Praca ze snami

Analiza snów i praca ze snami – sesje indywidualne i warsztaty

„Zobaczyłem we śnie tablicę, na której każdy pierwiastek znajdował się na odpowiednim miejscu.”
– Dimitri Mendelejew

Czym jest technika analizy snów? Z jednej strony jest ona narzędziem terapeutycznym, z drugiej zaś, służy rozwojowi osobistemu – jest tym, co pozwala nam dotrzeć do mało znanych i niezbadanych obszarów nieświadomości zbiorowej i indywidualnej, zrozumieć niejasne dotąd treści i elementy naszego życia, wprowadzić tam pozytywne zmiany.

Czasami zachowujemy się w określony sposób, niekoniecznie dlatego, że właśnie taki uważamy za odpowiedni. Czasami sami nie rozumiemy naszych życiowych wyborów. Rozpoznanie przyczyn znacząco wpływa na naszą możliwość odzyskania kontroli nad własnym życiem i ułatwia wprowadzenie w nim pożądanych zmian.

Praca ze snami jest pomocnym narzędziem, które pozwala na rozpoznanie różnego rodzaju „usterek” z którymi bardziej lub mniej, ale do pewnego stopnia jednak nieświadomie żyjemy, oraz na zauważenie tego, co jest ukryte, a co działa na nas, i próbuje się dostać do naszej świadomości, pukając do niej z głębszych warstw nas samych (naszej psychiki i sfery duchowej).
Sen jest zjawiskiem towarzyszącym nam każdego dnia; śpiąc mniej więcej po 8 godzin dziennie spędzimy we śnie około 20 lat naszego życia – dlatego też warto ten czas dobrze wykorzystać albo przynajmniej później zrobić z niego użytek.

Podczas snu napływają do nas liczne informacje pochodzące ze sfery nieświadomości. Sen posiada zaszyfrowane znaczenia, których zrozumienie może być bardzo korzystne. Odczytanie znaczenia snu przynosi ze sobą istotną wiedzę, często również pomaga zharmonizować różne aspekty naszej osobowości. Może też uwolnić nas od rozmaitych, nieświadomie powielanych (często przez lata) wzorców.

Większość osób śniło choć raz o czymś niezwykłym i niecodziennym, czasami dane sny zapadają w pamięć i mimo upływu lat ich wspomnienia są wciąż żywe. Sny wyjątkowe, powtarzające się, zapamiętane sny z dzieciństwa, ale także wizje przychodzące na jawie lub dziwne i nie do końca spójne zdarzenia – zdarzenia, które możemy nazwać „błędami w Matrixie” – wszystkie tego typu zjawiska są sygnałami wysyłanymi przez naszą podświadomość; obszary naszej własnej, i czasami również kolektywnej nieświadomości próbują się z nami skontaktować za ich pomocą. Można powiedzieć, że w ten sposób jakaś informacja „puka” do naszych drzwi i domaga się uwagi, „wyświetla” się nam jak nieprzeczytana wiadomość. Widząc ją, możemy poddać ją analizie i interpretacji, które pozwolą wyciągnąć z niej kluczowe znaczenie i zrozumieć zawarty w niej przekaz.

O moim doświadczeniu z tematem śnienia:

Ponieważ każdy sen zawiera informacje „pozamykane” w symbolach, w swojej technice analizy snów, wizji i nietypowych zdarzeń w dużym stopniu korzystam z różnych sposobów i metod interpretacji symbolu, i z ogólnie pojętej pracy z symbolami. Symbol jest narzędziem obecnym w każdej kulturze, w każdej filozofii i religii, spotykanym i używanym już od czasów prehistorycznych, można nawet powiedzieć, że od początku dziejów.

Moja wiedza na temat symboli i na temat samych snów pochodzi z wielu źródeł m. in. z nauk przekazywanych przez myślicieli Dalekiego Wschodu, jak i współczesnych nauczycieli zachodnich, również z kilkuletnich studiów nad szamanizmem (praca magisterska na ten temat), czy zgłębiania wielu dokonań Junga, które przez ponad 10 lat stanowiły, i nieprzerwanie (choć obecnie już w trochę mniejszym stopniu) stanowią obiekt moich zainteresowań.

Jednak najbardziej przełomowym momentem, związanym z tematyką śnienia i analizy snów, bez wątpienia było dla mnie zetknięcie z tybetańską jogą snu i śnienia – techniką wywodzącą się z linii nauk Dzogczen, z którymi od tamtego czasu jestem głęboko związana.

Metoda analizy snów, której używam podczas sesji jest metodą autorską, wykorzystującą i syntetyzującą wiedzę zaczerpniętą ze wszystkich wyżej wymienionych źródeł.

Podstawowe informacje o snach i analizie snów:

Sny mogą wydawać się nam irracjonalne, abstrakcyjne lub pozbawione sensu. Wynika to z faktu, że marzenia senne odchodzą od znanych nam z życia codziennego praw logiki, przyczyny i skutku, chronologicznego układu zdarzeń. Nie czyni to jednak snów pozbawionymi znaczenia i sensu, przypadkowymi obrazami.

Żeby skutecznie zanalizować sen, rozbijamy jego treść na elementy składowe i wydobywamy ukryte w nich za pomocą symbolu znaczenia. Docelowe znaczenia snu są dosłownie zakodowane, zaszyfrowane, pozamykane w symbolach. Każdy taki symbol może zawierać w sobie wiele znaczeń, a znaczenia te często wykraczają poza ramy języka, którym staramy się je opisać. Symbole występujące w snach są powiązane z nieświadomością indywidualną konkretnej osoby, co oznacza że ich znaczenia muszą być rozpatrywane indywidualnie, ponieważ mogą się one znacząco różnić w zależności od wszystkich możliwych czynników określających klienta (jego życiorys, płeć, wiek, kondycja zdrowotna, moment pojawienia się snu itd.), np. drzewo śniące się małemu dziecku zimą będzie oznaczało zupełnie co innego, niż drzewo śniące się sadownikowi zimą lub w okresie zbiorów.

Bardzo ważne w takiej analizie jest „tło” i zbiór wiadomości odnoszących się do śniącego. W nawiązaniu do wcześniejszego przykładu, podczas sesji zapytam: „Co oznacza drzewo dla Ciebie?” – I tutaj jedna osoba może opowiedzieć, że dużo ostatnio myślała o wycince drzew w ogrodzie, i że pokłóciła się o to z mężem akurat w ten dzień, gdy przyśnił jej się ten sen. Inna powie, że drzewo oznacza dla niej rodzinę i bezpieczeństwo, a jeszcze inna, że jest to coś związanego z jej pracą.

Osobnym zjawiskiem są pojawiające się w snach archetypy, czyli swojego rodzaju „meta-symbole”, działające na poziomie nieświadomości zbiorowej, i z niej przenikające do nieświadomości indywidualnej. Archetypy są symbolami wspólnymi dla wszystkich ludzi, bez względu na to komu się śnią (bez względu na kulturowe, religijne itd. tło danej osoby). Bardo często niosą ze sobą podobne znaczenia i przesłania. Las, noc, ocean – to przykłady najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych symboli archetypowych. W większości snów będą miały to samo znaczenie – noc pokazuje nieświadomy stan umysłu, oznacza że osoba nie rozumie sytuacji, w której się znajduje. Las, morze lub ocean – informują m in. o tym, że w czasie snu osoba mentalnie była w miejscu, w którym obszary jej nieświadomości indywidualnej łączą się z polem nieświadomości zbiorowej.

Przebieg sesji:

Przebieg sesji indywidualnej rozpoczyna się przedstawieniem przez klienta snu, wizji, zdarzenia lub serii snów/zdarzeń, których analizy chciałby dokonać. Sesja przebiega w ciągłej interakcji między nami, podczas której wspólnie odkrywamy znaczenia poukrywane w symbolach, równocześnie integrując poruszone przez sen i pozyskane z niego treści. Symbolami we śnie może zapisane być wszystko – obrazy, wydarzenia, emocje; – wszystkie te i inne elementy mogą być totalnie wymieszane ze sobą i porozmieszczane we śnie w najbardziej wyszukany sposób, tak że często, naprawdę nie wpadli byśmy „tak po prostu” na to, jakie może być ich znaczenie i co za tym idzie, znaczenie samego snu. Nawet mimo tego, że paradoksalnie po dotarciu do tych docelowych znaczeń, okazują się być one dla nas zupełnie czytelne i jasne.

Odczytywanie zamkniętych we śnie informacji, wiadomości i przesłań posiada swój własny, uzdrawiający potencjał. Kiedy informacja ze snu przechodzi na poziom uświadomiony, często dzieje się tak, że szkodliwe mechanizmy automatycznie przestają w nas pracować, a przeciągające się procesy dobiegają końca.

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”
— C.G. Jung

Klucz do zrozumienia snu leży zawsze w przestrzeni osoby, z którą pracuję, ale metody, z których korzystamy w trakcie sesji pozwalają na stopniowe wyłonienie się ścieżki prowadzącej do odkrycia i otworzenia głównego, esencjonalnego znaczenia snu. Ponieważ symbol jest z założenia wielowymiarowy, również wiele snów oraz ich poszczególnych elementów zawiera w sobie więcej niż jedno znaczenie, czy jedną możliwość interpretacji.
Najczęściej jednak istnieje jedno lub dwa znaczenia, które są znaczeniami kluczowymi, właśnie tymi, które powinniśmy zrozumieć, „tymi o które nam chodzi.” Dopóki nie odkryjemy właśnie tych znaczeń, mimo że odkrywamy inne, obecne jest w nas uczucie, że jeszcze czegoś brakuje. Celem sesji jest wydobycie ze snu jego docelowych znaczeń, i wiemy kiedy to następuje.

Korzyści płynące z pracy ze snami:

Praca z analizą snów pozwala nam zrozumieć i lepiej poznać samych siebie. Rozpoznając znaczenie snu, możemy również rozpoznać istotne wzorce, które nieświadomie kierują nami, i działają na nas destrukcyjnie lub w inny niekorzystny sposób; a co za tym idzie – odsłania również ścieżkę i możliwości rozmontowania ich i zmienienia ich na takie, które będą dla nas zdrowsze i lepsze.

Ogromna część nas samych, naszego potencjału oraz zdolności naszego umysłu są dla nas czymś nieznanym, czymś do czego pozornie nie mamy dostępu. Sen uchyla nam rąbka tajemnicy, otwiera drzwi prowadzące do ogromnych, nieuświadomionych pokładów informacji.

Poprawnie wykonana analiza snów daje nam wiedzę o nas samych, o kierujących nami impulsach i wzorcach, o naszych lękach i pragnieniach, o chorobach lub innych zagrożeniach, czasami również o wydarzeniach, które mogą nas czekać w przyszłości. Jest to możliwe, ponieważ sny pokazują zjawiska w ich subtelnej postaci, zanim objawią się one w postaci bardziej ziemskiej, fizycznej. Nie chodzi tu tylko o tzw. sny prorocze i przejrzyste, ale bardziej o to, że odczytane sny same w sobie odsłaniają przed nami procesy, które na głębszych poziomach już zaczęły działać i postępują, mimo że jeszcze nie dostrzegliśmy ich w naszej codziennej rzeczywistości. Procesy te można porównać do myśli, których nie widać, a które mimo tego, poprzedzają i prowokują konkretne działania, np. myśl kobiety o tym, że chciałaby mieć dziecko, gdzie dziecko najpierw jest planem/marzeniem żyjącym tylko w jej umyśle i uczuciach; następnie po rozmowie z partnerem, może żyć ono już w umyśle kobiety i jej męża jako pary – jako ich wspólne marzenie, a także w umysłach i emocjach osób z ich otoczenia, jeszcze później to dziecko może być w łonie matki np. 1 tydzień, 5 miesięcy itd., aż któregoś dnia przychodzi na świat i wtedy widzimy je wyraźnie jako materialną formę.
W analizie snów docieramy do tych subtelnych poziomów, gdzie niektóre z wydarzeń i zjawisk są jeszcze w „swoich zarodkach”, tkwiąc w różnych etapach swojego rozwoju. Czasami niektóre z nich widzimy już w jakimś stopniu w świecie materialnym; inne funkcjonują dopiero na poziomie energii, z którym stykamy się poprzez analizę snów (w tym też analizę wizji czy nietypowych zdarzeń z naszego życia). Niektóre z nich zawsze pozostają na poziomie subtelnym, gdzie mogą pozostawać pozornie nieruchome, albo rozwijać się lub zanikać w tych uczuciowych i mentalnych sferach. Inne stopniowo przedostają się do świata materii.
Jeżeli posiadamy i rozumiemy wysłaną do nas przez naszą podświadomość informację – możemy zrobić z nią coś użytecznego.

Sen przychodzi do nas ze sfery nieświadomości i stanowi on taką przestrzeń, w której jesteśmy mniej lub bardziej obecni, i przebywamy tam jakby pozostawieni w kontakcie z naszym wymiarem energetycznym (emocjonalnym) i duchowym/mentalnym.

„Często śnimy o osobach, od których otrzymujemy list następnego dnia. Sprawdziłem to przy wielu okazjach, że w chwili kiedy sen się wydarzał, list już leżał w skrzynce adresata.”
– C. G. Jung

Poziom emocjonalny/energetyczny jest bardziej „rozmyty,” jego granice nie są tak ostre jak granice obiektów widzianych „na żywo”. Zjawiska na poziomie energii nie są aż tak pooddzielane od siebie, jak w świecie zewnętrznym. Dlatego we śnie możemy odczuwać energię bliskich nam osób znacznie silniej niż na jawie. Potwierdzają to sny, gdzie śnimy o osobach, które niespodziewanie spotykamy wkrótce po tym, gdy sen o nich się przyśnił, sny gdzie śnimy o kimś, a na drugi dzień dowiadujemy się, że tego dnia gdy przyśnił nam się sen, była np. rocznica śmierci tej osoby itp.

W snach mogą również przychodzić do nas cenne inspiracje i przekazy związane ze sztuką, nauką i rozwojem duchowym. Wiele twórców przeszłości swoje dzieła najpierw zobaczyło w snach, i dopiero później zostały one przez nich „przyniesione” do naszej materialnej, fizycznej rzeczywistości.

Czasami spotykamy się ze stwierdzeniem, że sny są jak listy, a każdy niezinterpretowany sen to nieodczytana wiadomość. Myślę, że stanowi ono dobre zobrazowanie faktycznej sytuacji.

Informacje o sesjach i warsztatach:

Sesje indywidualne analizy snów i pracy ze snami regularnie prowadzę w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Łodzi, okazjonalnie również w innych miastach.

Istnieje możliwości przeprowadzenia sesji na odległość poprzez komunikator internetowy Skype lub Facebook video/Messenger.

Koszt sesji trwającej 1-2.5h to 450zł, Każde kolejne pół h +50zł.* Termin i miejsce sesji do uzgodnienia.

*Są to ceny dla sesji Skype/FB video/Messenger i telefonicznych. Sesje na żywo są droższe o 50zł.

Rezerwacje sesji odbywają się przez wysłanie przedpłaty 200zł, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Przedpłata nie jest zwracana jeśli klient nie przyjdzie na spotkanie.

Istnieje możliwość przeprowadzenia sesji w języku angielskim.

A także zorganizowania warsztatów grupowych (w przypadku warsztatów grupowych istnieje możliwość dopasowania programu do potrzeb i wymagań grupy.)

Osoby zainteresowane analizą snów zachęcam do wysyłania zgłoszeń przez zakładkę Kontakt.