Sesje indywidualne

“Rozwiązanie pojawia się wtedy, gdy nasza miłość obejmuje wszystkich.” – Bert Hellinger

Umów się na głęboko transformującą sesję Ustawień Systemowych w ujęciu hellingerowskim i otwórz drzwi do rozwiązań Twoich aktualnych problemów oraz najważniejszych, całożyciowych kwestii.

⭐️⭐️⭐️

Ustawienia Systemowe są piękną i transformującą techniką pracy terapeutycznej. Mogą być również mocnym wsparciem na ścieżce rozwoju osobistego.

Jest to metoda holistyczna, która patrzy na osobę jako na całość, wraz ze wszystkimi czynnikami, które kształtowały ją, oraz wszystkimi, które miały wpływ na powstawanie problemu, z którym przychodzi.

Zakres tematów, z którymi można pracować przy pomocy ustawień jest bardzo szeroki. Należą do nich m. in.: relacje rodzinne i partnerskie, choroby i symptomy, traumy i uzależnienia, obszary zawodowe, biznesowe i finanse, marzenia i cele życiowe, oraz wiele innych.
______________________________

INFORMACJE O ZAPISACH, CENIE I INNE ZNAJDUJĄ SIĘ W OPISIE PONIŻEJ:

#Sesje dostępne są przez Internet (Skype, Messenger), telefon, oraz na żywo w Krakowie i Łodzi; w języku polskim i angielskim.

#Ustawienia prowadzi Marta Wrona, terapeutka certyfikowana w metodzie ustawień; certyfikat głównej, oficjalnej szkoły Berta Hellingera: https://spaceluminous.com/o-mnie/certyfikaty/

#ZAPISY I KONTAKT:
Nr tel. 505 465 502 Anna
Email:

#Więcej informacji:
Fanpage FB: https://www.facebook.com/SoulsOfSpace/
Strona www: https://spaceluminous.com/
Instagram: https://www.instagram.com/directionfuture/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCV9pj_pxbOpF_Bxr2VGfyLQ/videos

#Video o ustawieniach:
Co to są ustawienia – wyjaśnienie dla osoby, która nic nie wie: https://www.youtube.com/watch?v=qsuC5ZZBcjw&t
Ustawienia Systemowe część 1 z 5: https://www.youtube.com/watch?v=ijQsfl7Y57Q
______________________________

Ustawienia Systemowe metodą Berta Hellingera – sesja indywidualna   // ENGLISH version below

Ustawienia na figurkach, kartkach, i w tzw. wewnętrznych obrazach i medytacjach

Sesja indywidualna Ustawień Systemowych jest metodą pracy równie skuteczną jak udział w warsztatach grupowych. Obejmuje ona prywatną sesję terapeutyczną, dostosowaną do potrzeb klienta. W trakcie trwania sesji możliwa jest praca nad dowolnym, wskazanym przez klienta, lub wybranym wspólnie z terapeutą, tematem. Relacje rodzinne i partnerskie, zawodowe i finansowe, choroby i symptomy, traumy, uzależnienia – to tylko część tematów, z którymi można pracować przy pomocy Ustawień Systemowych.

Sesja indywidualna trwa w przybliżeniu 1-2.5 godziny. W tym czasie zostają rozpoznane przyczyny problemu i przejście od nitki aż do kłębka, czyli od symptomu do źródła, z którego on pochodzi i emanuje. W tym miejscu warto zaznaczyć, że przyczyna problemu odkryta przy pomocy metody Ustawień Systemowych, może leżeć zupełnie w innym miejscu, niż to, gdzie prowadzą nas różne inne, konwencjonalne metody, stosowane powszechnie. Ustawienia są holistyczną techniką pracy terapeutycznej, która patrzy na osobę jako na całość, wraz ze wszystkimi czynnikami, które tworzą daną osobę i jej sytuację, temat lub problem, wszystko co na nie/nich działa, oraz ich wzajemne położenie, dokładnie takie, jakimi są one w danym momencie.

Rozpoznanie ukrytego źródła problemu pozwoli na zharmonizowanie i uleczenie zakłóceń w systemie rodzinnym; na połączenie, ponowne przyjęcie i zintegrowanie tego, co zostało rozdzielone lub odrzucone w duchowym wymiarze serca osoby; a także/jak również na finalne pozostawienie tego, co było dla niej obciążeniem, a co na nieświadomym poziomie „niosła” ona z miłości do kogoś z członków swojego systemu, „za niego.”

Warianty pracy w czasie sesji indywidualnej Ustawień Systemowych:

– Praca z wykorzystaniem figurek Playmobil:

Polega ona na użyciu małych, ruchomych figurek, które uczestnik ustawia na obrotowej planszy.

Podobnie jak w terapii grupowej, również tutaj sesja rozpoczyna się od wybrania tematu/problemu, z którym osoba ustawiana chciałby pracować. I również tutaj, terapeuta wskazuje na osoby i zjawiska, które będą znaczące w punkcie wyjścia pracy z danym tematem.

Podczas pracy w grupie, żywe osoby pełnią role tzw. „reprezentantów” osób lub zjawisk. Podczas pracy indywidualnej z użyciem figurek, w miejsca reprezentantów, ustawiamy figurki.

Klient wybiera figurki jako reprezentantów wskazanych osób i zjawisk, po czym ustawia je na planszy w taki sposób, jak czuje, że jest według niego właściwe (np. niektóre z figurek mogą podnosić ręce, inne leżeć, być zwrócone w tym lub innym kierunku itd.).

Wkrótce po rozpoczęciu ustawienia zaczyna być odczuwalne działanie Pola (metoda Ustawień Systemowych korzysta z teorii pól morficznych i morfogenetycznych Rupperta Sheldrake’a). Klient (i również terapeuta) czują impulsy do przesuwania figurek w taki bądź inny sposób, równocześnie odsłaniają się przed nimi treści pochodzące ze sfery nieświadomej, np. fragmenty historii rodziny, czasami tajemnice, znane lub nieznane do tej pory uczucia różnych osób względem siebie, oraz inne elementy, które wcześniej były przed klientem zakryte, mimo że cały czas (czasami nawet od czasu jego narodzin) na niego oddziaływały.

Wszystkie treści i informacje, które są odsłaniane w czasie sesji dzięki działaniu Pola, np. elementy historii rodzinnych czy tajemnice, pokażą się w takim stopniu i wymiarze, w jakim jest to na dany moment, dla tej konkretnej osoby właściwe i potrzebne. Bez względu na to, czy odsłania się cała historia, czy jej fragment, czy jest do niej jakieś „zakończenie,” czy go pozornie nie ma, pole informacyjne, które działa w ustawianiach, a które Bert Hellinger nazywa Wielką Duszą, jest „wewnętrznie inteligentne,” i zawsze odsłania przed nami tylko to, i tylko tyle, ile na dany moment jest dla nas odpowiednie. Jeśli na jakąś informację jest jeszcze zbyt wcześnie, albo dana informacja (np. jakaś tajemnica rodzinna) nie jest potrzebna do rozwiązania tematu klienta, wtedy nie zostanie nam ona pokazana; dostaniemy tylko fragment lub np. informację o tym, że taka/jakaś tajemnica jest, i że np. znają ją te a te osoby, a pozostałe nie.

To, co pokazuje Pole jest zawsze tym, co na daną chwilę klient powinien wiedzieć by móc rozwiązać problem, z którym przyszedł; by zrobić kolejny krok. Sam proces pracy z energią Pola jest procesem terapeutycznym.

– Praca z wykorzystaniem kartek:

Rekwizytami są tutaj zwykłe, białe kartki. Podobnie jak w przypadku pracy w grupie i ustawień na figurkach, po przedstawieniu przez klienta tematu, terapeuta typuje osoby i/lub zjawiska, które będą miały znaczenie dla pracy nad danym problemem. Punktem wyjścia mogą być np. „Ja” (klient), „Matka”, „Ojciec”, „Wujek – Brat Matki”, „Symptom.” Podobnie jak i w przypadku innych wariantów pracy ustawieniowej, również tutaj – w trakcie trwania sesji możliwe jest dodawanie kolejnych osób i elementów. Imiona lub nazwy zapisywane są na kartkach razem z małymi strzałkami wskazującymi kierunek, w którym osoby/zjawiska są zwrócone, lub w którym patrzą. Klient rozkłada kartki na podłodze, rozmieszcza je w przestrzeni zgodnie z tym jak czuje. Następnie terapeuta i klient wchodzą na miejsca kolejnych kartek i aktywnie pełnią rolę reprezentantów.

W tym wariancie pracy indywidualnej odczucie energii i percypowanie/(żywe) doświadczanie Wiedzącego Pola, które działa w Ustawieniach, są bardzo namacalne. Przy użyciu kartek jako symboli, stopniowo „schodzimy” do źródeł problemu, do jego początków, równocześnie odnajdując drogę do dostępnych rozwiązań.

– Możliwa jest również praca z wykorzystaniem tzw. „wewnętrznych obrazów” i medytacji, a także innych przedmiotów pomocniczych (np. kubków, poduszek, krzeseł, butów itp.).

Tzw. wewnętrzne obrazy i prowadzone medytacje są częstym uzupełnieniem sesji na figurkach lub kartkach; mogą stanowić też osobny sposób/wariant pracy indywidualnej.

Wszystkie z wymienionych powyżej wariantów pracy Ustawień Systemowych są tak samo skuteczne oraz nakierowane na ten sam cel – sesja prowadzi do odsłonięcia ukrytej przyczyny problemu i uleczenia sytuacji w jej źródle na poziomie duchowym, za pomocą rozwiązania właściwego dla konkretnej osoby i jej/tej indywidualnej sytuacji, (np. poprzez przywrócenie zaburzonego „porządku miłości.”)

Wariant pracy Ustawień Systemowych (praca w grupie, różne opcje pracy indywidualnej) wybierany jest zgodnie z preferencjami uczestnika i/lub sugestią terapeuty. Pracę indywidualną polecam szczególnie osobom, którym zależy na czasie i wygodzie; a także tym, które czują opór przed uczestnictwem w warsztatach grupowych.

#Zapisy i koszt sesji:

REZERWACJE SESJI odbywają się przez wysłanie przedpłaty 200zł i potwierdzenia przelewu na adres email: . Przedpłata nie jest zwracana jeśli klient nie przyjdzie na spotkanie.

KONTAKT:
Nr tel. 505 465 502 Anna
Email:

Wszystkie sesje prowadzi Marta Wrona, terapeutka certyfikowana w metodzie ustawień; certyfikat głównej, oficjalnej szkoły Berta Hellingera: https://spaceluminous.com/o-mnie/certyfikaty/

Istnieje możliwości przeprowadzenia sesji na odległość poprzez komunikator internetowy Skype, Facebook video/Messenger video lub audio oraz przez telefon.

Koszt sesji trwającej 2-2.5h to 450zł (standardowa długość sesji), Każde kolejne pół h +50zł.* Termin i miejsce sesji do uzgodnienia.

*Są to ceny dla sesji Skype/FB video/Messenger i telefonicznych. Sesje na żywo są droższe o 50zł.

Nr rachunku do wpłat:
Direction Future Marta Wrona
87 1160 2202 0000 0003 8580 9851
Opis: Ustawienia indywidualne data

Po wysłaniu przedpłaty, prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres email:
Wspólnie wybierzemy najbliższy pasujący termin.

Istnieje możliwość przeprowadzenia sesji w języku angielskim.

Grafika: Aarón Blanco Tejedor / Unsplash
_________________________________________________

ENGLISH version

Family Constellations is a beautiful and transformative method of therapeutic work. It can also be a strong support on the personal development path.
It is a kind of a holistic method working with we look at a person as on a whole, with all the shaping factors as well as the influential issues of the problem that the person comes with.

The range of topics you can work with is very wide. You can bring up topics like: family and partner relationships, diseases, trauma, addictions, career, finances, dreams and life goals, aims and many others.

Individual therapeutic sessions are regularly available in English via Skype or Facebook video call. Live sessions are conducted regularly in Kraków and other cities in Poland.
__________________________________

Bert Hellinger’s method – Family Constellations – individual sessions

Figurines, sheets of paper, inner visions and meditation

An individual session is as effective as participation in the group workshops. The session is tailored to a client’s needs, it is possible to work on any subject the client wishes or on the topic selected together with the therapist. An individual session lasts approximately 1.5-2.5 hours.

During the session the root cause of the problem and its reasons are identified. They may influence different areas of the client’s life than just the area of the main problem he or she originally intended to work on/with.
It is worth mentioning that often using Bert Hellinger’s method the origins of the problem are shown from a different point of view than one could have expected and also from the different one than the various other therapeutic methods suggested; having its beginning/roots in a completely different area that had been thought.
Often the final discovery of the problem’s origin is astonishing or at least surprising. It leaves us with the impression of the curtain being unveiled from what was all the time there, but hidden from us. Or which was there already but we tried to divert our eyes from that, likely pretending (before ourselves) than there’s nothing we should consider important.

Recognition of the hidden origins of the problem contribute to the healing process by harmonising disturbances and disorders in the family system and restoring the broken balance/order.
The process aims to mend, to re-connect and to integrate what has been discarded and/or rejected in the spiritual dimension of the person’s heart. And also to help the client let go off the burden, which they, on their unconscious level, could have carried “for somebody else” because of their love for others.

Variants of Family Constellations method during an individual session:

• Using Playmobil figurines:
This variant involves using small, moving figurines that are set on a moveable board. The session starts with choosing the topic / problem to go through. At the beginning of a session the therapist/or facilitator points out people and facts which will be significant in solving the client’s problem.

Individual sessions involve using figurines whereas during the group work, people perform the roles of „representatives” of humans or facts.
The client selects figurines and places them on the board the way he/she feels (some figurines can raise their hands or lie on the ground or be turned to different directions).

Just after the start of the session, the way the Field works can be felt (Family Constellations method uses Rupert Sheldrake’s theory of morphic and morphogenetic fields). The client feels the urge to move figurines one way or another. The content coming from the unconscious sphere is revealed. Elements of the family history, even family secrets, conscious or unknown feelings to other people, issues out of reach but strongly affecting the client even from the time of and/or before of his/her birth can be shown.

The content revealed during the session will be accessible only to the point that a particular person needs that particular moment. It means that even if there is no apparent ending or a clear solution, the fragment revealed is the only thing one needs; it can also mean that for any other issues it might be too early. The information field which Bert Hellinger also names “The Greater Soul” is internally intelligent so it shows us only what is right for the moment and for the situation (nothing less, nothing more). It leads to the conclusion that what we get after the session makes us able to proceed in the right direction, in the harmony with the natural flow of things/universe (Tao).

• Using sheets of paper
In this variant sheets of paper are used. Names of people or phenomena are written on pieces of paper for example “I” (client), “Mother”, “Father”, “Uncle – Mother’s brother”, “Symptom”. During the session additional elements can be added – if needed. Small arrows are drawn on the pieces to indicate the direction people are facing. The sheets are put on the floor according to what the client feels. Then the therapist and the client act out the roles of representatives. In this variant the energy of the Field is also very noticeable. Using pieces of paper the client gradually goes into the origins of the problem simultaneously finding the way to solve it.

• Working with inner visions and meditation
There is a possibility to work with inner visions and meditation or other supports/items like mugs, pillows, chairs or shoes.
This variant of an individual session can be a separate unit or an addition to figurines or pieces of paper versions.

All the variants of the Family Constellations mentioned above are equally effective and aimed at the same goal – the session leads to revealing the hidden cause of the problem and healing the situation on the spiritual level. Each solution is fitted for an individual person.

The proper version of the Family Constellations work (group work or options in the individual work) is selected in accordance with the client’s preferences and/or the therapist’s suggestion.
Individual work is highly recommended to those for whom time and convenience is important; and those who feel resistance/reluctant to participating in group workshops.

Session lasts 1-3 hours and costs 105 EU.
The date and place of the session is to be set and agreed on together with the therapist.

There is a possibility to pay via Paypal.
Prepayment of 35 EU is needed to book a session as well as making an appointment; the rest of the payment 70 EU can be paid closer to the day of the session or after session. If the client does not come to the meeting the prepayment is not refunded.

If you are interested in an individual session send a message:

Websites:
Fanpage FB: https://www.facebook.com/SoulsOfSpace/
Www: https://spaceluminous.com/
Instagram: https://www.instagram.com/directionfuture/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCV9pj_pxbOpF_Bxr2VGfyLQ/videos