Kroniki Akaszy

Aby dowiedzieć się więcej o zapisach na Odczyt z Kronik Akaszy możesz też kliknąć tutaj.

Czym są Kroniki Akaszy?
W jaki sposób można je rozumieć i opisać?
Co mogę zyskać przez kontakt z przestrzenią Kronik Akaszy?
Czy wejście do Kronik Akaszy jest bezpieczne?
Kim są przewodnicy, tzw. Mistrzowie i Nauczyciele oraz Ukochane Istoty, które spotykamy w wymiarze Kronik Akaszy?

Poniżej znajdziesz kluczowe informacje na temat Kronik Akaszy. A także odpowiedzi na często pojawiające się pytania w temacie Kronik. Piszę również o tym, co możesz zyskać przez skorzystanie z Odczytów z Kronik Akaszy, które prowadzę.


Czym są Kroniki Akaszy?

Człowiek zawsze nosi ze sobą całą swą historię, a także historię ludzkości.” – Carl Gustav Jung

Kroniki Akaszy są świadomą przestrzenią informacyjną, symbolicznie przedstawianą jako kosmiczna biblioteka, energetyczny/metafizyczny bank lub magazyn informacji, jako miejsce zapisu historii wszystkich zjawisk – wszystkich wydarzeń, uczuć, intencji i potencjałów, z każdego czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, a także z innych żyć i wcieleń, oraz ich wzajemnych powiązań.

Każdy z nas posiada swoją własną przestrzeń Kronik Akaszy, inaczej mówiąc swoje własne Kroniki Akaszy, w których przebywają Mistrzowie i Nauczyciele, a także Strażnicy, którzy żyją w naszym polu energetycznym, na wyższych poziomach naszej świadomości, i którzy, poproszeni o to, mogą nas wspierać na ścieżce duchowego rozwoju.

Tak zwanych „Mistrzów i Nauczycieli” opisać można jako manifestacje oraz personifikacje mądrości i miłości, pojawiające się w różnych formach (czasami pod postacią ludzi lub innej humanoidalnej istoty, czasami w formie bardziej abstrakcyjnej, jako symbole, lub w jeszcze innej postaci). To właśnie od nich pochodzą odpowiedzi i rozwiązania uzyskiwane podczas odczytu.

Spontaniczna odpowiedź na pytanie o to, „Czym są Kroniki Akaszy?”


Skąd pochodzą informacje na temat Kronik Akaszy?

Historyczne źródło pochodzenia Kronik Akaszy (jako zjawiska i jako metody pracy „Wejścia do Kronik Akaszy”) nie jest znane, co nadaje im nieco mistycznego charakteru. Sama nazwa „akasza” wywodzi się od rdzenia „kash” oznaczającego „emanować, świecić.” W sanskrycie słowo „akaśa” znaczy „pierwotna substancja”, „eter;” w języku indyjskim „akash” znaczy „niebo,” „przestrzeń nieba.”

„W czasie i przestrzeni zapisane są myśli, czyny, działania jednostki…” – Edgar Cayce

Koncept Kronik Akaszy znajdujemy w różnych kulturach i filozofiach na przestrzeni dziejów. Wielcy mistycy i myśliciele postrzegali je indywidualnie, każdy na swój własny sposób; na pewno nie bez powodu.

“Kronika Akaszy jest niczym ogromny, niezmierzony fotograficzny film, rejestrujący wszystkie pragnienia i ziemskie doświadczenia na naszej planecie. Ci, którzy postrzegają ją, zobaczą ją, zobrazowaną następująco: Doświadczenia z życia każdej ludzkiej istoty od początku czasu, reakcje na doświadczenie całego królestwa zwierząt, nagromadzenie myślokształtów natury karmicznej (opartej na pożądaniu) każdej jednostki ludzkiej na przestrzeni dziejów.” – Alice A. Bailey

Kroniki Akaszy same w sobie – jako to, czym w istocie są, jak również jako forma techniki ezoterycznej (Wchodzenie do Kronik Akaszy, Otwieranie Kronik Akaszy, Odczyt z Kroniki Akaszy) – mogą manifestować się na różne sposoby, w zależności od czasów, okoliczności, i od konkretnej osoby, która wchodzi z nimi, i z którą one wchodzą w interakcję.

