Archetypy

„Jak moglibyśmy zapomnieć te prastare mity, które leżą u początku wszystkich ludzi, mity o smokach, które w ostatniej chwili zmieniają się w księżniczki;

być może wszystkie smoki naszych żyć są księżniczkami, które tylko czekają żeby nas zobaczyć, kiedy tylko staniemy się piękni i odważni.

Być może wszystko, co jest przerażające, w swojej najgłębszej istocie jest czymś bezbronnym, co potrzebuje naszej pomocy.”

Rainer Maria Rilke“How should we be able to forget those ancient myths that are at the beginning of all peoples, the myths about dragons that at the last moment turn into princesses;

perhaps all the dragons of our lives are princesses who are only waiting to see us once beautiful and brave.

Perhaps everything terrible is in its deepest being something helpless that wants help from us.”

Rainer Maria Rilke

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *