informacje dotyczące wzajemnych relacji i uczuć innych osób wobec siebie i wobec nas.

Dobrym przykładem dla ukazania różnicy w możliwościach różnych narzędzi, m. in. Kronik Akaszy i Ustawień Systemowych jest zakres pracy z tematami dzieci.

W Kronikach Akaszy często nie otrzymamy wejścia w przestrzeń informacyjną dziecka, szczególnie jeżeli jest to osoba, która ma wyraźnie zaznaczoną tożsamość, np. syn lub córka w wieku od 15 lat wzwyż. Jeżeli chcemy wejść w ich tematy, zazwyczaj nie dostaniemy informacji. W zależności od sytuacji, możemy otrzymać informacje i wskazówki na pytanie: „Co mogę zrobić, żeby dziecko było szczęśliwe, zdrowe, miało chęć  życia?” itp.

Informacje o tym, czy on lub ona Cię kocha są zupełnie zakryte w Kronikach Akaszy, nie są udostępniane szczególnie wtedy kiedy intencja nie jest czysta, ale ogólnie nie są dostępne. Czasami jestem w stanie odczytać niektóre informacje z energetycznego nagromadzenia, które sama określam jako „ładunek” lub „zawartość” zdań. Kiedy dokładnie opisujesz elementy danej sytuacji, wtedy niektóre informacje zaczynają się odsłaniać, ale jeśli intencja nie jest czysta, Kroniki nie umożliwią ich przekazania. 

Wracając do przykładu relacji międzyludzkiej – w Kronikach Akaszy możemy otrzymać cenne informacje lub wskazówki na to jak pomóc dorosłemu dziecku, ale możemy też ich nie dostać. W pracy Tarotem, w systemie w którym pracuję, nie zadajemy pytań nieetycznych, ponieważ możemy narobić sobie więcej szkody niż pożytku. I do takich pytań zaliczamy np. pytania rodziców o relacje partnerskie ich dzieci.
W pracy metodą Ustawień Systemowych jeżeli dzieci mają problemy, i mogą być to również dorosłe dzieci – wiemy, że często klucz do ich rozwiązania leży w rękach rodziców. I żeby rozwiązać problemy dzieci, pracuję z rodzicami.

∞༺♥༻∞  

 Jeżeli znasz mój system przekazywania informacji i terminologię, którą stosuję, wiesz że czasami mówię, że Ustawienia Systemowe mają swoje własne uniwersum. Znajdują się i działają tam różne, charakterystyczne dla tej metody elementy, które możemy zaobserwować podczas pracy ustawieniami – na przykład życie i śmierć jako siły, sumienie (osobiste, rodowe, łączące z konkretną  grupą np. społeczną lub daną firmą itd.), szczęście, los.

Kroniki Akaszy też mają swoje uniwersum, a raczej charakterystyczne dla siebie figury i elementy.
Charakterystycznym motywem Akaszy jest to, że zamieszkują ją postaci Mistrzów i Nauczycieli oraz tzw. Ukochanych Istot (chodzi m. in. o pole naszych przodków), których przekaz składa się na prowadzenie, które uzyskujemy w czasie pracy z Akaszą. A także Strażników Kronik Akaszy.

Każda osoba, która odwiedza Kroniki Akaszy i jest w stanie doświadczać obecności mistrzów może opisać ją własnymi słowami, stosując porównania, pewne interpretacje albo przekazując swoje własne obrazy.

Osobiście postrzegam mistrzów i nauczycieli Kronik Akaszy jako personifikacje mądrości i miłości.

Jesteśmy złożonymi istotami, i w nas żyją wszystkie osoby, które miały wpływ na to jacy jesteśmy teraz, i jacy będziemy. Również zawieramy w sobie różne części siebie jak np. wewnętrzne dziecko, dorosłe ja i inne. Kolejnym tematem są archetypy, czyli wspólne dla wszystkich ludzi, konstrukcje mentalne i energetyczne (takie jak np. cesarz, szef, podwładny, kapłanka, figury konkretnych i nieokreślonych bogów z różnych religii, magiczne istoty takie jak feniksy, smoki itd.), z którymi możemy się identyfikować i które możemy ucieleśniać oraz reprezentować w przestrzeni innej osoby. Jest tego więcej, i w Kronikach Akaszy przyglądamy się tym figurom i warstwom nas, które są  na dany moment kluczowe.

Kiedy mówię o przewodnikach jako personifikacjach mądrości i miłości, w moim obrazie, wśród wielu części nas; wszystkich istot materialnych i nie, żywych i nieżyjących, realnych i nierealnych, z których każda jedna żyje w przestrzeni naszego serca, zawierają się również dobre, wspierające, bardziej świadome części nas. Które na co dzień przebywają w obszarach naszej nadświadomości, czyli poza naszą świadomością, wyżej niż jesteśmy w stanie nią sięgnąć.

∞༺♥༻∞  

W warstwach naszej energii (na którą składają się myśli, emocje i ciało), które są czyste i w których jest więcej przejrzystości – kiedy opadnie mgła lub chmury (symbolizujące myśli, które zasłaniają świadomość) lub woda (symbolizująca zatopienie w nieświadomości) jesteśmy w stanie widzieć rzeczy wyraźniej i bardziej zgodnie z ich faktycznym stanem i naturą; które się mogą manifestować na różne sposoby – kiedy obserwujemy je z poziomu bardziej uśpionej i mniej przebudzonej świadomości. 

Mistrzowie i nauczyciele, którzy przebywają w Kronikach Akaszy i którzy przekazują  wskazówki, są zawarci w nas, ale zazwyczaj nasz umysł jest zbyt chaotyczny i zaśmiecony, tak że nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać, wśród zmieniających się jak w kalejdoskopie wydarzeń, osób, myśli, wahających się z sekundy na sekundę przeczuć, emocji itd., towarzyszących nam w czasie życia. 

W czasie pracy z Kronikami Akaszy, energia automatycznie klaruje się i jesteśmy w stanie uchwycić konkretne, ważne elementy, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć odpowiednie rozwiązania.

Czasami widzimy dokładnie drzewo, ale nie widzimy lasu. Czasami widzimy las, ale nie jesteśmy w stanie dostrzec drzewa.

Kroniki odsłaniają tą konkretną perspektywę i elementy, które są nam potrzebne.

Irmina Wrona

✧༺♥༻∞  ∞༺♥༻✧

Więcej informacji o Kronikach Akaszy: https://spaceluminous.com/kroniki-akaszy/

—ฅ/ᐠ. ̫ .ᐟ\ฅ — —ฅ/ᐠ. ̫ .ᐟ\ฅ — —ฅ/ᐠ. ̫ .ᐟ\ฅ —

Zapraszam na sesje indywidualne Kronik Akaszy, Ustawień Systemowych oraz prowadzone innymi metodami, dostępne w języku polskim i angielskim.

Wszystkie sesje dostępne są na bieżąco online via Skype, Messenger, Zoom i przez telefon.
Istnieje możliwość zorganizowania spotkania na żywo w Krakowie i raz na czas w Łodzi.


???????:

516 615 773, 576 877 236 Irmina
Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *