Kroniki Akaszy

Kroniki Akaszy – sesje indywidualne  // ENGLISH version below

Wejście do Kronik Akaszy jest ezoteryczną techniką, pozwalającą na uzyskanie informacji i wskazówek dotyczących naszego obecnego życia, właściwego kierunku rozwoju osobistego i duchowego oraz wielu innych zagadnień. Pozyskanie informacji i wskazówek, a czasami także potrzebne zabiegi energetyczne, odbywają się poprzez czasowe podłączenie do pola informacyjnego, zwanego Kronikami Akaszy; do pewnej przestrzeni w nas samych, która leży w obrębie naszej nadświadomości.

Jeśli interesuje Cię uzyskanie odpowiedzi na ważne dla Ciebie pytania dotyczące dowolnej sfery życia, odnoszące się zarówno do obecnej sytuacji, jak i przeszłości oraz potencjalnych rozwiązań związanych z przyszłością, odczyty z Kronik Akaszy, z wysokim prawdopodobieństwem, spełnią te oczekiwania.

Podstawowe informacje na temat Kronik Akaszy jako metody i Kronik Akaszy ogólnie:

 

Kroniki Akaszy są świadomym polem informacyjnym, symbolicznie przedstawianym jako kosmiczna biblioteka, energetyczny bank lub magazyn informacji, jako miejsce zapisu historii wszystkich zjawisk – wszystkich wydarzeń, uczuć, intencji i potencjałów, z każdego czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, a także z innych żyć i wcieleń, oraz ich wzajemnych powiązań.
Są również techniką rozwoju osobistego i duchowego.

Każda osoba posiada swoje własne Kroniki Akaszy, w których przebywają jej Mistrzowie i Nauczyciele, a także Strażnicy, którzy żyją w energetycznym polu tej osoby, na wyższych poziomach jej świadomości, i którzy, poproszeni o to, mogą ją wspierać na ścieżce duchowego rozwoju. Tak zwanych „Mistrzów i Nauczycieli” opisać można jako manifestacje mądrości i miłości, pojawiające się w różnych formach (czasami pod postacią ludzi lub innej humanoidalnej istoty, czasami w formie bardziej abstrakcyjnej, jako symbole, lub w jeszcze innej postaci). To od nich pochodzą odpowiedzi i rozwiązania uzyskiwane podczas odczytu.

Historyczne źródło pochodzenia Kronik Akaszy (jako zjawiska i jako metody pracy „Wejścia do Kronik Akaszy”) nie jest znane, co nadaje im nieco mistycznego charakteru. Sama nazwa „akasza” wywodzi się od rdzenia „kash” oznaczającego „emanować, świecić.” W sanskrycie słowo „akaśa” znaczy „pierwotna substancja”, „eter;” w języku indyjskim „akash” znaczy „niebo,” „przestrzeń nieba.”
Koncept Kronik Akaszy pojawiał się w różnych kulturach i filozofiach na przestrzeni dziejów. Wielcy mistycy i myśliciele postrzegali je indywidualnie, na swój własny sposób; na pewno nie bez powodu. Kroniki Akaszy, same w sobie – jako to, czym w istocie są, jak również jako forma techniki (Wchodzenie do Kronik Akaszy, Otwieranie Kronik Akaszy) – mogą manifestować się na różne sposoby, w zależności od czasów, okoliczności, i od konkretnej osoby, która wchodzi z nimi, i z którą one wchodzą w interakcję.

Osobiście posługuję się sposobem otwierania Kronik Akaszy, w formie zbliżonej do tej, jaką przekazuje obecnie Gabrielle Orr – współczesna nauczycielka Kronik Akaszy, która od lat prowadzi seminaria dla początkujących i zaawansowanych praktykantów tej metody, od której też się uczyłam.
Swój pierwszy kontakt z Kronikami Akaszy miałam wiele lat temu, jeszcze w czasie licealnym (blisko 20 lat temu). Podobnie jak Tarot – obie te techniki, zaprzyjaźnione już wtedy, tak jakby przez „inną osobę, którą kiedyś byłam,” i odłożone na lata, wróciły do „mnie” po długim czasie, w swoim zupełnie nowym, znacznie pełniejszym, bardziej otwartym i zrozumiałym wydaniu.

Kontakt z wymiarem Kronik to doświadczenie energii świetlistej, bezwarunkowej miłości, która samoistnie kieruje nas ku lepszemu, pełniejszemu wykorzystaniu naszego potencjału, oraz ku zharmonizowaniu będących w konflikcie części naszej osobowości.
Niektórzy duchowi nauczyciele opisują Kroniki Akaszy jako „astralne płaszczyzny światła.” Wszystkie znane nam przekazy na temat Kronik Akaszy, pochodzące od nauczycieli różnych tradycji duchowych, z różnych czasów, jednomyślnie stwierdzają, że mamy do czynienia z energią o bardzo wysokiej wibracji, co sprawia że przebywając w Kronikach Akaszy osoba jest całkowicie bezpieczna i odgrodzona od negatywnych wpływów i bytów, których częstotliwości są niskie. To czyni odczyt komfortowym i sprawia, że podczas sesji nie zetkniemy się z istotami lub informacjami mogącymi nam zaszkodzić.

Wskazówki otrzymywane z Kronik Akaszy mają na celu polepszenie naszej ziemskiej egzystencji, ale także pokierowanie nas w kierunku właściwym dla naszego osobistego rozwoju.

Przebieg sesji:

Ponieważ każda osoba posiada swoje własne Kroniki Akaszy, sesja odczytu rozpoczyna się od zapytania czy klient wyraża zgodę na otwarcie jego lub jej Kronik. Wejście do czyichś Kronik Akaszy jest możliwe jedynie po każdorazowym zadaniu takiego pytania, i otrzymania potwierdzającej odpowiedzi ze strony drugiej osoby.

Istnieją różne techniki wchodzenia do Kronik Akaszy. Sesja prowadzona przeze mnie najczęściej rozpoczyna się poprzez otworzenie Kronik za pomocą czegoś w rodzaju „świętej modlitwy,” lub „magicznej formuły,” swoją treścią wykraczającej poza uwarunkowania klienta i poza jego tło religijne.

Następnie pytamy o to, czy Kroniki są już otwarte i czy możemy zadawać pytania. Odpowiedź na to pytanie, jak również odpowiedzi na pytania, które będą zadawane Mistrzom i Nauczycielom, w czasie pobytu w Kronikach Akaszy, często przychodzą do nas jeszcze wcześniej – zanim pytania są zadawane.

W ramach przygotowania się do sesji, klient może wymyślić i zapisać sobie pytania, na które będzie chciał uzyskać odpowiedzi. Również dobrze jest być przygotowanym na zapisywanie odpowiedzi, w czasie gdy będą one do nas przychodziły, ponieważ często jest tak, że po zamknięciu Kronik, niezapisane informacje są szybko zapominane. Pamiętamy z nich jedynie fragmenty lub pozostaje tylko ogólne odczucie, które nam towarzyszyło, kiedy się pojawiały.

Odpowiedzi z Kronik przychodzą pod postacią słów lub symbolicznych obrazów. Jeżeli odpowiedź jest niejasna, prowadzący odczyt pyta Mistrzów i Nauczycieli o to, jakie znaczenie dany obraz ma dla klienta, jakie przesłanie niesie on dla niego. Tak uzyskane informacje mogą być zarówno bardzo konkretne – mogą stanowić zestaw wskazówek i rad co do tego, jak postępować w kwestii poruszonego tematu, ale mogą też być zrozumiałe wyłącznie dla osoby, dla której prowadzony jest odczyt – wyjaśniać się dopiero w kontekście jej doświadczeń z dzieciństwa, przeszłości, jej uczuć (nieznanych osobie dokonującej odczytu) itp.

Kiedy na końcu sesji Kroniki klienta zostają zamknięte, nie ma możliwości ponownego podłączenia się do nich bez uzyskania jego zgody na ich ponowne otwarcie. Jest to informacja potwierdzona przez Gabielle Orr, podczas jednego z jej ostatnich seminariów w Polsce.

Cel korzystania z Kronik Akaszy i płynące z tego korzyści:

Wachlarz tematów, które można poruszyć podczas sesji odczytu z Kronik Akaszy jest praktycznie nieograniczony. Kroniki mogą udzielić odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania, począwszy od relacji z innymi: rodzina, związki, dzieci, przyjaciele, zwierzęta domowe, poprzez zagadnienia dotyczące naszego zdrowia fizycznego i kondycji psychicznej, aż po biznes, pieniądze i inne kwestie materialne. Trudne życiowe decyzje np. wyjazdy, rozstania z powodzeniem mogą być konsultowane z Kronikami, szczególnie jeśli powodują one wewnętrzny konflikt i rozdarcie.
Mimo, że nasze Kroniki Akaszy są zapisem informacji istotnych przede wszystkim dla nas samych, czasami można również dowiedzieć się z nich, jak pomóc osobom z nami związanym, np. naszym dzieciom lub innym, bliskim nam osobom.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że jeżeli wybrane pytania w zbyt dużym stopniu naruszają prywatne sfery innych osób lub z jakiegoś powodu dane informacje na dany moment mogłyby wprowadzić więcej zamieszania niż pożytku, wówczas nie dostaniemy na nie odpowiedzi. Zasady pracy z Kronikami Akaszy mówią nam, że takie pytania często najlepiej jest pozostawić niezadane. Jeśli pytanie nie ma na celu wzniesienia klienta na wyższy poziom duchowy lub energetyczna wibracja pytania jest zbyt niska, Kroniki same zasugerują bardziej odpowiednie pytanie.
Natomiast co do pytań, które zostaną zadane, ale na które klient nie otrzyma konkretnych odpowiedzi, często Mistrzowie i Nauczyciele odniosą się do nich w jakiś sposób, który skieruje osobę na bardziej odpowiednią dla niej częstotliwość, np. „wynosząc” ją z pól lęku albo konfliktu, wyżej, na poziomy gdzie jest więcej harmonii, bezpieczeństwa i miłości.

Poza wskazówkami na przyszłość, Kroniki często odsłaniają tajemnice z naszej przeszłości, w tym również te dotyczące poprzednich żyć, wcieleń i związków karmicznych. Przy uzyskiwaniu informacji mogą pojawiać się najróżniejsze emocje: wzruszenie, radość, ulga; ale czasami również te trudne (np. pochodzące z różnych traum), które podczas sesji będą mogły się pokazać i zostać uleczone.

To, co daje osobie najwięcej, to sam kontakt z Kronikami Akaszy i energią, która jest obecna w czasie przebywania w ich wymiarze, która przepływa i działa, transformuje stare struktury i szkodliwe wzorce, odsłaniając nowe rozwiązania oraz nowe sposoby widzenia i postrzegania.
Kroniki Akaszy są jak windy służące do wznoszenia istot na wyższe, bardziej harmonijne i bardziej pełne miłości i szczęścia poziomy, w celu polepszenia ich zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego. W tym sensie, mimo ich pełnej funkcjonalności, można uznać uzyskiwane z Kronik informacje służące rozwiązywaniu przyziemnych spraw jako drugorzędne. Celem pierwszorzędnym jest realizacja głębokiego sensu Kronik, wspierających wszystkie istoty w ich dążeniu do kolektywnego szczęścia i harmonii w Kosmosie.

Przebywając w Kronikach Akaszy można wykonywać pewne zabiegi energetyczne takie jak np.: uzdrowienie wewnętrznego dziecka, odcięcie toksycznych i szkodliwych powiązań w relacjach międzyludzkich, zdjęcie karmicznych obciążeń, leczenie traum. Mistrzowie i Nauczyciele czasami przekazują przedmioty, nauki bądź inicjacje. Wszystkie tego rodzaju działania dokonują się na poziomie energii, ale wpływają pozytywnie również na fizyczny wymiar pytającego. Na głębszym poziomie transformują nas i odblokowują nasze potencjały, harmonizują różne aspekty naszej osobowości i pozwalają na pełniejsze podłączenie do życia.

Podsumowanie i informacje o sesjach:

Odczyt z Kronik Akaszy jest głęboką i piękną, a zarazem nieinwazyjną i bezpieczną techniką, z której może korzystać każdy, bez względu na stan zdrowia, wiek, pogląd religijny i poziom rozwoju osobistego.

Zapisy:

Sesje indywidualne Kronik Akaszy regularnie prowadzę w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Łodzi, okazjonalnie również w innych miastach.

Istnieje możliwości przeprowadzenia sesji na odległość poprzez komunikator internetowy Skype lub Facebook video. W przypadku Kronik Akaszy nie ma różnicy czy sesja jest wykonywana na żywo, czy przez Skype – skuteczność działania jest taka sama w obu przypadkach.

Koszt sesji trwającej do 1.5 h to 350zł, dla sesji 2-2.5h 450zł (standardowa długość sesji), Każde kolejne pół h +50zł.* Termin i miejsce sesji do uzgodnienia.

*Są to ceny dla sesji Skype/FB video/Messenger i telefonicznych. Sesje na żywo są droższe o 50zł.

Rezerwacje sesji odbywają się przez wysłanie przedpłaty 200zł i potwierdzenia przelewu na adres email: . Przedpłata nie jest zwracana jeśli klient nie przyjdzie na spotkanie.

Nr rachunku do wpłat:
Direction Future Marta Wrona
87 1160 2202 0000 0003 8580 9851
Opis: Kroniki Akaszy data

Po wysłaniu przedpłaty, prosimy o wysłanie informacji przez zakładkę Kontakt lub wiadomości na email:
Wspólnie wybierzemy najbliższy pasujący termin.

Istnieje możliwość przeprowadzenia sesji w języku angielskim.

*Dla sesji na żywo istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych narzędzi, w tym np. z „Ustawień rodzinnych w Kronikach Akaszy.”

Ustawienia rodzinne w Kronikach Akaszy od strony technicznej trochę przypominają sesję indywidualną Ustawień Systemowych metodą Berta Hellingera w wariancie ustawienia na kartkach, przy czym sama praca znacząco się różni. Pracujemy tutaj nieprzerwanie przebywając w wymiarze Kronik Akaszy, a sama sesja służy zintegrowaniu różnych części osobowości klienta, które żyją w nim, a które stoją ze sobą w konflikcie.
Na przykład, kiedy mamy do czynienia z decyzją na jakiś temat, chociażby: „Wyjazd firmowy na 8 miesięcy do Chin.” Ktoś w nas myśli: „Będę miał/a okazję zwiedzić Chiny. Możliwe, że to moja jedyna okazja w tym życiu.” Inna część nas myśli: „Boję się jechać tak daleko sam/a.” Jeszcze inna czuje: „Nie mogę zostawić męża/żony samej z dzieckiem.” Kolejna: „Muszę z tego skorzystać. Nie mogę odpuścić.” I tak dalej. – W czasie sesji tego typu, wchodzimy w te wszystkie części nas, patrzymy skąd one przychodzą, kiedy i jak powstały, czego potrzebują, żeby poczuły się dobrze. Stopniowo wszystkie z nich odnajdują wzajemną harmonię, a konflikt w naszym sercu zanika. Żyjące w nas, pozornie sprzeczne uczucia, znajdują drogę do odzyskania wzajemnej, życzliwej relacji, a trudne do podjęcia decyzje znajdują rozwiązania. Zachowania, emocje i myśli, które przejawiają się w nas, i które nas tworzą, a których czasami próbujemy się „pozbyć” i których nie rozumiemy, odsłaniają swoje prawdziwe formy, jednocześnie przynosząc nam odpowiedzi na wiele tajemnic i pytań, dotyczących nas samych, i wszystkiego co jest z nami związane, i z czym (oraz w jaki sposób/na jakich zasadach) my jesteśmy związani.

***

“Kronika Akaszy jest niczym ogromny, niezmierzony fotograficzny film, rejestrujący wszystkie pragnienia i ziemskie doświadczenia na naszej planecie. Ci, którzy postrzegają ją, zobaczą ją zobrazowaną następująco: Doświadczenia z życia każdej ludzkiej istoty od początku czasu, reakcje na doświadczenie całego królestwa zwierząt, nagromadzenie myślokształtów natury karmicznej (opartej na pożądaniu) każdej jednostki ludzkiej na arenie dziejów. Tutaj leży wielka kumulacja zapisów. Tylko wytrenowany okultysta jest w stanie rozróżnić pomiędzy faktycznym doświadczeniem, a tymi astralnymi obrazami, ukształtowanymi przez wyobraźnię i żarliwe pożądanie.” – Alice A. Bailey w swojej książce Światło Duszy (1927)

Źrodło grafiki: Designed by kjpargeter / Freepik

Facebook:  https://www.facebook.com/SoulsOfSpace/
Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCV9pj_pxbOpF_Bxr2VGfyLQ

________________________________________________________

ENGLISH version

Akashic Records’ Readings – Individual Sessions via Internet

Opening the Akashic Records is an esoteric technique which allows to obtain information and guidance about our present life, the proper direction of personal and spiritual development and many other issues.

Acquiring information, guidance and any necessary energy treatments are carried out by connecting to the information field known as the Akashic Records – a certain space in ourselves that lies within our superconsciousness.

If you are interested in finding answers to important questions regarding any aspect of your life, referring to the present situation, the past, or the future Akashic Records’ Readings will probably meet these expectations.

Individual sessions are regularly available in English via Skype or Facebook video call. Live sessions are conducted regularly in Kraków and other cities in Poland.

__________________________

Akashic Records’ Readings: general information and the method

Akashic Records’ Readings is a technique of personal and spiritual development.
It is a conscious information field, presented in a symbolic way as a cosmic library, energy bank, information storage or as a place where the history of all phenomena is recorded – situations, feelings, intentions and potentials from the past, present and the future. It is also the storage of the past, present and future lives, incarnations and relations between them.

Each person has their own Akashic Records. Masters and Teachers as well as Guardians dwell there. These manifestations live in the person’s energy field at higher levels of consciousness, and, when asked for, they can support the person on his or her spiritual development path. The Masters and Teachers can be described as manifestations of wisdom and love. They can appear in various forms (a human or other humanoid creature, sometimes in an abstract form, as symbols or in any another way). The answers and solutions come from them.

The historical source of the Akashic Records (as a phenomenon and as the method of “Entrance to Akashic Records”) is unknown, which is a bit mystical.
The name “akasza” derives from “kash” which means “to emanate, to shine.”
In Sanscrit, the word “akaśa” means “the primal substance”, in Indian “akash” means “sky, the sky space.”

The concept of Akashic Records appeared in different cultures and philosophies throughout history. Great mystics and thinkers perceived that concept in their own and individual way, not without a reason. The Akashic Records as what they really are, and as a technique (Entrance to the Akashic Records, Opening the Akashic Records) can manifest in various ways, depending on the time(s), the circumstances, and the particular person, who interacts and with whom the Records interact.

Personally, I am opening the Akashic Records similarly to the way taught by Gabrielle Orr. She is a Teacher of the Akashic Records who has been conducting lectures for beginners and advanced students worldwide, from whom I have also learned.

I came across the Akashic Records when I was still in high school, about 20 years ago. Like Tarot which I also knew and got on well with back then, I got interested in the Records. But I put them both aside for years. They returned to me after a long time in their new version – fuller and much more understandable.

Contact with the Akashic Records is an experience of the energy of light, unconditional love that directs us spontaneously towards making the better use of our potential. Some spiritual teachers describe the Akashic Records as “the astral dimensions of light.”

All information about the Akashic Records, originating from various spiritual traditions and from different times state clearly that we deal with very high vibration energy.

The main aim of the Reading is intended to improve our existence as well as guiding us in the proper spiritual development in the mutual harmony with others and with the Universe. Spending time in the Akashic Records makes the person safe and separated from any negative influence. It leads to the conclusion that during the session we feel comfortable and we cannot encounter anything that may hurt us. The Akasha energy also harmonizes the parts of our personality which may be (inter/inner-)conflicted.

The session

Each person has their own Akashic Records so the session begins with a question whether a client agrees to open his or her Akashic Records. Entry to someone’s Akashic Records is possible only after the question is asked, and the permission is given.

There are various techniques for entering the Akashic Records. The session begins with a kind of invocation. The content of it is beyond the client’s perceiving and religious background.

Then a question if the Akashic Records are open is asked. The answer to this question, as well as the answers to another questions that will be asked later, often come even earlier, before we even could think of them.

To prepare properly for the session the client may come with ready-made questions that he or she would like to get the answers to.
It is also appropriate to write responses while they are coming; very often after closing the Akashic Records unsaved answers are quickly forgotten. We remember only fragments or the general feeling that accompanied us when they appeared.

The answers may appear as words or symbolic images, feelings or in yet different ways. If the answer is unclear, Masters and Teachers can be asked to explain further its essential meaning. This information can be very specific – it can either be a set of tips and advice or it can be something understood only by the person for whom the session is conducted (explanation appears in the context of childhood, experience, the past known only by the client).

When the session is over there is no possible way to reopen the Akashic Records without the question and the client’s permission given again. The information as such was confirmed by Gabielle Orr during her last lecture in Poland.

The purpose of using the Akashic Records and the benefits

The range of topics that can be approached during the session is virtually unlimited. The Records can answer all kinds of questions, ranging from relationships with others: family, children, friends, pets, physical health and mental condition, business, money and other issues. Difficult life decisions, trips, break ups can be consulted with Akashic Records, especially if they cause an internal conflict.
Akashic Records are a set of information essential to us, but sometimes we can also learn how to help people close to us, such as our children or other people that we care for.

At this point, it should be noted that if any of the questions violate private spheres of other people or for some reason, the information can cause more confusion than good for the asker or for others, then we will not get an answer. The principles of working with the Akashic Records tell us that such questions should be left unspoken. If the question is not intended to lift/elevate the client to the higher spiritual level(s) or the spiritual or energetic vibration of the question is too low, the Akashic Records will suggest a more appropriate question.
However, the answers which are not clear enough can be referred to by the Masters and Teachers who will direct the person to a more appropriate frequency, for example “lifting” them from anxiety or conflict above, to the levels of harmony, security and love.

In addition to directions for the future, Akashic Records often reveal the secrets of our past, including previous lives, incarnations and karmic connections. When obtaining information, various emotions can appear: joy, happiness and relief but sometimes also difficult ones (coming from traumas), which during the session will be able to show up and be healed.

What gives the person the most is the contact with the Akashic Records itself and the energy that flows and transforms old structures and harmful patterns, revealing new solutions and new ways of perceiving.

Akashic Records are like lifts uprising a person to a higher, more harmonious, loving and happier levels, they improve mental, physical and spiritual health. The primary goal is to realize the deep sense of the Akashic Records, supporting all beings in their pursuit of happiness and harmony in the Universe.

While staying in the Akashic Records certain energy treatments such as: healing the inner child, cutting off toxic and harmful relationships, removing karmic burdens or healing trauma can be performed. Masters and Teachers can transmit objects, teachings or initiations. All this happens at the energy level, but the positive physical impact can be felt as well. At a deeper level, our potentials can be unlocked, different aspects of our personality can become more harmonized and a life can be lived fully.

Conclusions

Reading from the Akashic Records is a deep and amazing, and non-invasive technique that the individuals can use, regardless of their religious belief , spiritual development, health, or age.

Individual therapeutic sessions are regularly available in English via Skype or Facebook video call. Live sessions are conducted regularly in Kraków and other cities in Poland.

Session lasts 1-2.5 hours and costs 105 EU.
The date and place of the session is to be set and agreed on together with the therapist.

There is a possibility to pay via Paypal.
Prepayment of 35 EU is needed to book a session as well as making an appointment; the rest of the payment 70 EU can be paid closer to the day of the session or after session. If the client does not come to the meeting the prepayment is not refunded.

If you are interested in an individual session send a message:

Website: http://spaceluminous.com/
Facebook: https://www.facebook.com/SoulsOfSpace/

*For live sessions, there is a possibility to use additional methods, for example, “Family constellations in the Akashic Records.”
Family constellations in the Akashic Records can resemble an individual session of Bert Hellinger’s method (sheets of paper version). The work itself is significantly different though.
The session takes place in the dimension of Akashic Records, different conflicted parts of client’s personality are integrated.

An example – Business trip to China for 8 months – Go or stay – conflict.

Someone inside us thinks: I will have the opportunity to visit China. This can be my only opportunity in life.
Someone else inside us can think: I’m afraid to go so far alone.
Another one: I cannot leave my husband / wife alone with the child.
Another one: I must take the chance to go, I cannot give up.

During this type of session, we enter all the parts of our personality that can be conflicted and we examine thoroughly what to do to make them feel good and friendly toward each other. Gradually, all of them find mutual harmony and the conflict in our heart disappears.
Contradictory feelings find their way to get on well again and difficult decisions become approachable. All the issues that we try to get rid of (because we do not understand them) reveal their true forms, they give the answers to many questions about ourselves, about everything connected with us and about/on how we are connected with them.

* * *

Background image: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/star , Star vector created by starline

“The akashic record is like an immense photographic film, registering all the desires and earth experiences of our planet. Those who perceive it will see pictured thereon: The life experiences of every human being since time began, the reactions to experience of the entire animal kingdom, the aggregation of the thought-forms of a karmic nature (based on desire) of every human unit throughout time. Herein lies the great deception of the records. Only a trained occultist can distinguish between actual experience and those astral pictures created by imagination and keen desire.” – Alice A. Bailey