Gwiazdy

„Tego, kto sprawuje władzę dzięki swej cnocie, można porównać do północnej gwiazdy polarnej, która zachowuje swe miejsce, a wszystkie gwiazdy zwracają się ku niej.

Ponadprzeciętego człowieka nie uda się rozpoznać w małych sprawach, ale można mu powierzyć wielkie troski.”

– Konfucjusz

⛅️

ENG

“He who exercises government by means of his virtue may be compared to the north polar star, which keeps its place and all the stars turn towards it.

The superior man cannot be known in little matters, but he may be entrusted with great concerns.”

– Confucius

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *