Krytyka jako narzędzie mistrza – Astrologicznie & z Kronik Akaszy

KRYTYKA JAKO NARZĘDZIE MISTRZA

Astrologicznie & Na podstawie Odczytu z Kronik Akaszy Większość ludzi kojarzy krytykę z czymś negatywnym, ale umiejętność krytycznej oceny jest ważnym narzędziem na drodze do mistrzostwa.

Kiedy mówimy o mistrzostwie na poziomie ziemskim, np. w jakimś zawodzie albo sztuce, musimy być w stanie oceniać i rozróżniać dane rzeczy, jak również osoby, oraz ich jakości.

Zdolność krytycznego rozróżniania (Merkury w Pannie) jest niezbędna dla osiągnięcia poziomu mistrza.

Jest tak dlatego, ponieważ ze świata dociera do nas wiele informacji, stereotypów, błędnych wersji i niekompletnych obrazów.

Dlatego musimy być kompetentni w dokonywaniu krytycznej oceny (Panna) – potrafić odróżniać ziarno od pozostałych części rośliny; umieć wyselekcjonować je i oddzielić.

Musimy umieć wybierać to, co jest dla nas zdrowe i wartościowe, i jednocześnie odpuszczać (Ryby, opozycja znaku Panny) to, co niepotrzebne lub zbędne, a co też do nas napływa ze świata.

Kroniki Akaszy podają przykład prawidłowego rozróżniania:

Ktoś może być doskonałym mechanikiem, ale nie będzie mistrzem w Formule 1.

Ktoś inny może być mistrzem w Formule 1, ale nie zna niuansów i nie umie przygotować samochodu na wyścig bez pomocy grupy innych specjalistów, których wiedza wykracza poza jego wiedzę, a jest mu potrzebna, by osiągnął swoje cele.Kroniki mówią, że musimy pogodzić się z faktem, że nawet wtedy, gdy osiągniemy poziom mistrza w danej dziedzinie, – zawsze będzie ktoś lepszy od nas w innej dziedzinie, albo nawet w tej samej – w  innym czasie.

Cechą charakterystyczną mistrza jest świadomość granicy własnych kompetencji, możliwości i umiejętności pomocy innym, w tym konkretnemu uczniowi.

Mistrz posiada też pokorę, którą widzimy w jego uznaniu własnej granicy (Saturn) nauczania innych i pomagania im.

Irmina WronaSerdecznie zapraszam na Odczyty z Kronik Akaszy, konsultacje astrologiczne, oraz na inne sesje indywidualne i szkolenia,

jeżeli potrzebujesz mojego skupienia się na Twoim temacie dłużej, poświęcenia mu czasu i rozpracowania go ❣️

https://spaceluminous.com/kategoria-produktu/sesje/WIĘCEJ O KRONIKACH AKASZY: https://spaceluminous.com/kroniki-akaszy/

WIĘCEJ O MNIE – IRMINA: https://spaceluminous.com/o-mnie/

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE SUKCES: https://spaceluminous.com/sukces/

MAILING: Żeby dołączyć do listy mailingowej, wyślij email o treści LISTA, na adres: directionfuture.media@gmailKONSULTACJE & SESJE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I BIZNESOWYCH:

Zapraszam na konsultacje osobiste i dla biznesu, dostępne są w języku polskim i angielskim.

Wszystkie sesje dostępne są na bieżąco online i przez telefon.

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania na żywo w Krakowie, Katowicach i Łodzi, okazjonalnie też w innych miastach w Polsce i poza.

ZAPISY:

+48 576 877 236 Irmina
https://spaceluminous.com/sklep/#kronikiakaszy #odczyty #zkronikakaszy #akasza #odczytzkronikakaszy #odczytyzkronikakaszy #znakizodiaku #marswpannie #panna #ryby #merkurywpannie #merkury #merkurywretrogradacji #krytyka #ocena #wewnętrznykrytyk #mistrz #poziommistrzowski #perfekcjonizm #perfekcjonista #niedoskonałość #nauka #edukacja #strzelec #jowisz #saturn #granice #konsultacjeastrologiczne #astrolog #naukaastrologii #ustawieniasystemowe #konsultacje #fengshui #dlabiznesu #astrologia #sesjeonline #warsztaty #szkolenieonline

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *