Narcyzm i zachowania toksyczne w relacjach – Warsztat Ustawień Systemowych w Krakowie 30 marca 2024

„Większa Dusza porusza się w jednym tylko kierunku,
po to, aby złączyć w całość, to co zostało pooddzielane.”

– Bert Hellinger


Zapraszamy na warsztat Ustawień Systemowych, koncentrujący się na temacie narcyzmu i toksycznych zachowań w relacjach.

Warsztat odbędzie się w sobotę 30 marca 2024 w godzinach 11:00-19:30 w Krakowie, w Magic Therapies, przy ul. Wielopole 20A.

O USTAWIENIACH SYSTEMOWYCH

Ustawienia są formą pracy terapeutycznej, która wspiera nas na ścieżce rozwoju osobistego i duchowego. Ustawienia Systemowe, inaczej Hellingerowskie są holistyczną metodą pracy, zakorzenioną w duchu taoistycznym.

Pracując nad swoimi tematami przy pomocy ustawień, jesteśmy nastawieni nie tyle na wymuszanie zmian, ale raczej „przynosimy nasz temat” do pracy, obserwując go w przestrzeni lub tak zwanym „polu” działania uniwersalnych porządków, które twórca metody – Bert Hellinger nazywa Porządkami Miłości.

Uniwersalne porządki działają w naszym świecie i są w naszym życiu obecne, bez względu na to, czy jesteśmy ich świadomi, czy nie, a także na to, jak według nas być powinno.

Problemy, które pojawiają się w naszym życiu, dotyczące każdej, z ważnych dla nas jego sfer, wynikają z zaburzonej harmonii, – względem większych, często niewidzialnych ruchów i praw, którym żyjąc, siłą rzeczy podlegamy.

Niejednokrotnie możemy odnieść wrażenie, że w którymś momencie albo wydarzeniu dane rzeczy „ułożyły się” „przeciwko nam”, obserwujemy biegi wydarzeń, które nam nie sprzyjają, pomimo że określone sprawy są dla nas ważne, i włożyliśmy wiele pracy w to, żeby działały.

Często jesteśmy „odłączeni” od pierwotnych ruchów życia i większych sił, które są z nim nierozerwalnie połączone.

Pracując metodą Ustawień Systemowych, możemy spojrzeć na wybrany temat z wielu perspektyw. W ten sposób, uzyskujemy szeroki i rozbudowany obraz sytuacji i wgląd, który pozwala nam zobaczyć, gdzie poszliśmy lub idziemy „pod prąd” – pod prąd z samym sobą, pod prąd z innymi osobami i wydarzeniami, i pod prąd z naturalnymi, zdrowymi ruchami życia.

Możemy również zobaczyć ukryte przyczyny i niuanse wybranych sytuacji, oraz potencjalne kierunki ich rozwiązań.

Dla wielu osób, wybierających metodę ustawień do pracy nad własnym problemem, kluczowe jednak jest to, że
(poza dogłębnym, wielowarstwowym zrozumieniem wybranej kwestii, zarówno intelektualnym jak i intuicyjnym, doświadczeniem i rozpoznaniem jej na głębszym, emocjonalnym i duchowym poziomie)
przyniesienie tematu do tzw. „przestrzeni serca”, czyli inaczej pola naturalnych porządków, oraz praca nad nim przy pomocy ustawień, pozwala na przywrócenie harmonii, automatycznie pociągając za sobą ruchy zmian.

W przypadku pracy metodą ustawień, określenie „przepracowanie danego tematu” jest adekwatne.

NARCYZM

W czasie warsztatu będziemy pracować z tematem narcyzmu i zachowań toksycznych w relacjach miłosnych, oraz szerzej w relacjach międzyludzkich. Wliczając w to relacje z członkami rodziny, relacje z przestrzeni zawodowej i społecznej, oraz wszystkie inne.

Będziesz miał(a) okazję zobaczyć ważne dla Ciebie związki z szerszej, często brakującej a potrzebnej perspektywy.

Wiele osób nagle odkrywa, że jest w relacji z kimś zaburzonym narcystycznie, lub w relacji, która nawet, jeżeli nie jest relacją z narcyzem, to ciągle posiada bardziej lub mniej toksyczne nacechowanie.

Większość z nas w takiej sytuacji, łatwo przypisuje winę drugiej osobie (toksykowi), jednocześnie ignorując fakt, że ta relacja oraz bycie w niej – zawiera też nasz własny udział oraz decyzję. Decyzję wejścia w nią, decyzję przebywania w niej, i często również brak otwartości na to, żeby tą relację zakończyć.

Bez względu na to czy jesteś kimś, kto nieplanowanie znalazł się w takim związku (z narcyzem lub osobą przejawiającą toksyczne zachowania), czy sam(a) jesteś osobą, która się toksycznie zachowuje, podczas warsztatu będziemy z tym solidnie pracowali.

Wiele toksycznych i negatywnych zachowań w relacjach międzyludzkich, oraz braki w umiejętności prowadzenia zdrowych relacji
(zdrowa relacja to relacja umacniająca obie strony w taki sposób, że jej wpływ wspierający i umacniający jasno przeważa nad wszystkimi minusami i czynnikami powodującymi dyskomfort)
ma u podłoża liczne, traumatyczne źródła.

Traumy, które wpływają na osoby z zaburzeniem narcystycznym, i które również powodują wchodzenie oraz trwanie w związkach z toksycznym zabarwieniem, mogą pochodzić z różnego czasu.
Mogą one pochodzić z czasu naszego dzieciństwa, w tym z pierwszych dni i tygodni naszego życia, których nie pamiętamy, i nie posiadamy z nich żadnych wspomnień. Niektóre wydarzenia mogą być nam znajome w tym znaczeniu, że ktoś z rodziny nas o nich poinformował. Inne pozostają przed nami zupełnie zakryte.

Czasami możemy się zastanawiać lub mieć wątpliwości, czy jeżeli coś wydarzyło się tak dawno temu, i nie posiadamy jakichkolwiek wspomnień z tego wydarzenia, to czy ono rzeczywiście oddziałuje na nas obecnie – w dorosłym życiu, w tak dużej skali?

Jednak wszystko, co przeżyliśmy, jest tym co tworzy nas i naszą obecną kondycję. I traumatyczne wydarzenia mają wyraźny wpływ na nasze życie, oddziałując na nie wielopoziomowo.

Kiedy zdajemy sobie sprawę z ich wpływu i działania, dopiero wtedy możemy widzieć wyraźnie jaki jest faktyczny stan rzeczy, i cokolwiek z tym zrobić.

Jeżeli próbujemy ignorować wybrane kwestie i wydarzenia, – ciągle nie sprawia to, że ich nie było, i że one nie działają; a dodatkowo uniemożliwia przywrócenie niezbędnego balansu.

Wiele traum, które niesiemy, pochodzi z momentu naszych biologicznych narodzin (trauma okołoporodowa) i z czasu, kiedy mama była z nami w ciąży (trauma prenatalna). Istnieją również traumy pochodzące z jeszcze wcześniejszego czasu, tzw. traumy dziedziczone, pokoleniowe lub transgeneracyjne.

Obserwując sam czas porodu biologicznego oraz traumy zamknięte w tym wydarzeniu, na wielu przykładach, możemy z łatwością zobaczyć ich jawne działanie; na przykład, kiedy w czasie porodu dziecku przygnieciono rączkę, i dorosła osoba nadal ma zaburzenia tej kończyny, chociaż minęło od wtedy 20, 30 albo 60 lat.

Z naszą warstwą emocjonalną, sferą postrzegania i doświadczania, jest podobnie. Jeżeli coś naszego (a więc będącego częścią nas) w danym momencie zostało zbyt mocno naruszone, to fakt, że nie mamy wspomnień z tego wydarzenia, i że minęło od wtedy wiele lat, np. kilkadziesiąt lat, nie sprawia, że to na nas nie wpływa, albo że to przestało już dla nas działać.

W przypadku zaburzeń osobowości o podłożu narcystycznym właśnie z tymi kategoriami traum bezpośrednio pracujemy.

W pewnym momencie życia człowieka (w czasie dzieciństwa, porodu, w okresie życia płodowego lub wcześniej) doszło do konkretnego uszkodzenia, np. uszkodzenia jego sfery emocjonalnej, sensorycznej i mentalnej. To „uderzenie” spowodowało rozszczepienie w obrębie tożsamości osoby, przez co od tego momentu nie jest już ona spójna.

Z jednej strony, zachowuje się jak normalna osoba, a z drugiej jest zaburzona, i często można odnieść wrażenie, jakby „nie dało się” do niej dotrzeć.

Jeśli wyobrazisz sobie lustro, które zostało rozbite, mniej więcej tak wygląda świat zaburzonej narcystycznej osoby.

Nie jest ona wewnętrznie scalona i zintegrowana. W środku są równocześnie obecne i aktywne poszczególne części jej osobowości, poodłączane od siebie. Nierzadko, wzajemnie działające przeciwko sobie.

Dlatego mimo, że ta osoba na najgłębszym poziomie, tak samo jak każdy inny, zdrowy człowiek dąży do szczęścia, i chciałaby tworzyć zdrowe relacje, i mieć udane życie, to pozostaje w tym dysfunkcyjna.

Tyczy się to nie tylko osób z zaburzeniem narcystycznym, ale wszystkich osób, które przejawiają toksyczne wzorce zachowań w relacjach z innymi ludźmi, więc tak naprawdę większości z nas, dlatego ze większość z nas posiada traumy, które są nieuzdrowione, których często nie pamiętamy, nie jesteśmy świadomi ich istnienia, a które ciągle na nas działają.

Fakt istnienia i kategoria niesionej traumy, są obecne i możliwe do rozpoznania w zachowaniach, które przejawiamy.

W relacjach o charakterze miłosnym oraz w innych bliskich relacjach, nasza emocjonalna natura przejawia się szczególnie jaskrawo, sprawiając że wszystkie niedociągnięcia i traumatyczne wydarzenia z wcześniejszych etapów naszego życia spontanicznie wypływają na powierzchnię.

Widzimy to również w przypadku zaburzeń, w „stylu przywiązania” danej osoby, określanych jako style lękowe lub unikające.
Zaburzenia w tak zwanych stylach przywiązania, najczęściej mają u podłoża traumatyczne doświadczenia, pochodzące bezpośrednio z relacji pomiędzy nami i biologiczną matką.

Zaburzenia w stylach przywiązania powodują niemało problemów w znaczących dla nas relacjach, i w wielu przypadkach potrafią być praktycznie nierozwiązywalne, jeżeli nie zejdziemy do źródeł ich powstawania.

Możemy podświadomie, bez końca wybierać partnerów, którzy mają dany potencjał, np. potencjał do zdrady lub do odejścia.

Jednak to, czego się boimy, już się wydarzyło. Głęboko w nas istnieje i nadal działa „trauma więzi”, którą musimy uzdrowić i zintegrować w sobie.

Dopiero wtedy zaczynamy wybierać partnerów i towarzyszy do wspólnego życia: „na czysto”, czyli nie idąc za wkodowanym wzorcem traumy. Traumy, z której wpływu potrzebujemy się uwolnić; przez co niejako „używamy” innych jako „zastępstwa” osoby, do której odnosi się ta pierwotna trauma, którą niesiemy.

Jeżeli dany związek jest zdrowy, ale nieadekwatnie do tego, faktycznego stanu rzeczy, nadal posiadamy lęki i niepokoje, albo przejawiamy lub obserwujemy w nim toksyczne zachowania, wtedy uzdrowienie traumy więzi skutecznie wygasza problem.

W czasie warsztatu będziemy pracować ze wszystkimi rodzajami toksycznych i wyniszczających zaburzeń w relacjach, schodząc do samych źródeł problemu i uzdrawiając je w ich rdzeniu.

Irmina

DODATKOWE INFORMACJE O WARSZTACIE

Najczęściej pracuję klasyczną formą metody Ustawień Systemowych, taką jaka jest obecnie uczona w oficjalnej szkole Berta Hellingera, pod przewodnictwem moich głównych nauczycieli Gerharda Walpera i Wolfganga Deussera.

Dla niektórych ustawień, możemy skorzystać również z jej innych wariantów.

Dostępność:
Nowe Ciche Ustawienia Systemowe, Ustawienia Systemowe z dialogami, Ustawienia Intencji w nurcie Terapii Traumy, Ustawienia Archetypowe, Ustawienia Snów, Ustawienia Astrologiczne, Ustawienia Meta-systemowe.

ZASADY UCZESTNICTWA I REZERWACJI

Koszt: 1290zł

Udział w warsztacie wlicza pracę nad Twoim osobistym tematem, czyli tzw. ustawienie własne. Możesz wybrać formę uczestnictwa w roli reprezentanta lub obserwatora. Koszt warsztatu jest taki sam dla wszystkich rodzajów uczestnictwa.

Rezerwacja miejsca na ustawienie własne daje gwarancję posiadania własnego ustawienia. Oznacza to, że czas na ustawienie będzie dla Ciebie zapewniony.
W pojedynczych przypadkach, zastrzegam sobie prawo do odmówienia poprowadzenia ustawienia, pracy własnej, jeżeli w mojej ocenie istniałyby ku temu zbyt mocne przeciwwskazania.

Pracujemy w małej grupie, maksymalnie do 12 osób. W tym 6 ustawień własnych.

Warsztaty rozpoczynają się punktualnie.
Przyjdź na spotkanie nie później niż 15 minut przed wyznaczoną godziną startu 11:00.
Ze względu na charakter pracy metodą ustawień, godzina zakończenia warsztatu, podana w wydarzeniu, jest umowna. Czasami pracujemy nawet do 3 godzin dłużej.

Rezerwacja miejsca wiąże się z udziałem w pełnym dniu warsztatowym. Nie ma możliwości przyjścia tylko na swoje ustawienie.
Jeżeli zależy Ci na pracy w krótszym wymiarze czasu, zapraszam Cię na sesję indywidualną, prowadzoną metodą ustawień w jej różnych wariantach, na żywo lub w (trybie) online.

Warunkiem rezerwacji miejsca jest jego opłacenie. Jeżeli chcesz skorzystać z ustawienia własnego, poinformuj mnie o tym drogą mailową, zapisując się na warsztat:

Jest możliwość otrzymania faktury VAT.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zrezygnuj z przyjmowania alkoholu i środków zmieniających świadomość minimum 24 godziny przed i po terminie warsztatu.

Jeżeli jesteś w trakcie leczenia farmakologicznego, zapisując się na warsztat lub sesję indywidualną, poinformuj mnie o tym. Musimy uwzględnić charakter działania leków w celu wybrania metody, która będzie dla Ciebie bezpieczna i da najwyższą skuteczność.
W niektórych przypadkach, lepszym rozwiązaniem od udziału w warsztacie będzie indywidualna forma pracy, z użyciem metody ustawień lub innych nurtów terapii traumy i narzędzi, którymi pracuję.

Jeżeli masz możliwość, zapewnij sobie po warsztacie czas wolny od wymagających zajęć

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTACIE PO OPŁACENIU UCZESTNICWA

Nie później niż do trzech dni przed terminem warsztatu:
Zwracana jest wpłacona kwota, pomniejszona o opłatę administracyjną 390zł.
Po tym czasie wpłacona kwota nie jest zwracana.

Nie później niż 24 godziny przed terminem warsztatu:
Wpłacona kwota nie jest zwracana. Nadal możesz ją wykorzystać podczas sesji indywidualnej online video lub telefonicznej (prowadzonej metodą ustawień lub inną z metod u mnie dostępnych), w czasie do 2 miesięcy od terminu opłaconego warsztatu.

Rezygnacja z uczestnictwa w warsztacie, bez zgłoszenia do 24 godzin przed planowanym terminem warsztatu wiąże się z brakiem zwrotu.
Możesz zarezerwować miejsce na kolejnym warsztacie lub sesji indywidualnej, jednak musisz opłacić je na nowo.

KOMFORT

Możesz zabrać ze sobą obuwie na zmianę i wygodne ubrania. Sala jest ogrzewana, wyposażona w termofory i dobrze wentylowana.

W czasie warsztatu przewidziana jest krótka, godzinna przerwa obiadowa.

Jeżeli chcesz, możesz wziąć ze sobą posiłek do odgrzania na kuchence elektrycznej lub w mikrofalówce.

Woda, herbata, kawa i zioła, owoce oraz przekąski, będą dostępne na miejscu i są wliczone w cenę warsztatu.

Do zobaczenia!

Irmina

ZAPISY I KONTAKT:


+48 516 615 773 Jeżeli jestem niedostępna, wyślij mi SMS, oddzwonię.
Więcej o mnie: https://magictherapies.pl/irmina-wrona/

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *