Wu wei

„Życie jest ciągiem naturalnych i spontanicznych zmian. Nie opieraj się im – to tylko przynosi smutek.

Pozwól rzeczywistości być rzeczywistością. Pozwól rzeczom naturalnie płynąć dalej w jakikolwiek sposób chcą.”

Lao TzuENG

“Life is a series of natural and spontaneous changes. Don’t resist them – that only creates sorrow.

Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like.”

Lao Tzu

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *