Potencjały: Finanse & seksualność – Warsztat Ustawień Systemowych 27 kwietnia 2024 KRAKÓW

„Dzięki wielkiej miłości, człowiek jest odważny.”
– Konfucjusz


Zapraszamy na warsztat Ustawień Systemowych, w całości dedykowany pracy z finansami, w tym również energii seksualnej i sile życiowej.

Warsztat odbędzie się w sobotę 27 kwietnia 2024, w godzinach 10:30-19:00 w Krakowie, w Magic Therapies, przy ul. Wielopole 20A.

O USTAWIENIACH SYSTEMOWYCH

Ustawienia są formą pracy terapeutycznej, która wspiera nas na ścieżce rozwoju osobistego i duchowego. Ustawienia Systemowe, inaczej Hellingerowskie są holistyczną metodą pracy, zakorzenioną w duchu taoistycznym.

Pracując nad swoimi tematami przy pomocy ustawień, jesteśmy nastawieni nie tyle na wymuszanie zmian, ale raczej „przynosimy nasz temat” do pracy, obserwując go w przestrzeni lub tak zwanym „polu” działania uniwersalnych porządków, które twórca metody – Bert Hellinger nazywa Porządkami Miłości.

Uniwersalne porządki działają w naszym świecie i są w naszym życiu obecne, bez względu na to, czy jesteśmy ich świadomi, czy nie, a także na to, jak według nas być powinno.

Problemy, które pojawiają się w naszym życiu, dotyczące każdej, z ważnych dla nas jego sfer, wynikają z zaburzonej harmonii, – względem większych, często niewidzialnych ruchów i praw, którym żyjąc, siłą rzeczy podlegamy.

Niejednokrotnie możemy odnieść wrażenie, że w którymś momencie albo wydarzeniu dane rzeczy „ułożyły się” „przeciwko nam”, obserwujemy biegi wydarzeń, które nam nie sprzyjają, pomimo że określone sprawy są dla nas ważne, i włożyliśmy wiele pracy w to, żeby działały.

Często jesteśmy „odłączeni” od pierwotnych ruchów życia i większych sił, które są z nim połączone.

Pracując metodą Ustawień Systemowych, możemy spojrzeć na wybrany temat z wielu perspektyw. W ten sposób, uzyskujemy szeroki i rozbudowany obraz sytuacji oraz wgląd, który pozwala nam zobaczyć, gdzie poszliśmy lub idziemy „pod prąd” – pod prąd z samym sobą, pod prąd z innymi osobami i wydarzeniami, i pod prąd z naturalnymi, zdrowymi ruchami życia.

Możemy również zobaczyć ukryte przyczyny i niuanse wybranych sytuacji, oraz potencjalne kierunki ich rozwiązań.

Dla wielu osób, wybierających metodę ustawień do pracy nad własnym problemem, kluczowe jednak jest to, że
(poza dogłębnym, wielowarstwowym zrozumieniem wybranej kwestii, zarówno intelektualnym jak i intuicyjnym, doświadczeniem i rozpoznaniem jej na głębszym, emocjonalnym i duchowym poziomie)
przyniesienie tematu do tzw. „przestrzeni serca”, czyli inaczej pola naturalnych porządków, oraz praca nad nim przy pomocy ustawień, pozwala na przywrócenie harmonii, automatycznie pociągając za sobą ruchy zmian.

W przypadku pracy metodą ustawień, określenie „przepracowanie danego tematu” jest adekwatne.

FINANSE, SEKSUALNOŚĆ & SIŁA ŻYCIOWA

Pieniądze są głębokim, mocnym i ciekawym tematem. Są w naszym życiu obecne przez cały czas jego trwania.

Są chciane i potrzebne. A jednocześnie, często nie wiemy jak mamy się do nich odnosić. Jak mamy je postrzegać, czym właściwie one są, i co na ukrytym, duchowym poziomie odpowiada za ich obecność w naszym życiu, lub za problemy z nimi związane.

W czasie warsztatu będziesz miał(a) okazję zgłębić liczne kwestie i niuanse natury finansowej. Zobaczysz, z czego wynika Twoja sytuacja, co na nią wpływa, oraz jak możesz ją wzmocnić lub utrzymać na satysfakcjonującym poziomie.

Będziemy pracować metodą Ustawień Systemowych w jej klasycznej formie, wliczając w to praktykę, z której korzystam w swoim autorskim programie: Ciało finansowe™, zbudowanym w oparciu o metodę ustawień.

Nasze finanse również posiadają swoje „ciało” i swoją własną mapę, na której rozmieszczone są poszczególne organy i struktury. Ciało to również może być zdrowe i chorować, być słabe lub silne. Jego kondycja ulega zmianom.

Czasami przez lata nie rozwijamy się finansowo, pomimo dużej ilości pracy, często ciężkiej pracy; i możemy odnosić wrażenie, jakby „nie dało się” tego zmienić.

Sytuacja finansowa większości ludzi na naszej planecie nie jest tak dobra, jak oni sami by sobie tego życzyli. Aby móc zmienić tę kondycję w życiu jednostki, czyli w naszym życiu, potrzebujemy bezpośrednio zrozumieć i postrzegać siły, które nią rządzą i które na nią wpływają. Z którymi możemy pozostawać w dysharmonii albo z nimi współgrać.

Jedną z tych sił jest energia seksualna, związana z aspektem płodności. Pozwala ona na powstawanie rzeczy oraz na ich materializację lub inaczej owocowanie.

Słysząc o seksualności i o tym, że powinna być ona w dobrej kondycji, wiele osób automatycznie zakłada, że chodzi w niej jedynie o aspekt ciała i akt seksualny; i że aby ją odpowiednio „skonfigurować” potrzebują do tego partnera – najlepiej dobrego, a jeśli nie to jakiegokolwiek, po to żeby dzielić z nim intymność.

Jednak widzimy wiele osób i związków, gdzie seksualna sfera aktywnie funkcjonuje, które mają dzieci, czasami wiele dzieci, a które ciągle nie są, wystarczająco do własnych potrzeb, płodne w życiu finansowym.
Podobnie, jesteśmy w stanie wskazać osoby, które chociaż nie są aktywne seksualnie, to wciąż „mają szczęście do pieniędzy.”

Obserwacja głębszego połączenia, istniejącego pomiędzy energią seksualną i energią pieniędzy, pozwala nam zrozumieć, i zyskać wgląd w zasady działania siły płodności i potencjału.

Czasami przejawem dobrze zintegrowanej energii seksualnej jest to, że w danym czasie wybieramy nie mieć partnera; jeżeli ten wybór wyznacza to, co czego potrzebujemy. Pozwalamy sobie na to.

Dobrze „skonfigurowana” energia seksualna wiąże się ze stanem rzeczy, gdzie wewnętrznie dajemy sobie dostęp do tego, czego naprawdę pragniemy.

Jeżeli pragniesz być aktywny(a) w sferze seksualnej, i taka jest Twoja rzeczywista potrzeba, decyzja i wola, wtedy potrafisz dać sobie do tego dostęp również w świecie zewnętrznym.

Jeżeli w danych okolicznościach lub okresach życia, nie ma wokół Ciebie tego, na co „masz ochotę” – czy to w sferze miłości czy w innej sferze życia, wtedy nie ulegasz presji otoczenia, i nie przyjmujesz tego, czego osobiście nie chcesz, co może i jest dostępne, ale co ostatecznie jest dla Ciebie odrzucające, albo przynajmniej nie uznajesz tego za atrakcyjne.

Posiadasz również dostęp do prawa odmowy. Taka odmowa nie zawsze jest negatywna. W niektórych przypadkach pozwala na zachowanie własnej siły. Siły, którą dysponując, – zamiast przyjmować niskojakościowe rzeczy, wliczając w to osoby, oferty pracy i sytuacje, bez zastanowienia, – możesz nie trwonić na nie energii i czasu, tylko wykorzystać gromadzoną energię, żeby sięgnąć po to, czego naprawdę pragniesz, i potrzebujesz.

To działanie energii seksualnej przejawia się we wszystkich obszarach naszego życia. W relacjach miłosnych, rodzinnych, zawodowych, społecznych, i w sferze finansowej.

Musimy być w stanie, na daną sytuację, sobie pozwolić.

Kiedy myślimy: „Na co (naprawdę) mam ochotę?”, „Co mi zrobi (naprawdę) dobrze?”, „W jaki sposób (najlepiej jak się da) pragnę doświadczać przyjemności? –
najczęściej dość szybko, pojawia się w nas lawina barier i ograniczeń. Z jakiego powodu, i dlaczego nie powinniśmy, co ktoś by pomyślał; że nie powinniśmy chcieć aż tak dużo, że mniej nam wystarczy, i tak dalej.

Tutaj docieramy do naszej osobistej granicy, i czasami jednocześnie do granicy naszego systemu. Ta granica trzyma nas w danej sytuacji i zamyka nas w określonych ramach. Ramach, poza które chcielibyśmy wyjść i przedostać się do zewnętrznego, większego i bardziej przestrzennego miejsca w naszym życiu.

Gdy zejdziemy głębiej, „pod spodem” tematu pieniędzy, leży temat życia.
Ostatecznie pieniądze są dla nas ważne i musimy je brać pod uwagę tak długo jak żyjemy, czyli do kiedy pozostajemy żywi.

Pieniądze, którymi posługujemy się w materialnym świecie zjawisk (czy to w postaci fizycznej, jak np. surowce, złoto, monety, banknoty, jak i w postaci cyfrowej) współgrają z większymi ruchami siły życiowej.

Kiedy pracujemy z tematem pieniędzy, czy to z tematem problemów finansowych, czy w celu zwiększenia naszej wydolności finansowej albo posiadania oszczędności, bezpośrednio odnosimy się do, i dotykamy kondycji naszego życia.

Dla ciała finansów, znaczenie ma również nasze sumienie i nasze uczuciowe sfery.

Kiedy coś „leży” na naszym sumieniu lub gdy nasza kondycja emocjonalna jest słaba, np. czujemy, że zrobiliśmy coś nie w porządku wobec innych albo wobec siebie samych (nawet jeżeli nikt poza nami o tym nie wie) i w sercu czujemy się „winni”, – wtedy to nas obciąża, przez co nie jesteśmy w stanie żyć lekko.

Dlatego „zewnętrznie” pieniądze pokazują nam obraz długu – kiedy (świadomie lub nieświadomie) czujemy się winni; albo niedoboru i braku – kiedy czujemy się głodni i niedożywieni na płaszczyźnie emocji i uczuć.

Podążając za obrazem naszej finansowej sytuacji, możemy dotrzeć do tych miejsc, do tych obszarów naszego ciała emocji, które bezpośrednio wpływają i znajdują odbicie w naszym życiu materialnym.

W czasie warsztatu będziesz mógł(a) poruszać się po tej mapie i uzdrowić te obszary, terytoria swojego serca, w których coś nie kwitnie i z różnych wiadomych lub ukrytych dla Ciebie przyczyn, pomimo Twoich starań, nadal nie zaowocowało, nie owocuje, lub przestało owocować.

Kiedy rozwijamy się i mamy możliwość sięgać po to, czego pragniemy, wzmacnia to kondycję naszej siły życiowej i współgra z naturalnymi i zdrowymi ruchami tej siły, dzięki czemu nasze życie staje się pełniejsze i może trwać dłużej.

Wtedy, dzięki naszej silnej kondycji, jej ustabilizowaniu i zabezpieczeniu, jesteśmy mocnym wsparciem również dla innych – zarówno dla bliskich jak i obcych nam osób. Możemy wspierać i wzmacniać ich życia, sprzyjając ich kwitnieniu i wydłużeniu.

Irmina

DODATKOWE INFORMACJE O WARSZTACIE

Najczęściej pracuję klasyczną formą metody Ustawień Systemowych, taką jaka jest obecnie uczona w oficjalnej szkole Berta Hellingera, pod przewodnictwem moich głównych nauczycieli Gerharda Walpera i Wolfganga Deussera.

Dla niektórych ustawień, możemy skorzystać również z jej innych wariantów.

Dostępność:
Nowe Ciche Ustawienia Systemowe, Ustawienia Systemowe z dialogami, Ustawienia Intencji w nurcie Terapii Traumy, Ustawienia Archetypowe, Ustawienia Snów, Ustawienia Astrologiczne, Ustawienia Meta-systemowe.

ZASADY UCZESTNICTWA I REZERWACJI

Koszt: 1290zł

Udział w warsztacie wlicza pracę nad Twoim osobistym tematem, czyli tzw. ustawienie własne. Możesz wybrać formę uczestnictwa w roli reprezentanta lub obserwatora. Koszt warsztatu jest taki sam dla wszystkich rodzajów uczestnictwa.

Rezerwacja miejsca na ustawienie własne daje gwarancję posiadania własnego ustawienia. Oznacza to, że czas na ustawienie będzie dla Ciebie zapewniony. W pojedynczych przypadkach, zastrzegam sobie prawo do odmówienia poprowadzenia ustawienia, pracy własnej, jeżeli w mojej ocenie istniałyby ku temu zbyt mocne przeciwwskazania.

Pracujemy w małej grupie, maksymalnie do 12 osób. W tym 6 ustawień własnych.

Warsztaty rozpoczynają się punktualnie.
Przyjdź na spotkanie nie później niż 15 minut przed wyznaczoną godziną startu 10:30.
Ze względu na charakter pracy metodą ustawień, godzina zakończenia warsztatu, podana w wydarzeniu, jest umowna. Czasami pracujemy nawet do 3 godzin dłużej.

Rezerwacja miejsca wiąże się z udziałem w pełnym dniu warsztatowym. Nie ma możliwości przyjścia tylko na swoje ustawienie.
Jeżeli zależy Ci na pracy w krótszym wymiarze czasu, zapraszam Cię na sesję indywidualną, prowadzoną metodą ustawień w jej różnych wariantach, na żywo lub w (trybie) online.

Warunkiem rezerwacji miejsca jest jego opłacenie. Jeżeli chcesz skorzystać z ustawienia własnego, poinformuj mnie o tym drogą mailową, zapisując się na warsztat:

Jest możliwość otrzymania faktury VAT.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Zrezygnuj z przyjmowania alkoholu i środków zmieniających świadomość minimum 24 godziny przed i po terminie warsztatu.

Jeżeli jesteś w trakcie leczenia farmakologicznego, zapisując się na warsztat lub sesję indywidualną, poinformuj mnie o tym. Musimy uwzględnić charakter działania leków w celu wybrania metody, która będzie dla Ciebie bezpieczna i da najwyższą skuteczność.
W niektórych przypadkach, lepszym rozwiązaniem od udziału w warsztacie będzie indywidualna forma pracy, z użyciem metody ustawień lub innych nurtów terapii traumy i narzędzi, którymi pracuję.
Jeżeli masz możliwość, zapewnij sobie po warsztacie czas wolny od wymagających zajęć

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTACIE PO OPŁACENIU UCZESTNICTWA

Nie później niż do trzech dni przed terminem warsztatu:
Zwracana jest wpłacona kwota, pomniejszona o opłatę administracyjną 390zł.
Po tym czasie wpłacona kwota nie jest zwracana.

Nie później niż 24 godziny przed terminem warsztatu:
Wpłacona kwota nie jest zwracana. Nadal możesz ją wykorzystać podczas sesji indywidualnej online video lub telefonicznej (prowadzonej metodą ustawień lub inną z metod u mnie dostępnych), w czasie do 2 miesięcy od terminu opłaconego warsztatu.

Rezygnacja z uczestnictwa w warsztacie, bez zgłoszenia do 24 godzin przed planowanym terminem warsztatu wiąże się z brakiem zwrotu.
Możesz zarezerwować miejsce na kolejnym warsztacie lub sesji indywidualnej, jednak musisz opłacić je na nowo.

KOMFORT

Możesz zabrać ze sobą obuwie na zmianę i wygodne ubrania. Sala jest ogrzewana, wyposażona w termofory i dobrze wentylowana.

W czasie warsztatu przewidziana jest krótka, godzinna przerwa obiadowa.

Jeżeli chcesz, możesz wziąć ze sobą posiłek do odgrzania na kuchence elektrycznej lub w mikrofalówce.

Woda, herbata, kawa i zioła, owoce oraz przekąski, będą dostępne na miejscu i są wliczone w cenę warsztatu.

Do zobaczenia!

Irmina

ZAPISY I KONTAKT


+48 516 615 773 Jeżeli jestem niedostępna, wyślij mi SMS, oddzwonię.
Więcej o mnie: https://magictherapies.pl/irmina-wrona/

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *