Przyjaźń: Jak znaleźć przyjaciół i utrzymywać relacje z nimi w stabilnej kondycji? Webinary

199.00

Opis

Zapraszam na zamknięty webinar, poświęcony tworzeniu przyjaźni. Podczas webinaru omówimy następujące zagadnienia:

Kim jest przyjaciel?
Czym jest zjawisko przyjaźni?
Jaka jest wartość tego rodzaju więzi z drugą osobą?
Co w przyjaźni jest etyczne, a co nie jest?

Jak mieć przyjaciół?
Jak tworzyć autentyczne i serdeczne więzi z innymi ludźmi?
Gdzie w relacji międzyludzkiej zaczyna i kończy się przebywanie w energii przyjaźni?
Jak tworzyć więzi oparte na głębszych wartościach, które przetrwają próby czasu?

Kiedy: Sobota 17 luty 2024 godz. 18:30

Żeby móc tworzyć serdeczne i autentyczne więzi z innymi ludźmi, musimy zrozumieć znaczenie więzi i znaczenie przyjaźni. Znaczenie zjawiska więzi zawiera w sobie jakości „wiązania” lub „więzienia”, co może wydawać się przynajmniej niewygodne. Jest to jedna głównych z przyczyn, które sprawiają, że tworzenie autentycznych, głębokich więzi jest trudne dla wielu ludzi.

Łatwiej tworzymy słabe, płytkie, krótkotrwałe więzi, które rozpadają się pod wpływem otoczenia i czasu. Takie więzi są lekkie i niewiele od nas wymagają. Dlatego też łatwo przychodzi nam zarówno ich nawiązywanie/tworzenie jak i ich zrywanie/kończenie.

Stworzenie głębokiej emocjonalnie więzi, w postaci relacji (partnerskiej, rodzinnej, przyjacielskiej) niesie ze sobą zależność i odpowiedzialność. Wymusza też konfrontację ze swoimi słabościami i przez to nieuniknioną pracę nad sobą, bez określonej daty ważności.

Żeby móc tworzyć prawdziwe i serdeczne więzi z innymi ludźmi, musimy być dorośli emocjonalnie i duchowo. Dorosła duchowo osoba rozumie różnice i powiązania między działaniem jako jednostka, a działaniem jako część zespołu lub większej struktury.

Widzi ona także różnice i powiązania pomiędzy wolnością i więzią, samodzielnością i zależnością, tym co osobne i wspólne. Dostrzega ona wartość znajdującą się w każdej z tych sytuacji. Wszystkie z nich powinny być przez nas zintegrowane. Zintegrowane do takiego stopnia, że potrafimy umiejętnie się w nich odnajdywać i poruszać; swobodnie, ale też świadomie przechodzić pomiędzy nimi.

Gdy rozumiemy znaczenie i cechy zjawiska więzi, oraz znaczenie i cechy zjawiska przyjaźni, integrujemy je i mamy ich dogłębne zrozumienie; – wówczas jesteśmy w stanie tworzyć mocne, wspierające i szczere relacje z innymi ludźmi, w których obecna jest przyjaźń, oraz je utrzymywać.

Program webinaru bazuje na wieloletniej pracy z klientami i praktyce własnej. Zawiera wiedzę z zakresu Ustawień Systemowych, elementy nauki astrologii i przekazy z Kronik Akaszy.

Czas trwania webinaru jest przewidziany na około 2-2.5 godziny. Webinar odbędzie się w formie dwóch osobnych nagrań.

Program webinaru będzie nagrywany. Będzie możliwość wykupienia nagrania w formie video, dla osób które nie mogą uczestniczyć w czasie bieżącym.

Koszt & rejestracja:

Kontakt:

+48 576 877 236 Irmina
www.spaceluminous.com 

Dostęp do webinaru otrzymasz do 3 dni od momentu złożenia zamówienia.