„Człowiek ma zdolność przeniknąć do wiecznych początków/źródeł rzeczy, które zanikają z czasem. Zwiększa on siłę własnego postrzegania w ten sposób, jeżeli przestaje być ograniczony do zewnętrznych dowodów, gdzie wiedza o przeszłości ma znaczenie. Wówczas może on dostrzec w wydarzeniach to, co nie jest odbierane przez zmysły, tą część która nie może być zniszczona. Przenika on z czasowej i mijającej/przejściowej do niezmiennej i bezczasowej historii. Faktem jest, że ta historia jest zapisana w innych znakach niż zwykła historia.
W gnozie i w teozofii nazywa się to „Kroniką Akaszy…” Dla niewtajemniczonego, który jeszcze nie potrafi pojąć i zintegrować siebie jako rzeczywistości osobnego duchowego świata, poprzez swoje własne doświadczenie, – może on spokojnie wyglądać na wizjonera, jeśli nie gorzej. Osoba która posiadła zdolność postrzegania w duchowym świecie zaczyna rozpoznawać minione wydarzenia w ich wiecznych zapisach. Nie leżą one przed nią jak martwe dziedzictwo historii, lecz pojawiają się w pełni żyjące. W pewnym sensie, to co się wydarzyło rozgrywa się przed nią.”
– Rudolf Steiner

odczyt z kronik akaszy przez skype


Otwieranie Kronik Akaszy jako metoda terapeutyczna i/lub ścieżka rozwoju osobistego i duchowego

Przestrzeń Kronik Akaszy, wraz z jej ogromnym potencjałem, przebywającymi w niej Mistrzami i Nauczycielami, a także Strażnikami, pozwala na uzyskiwanie informacji i wskazówek dotyczących naszego obecnego życia, właściwego kierunku rozwoju osobistego i duchowego oraz wielu innych zagadnień. Jest ona dostępna dla wielu, którzy potrzebują jej wsparcia i są zdecydowani ją odwiedzić.

Odczyty z Kronik Akaszy inaczej Otwieranie Kronik Akaszy, czytanie z Kroniki Akaszy, Wejście do Kronik Akaszy są ezoteryczną metodą pracy z Kronikami Akaszy, o silnie terapeutycznym zabarwieniu i charakterze.

Jedna z najbardziej znanych, współcześnie żyjących nauczycielek otwierania Kronik Akaszy, Gabrielle Orr mówi, że każdy może nauczyć się otwierać swoje własne zapisy. Biorąc pod uwagę jej wieloletnie doświadczenie w pracy z Kroniką Akaszy, prawdopodobnie informacja ta pochodzi bezpośrednio od Mistrzów i Nauczycieli, przebywających w Kronikach.


Z jakimi tematami możemy pracować przy pomocy Kronik Akaszy?

Wachlarz tematów, które możemy poruszyć podczas wizyty w Kronikach Akaszy jest praktycznie nieograniczony.
Kroniki mogą udzielić odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pytania, dotyczące naszych relacji z innymi: rodzina, partnerstwo, dzieci, przyjaciele, zwierzęta. Zagadnienia dotyczące naszego zdrowia fizycznego i kondycji psychicznej, biznesu, pieniędzy, kariery, celów życiowych i marzeń, oraz wiele innych – mogą być przyniesione do pracy i poddane procesom uzdrawiania.
Trudne życiowe decyzje np. wyjazdy, rozstania, z powodzeniem mogą być konsultowane z Kronikami, szczególnie jeśli powodują one wewnętrzne rozdarcie i konflikt.

Przegląd przykładowych zagadnień:

Relacje rodzinne
Relacja partnerska
Kobiecość
Męskość
Konflikty
Zdrowie
Choroby, w tym te nietypowe i trudne
Alergie
Emocje wschodzące w kontekście śmierci i towarzyszące im zmiany osobowości
Wypadki
Traumy
Długi
Uzależnienia, wszystkie rodzaje uzależnień
Biznes
Praca
Kariera zawodowa
Struktury zespołów i projektów
Przeszkody materialne i biznesowe
Problemy dotyczące prowadzenia firm i organizacji
Problemy zawodowe
Nieruchomości
Spadki
Negatywnie na nas oddziałujące, zakryte przed nami tajemnice rodowe, np. adopcje, aborcje, morderstwa; dodatkowi członkowie systemu
Zwierzęta
Praca terapeutyczna dla zwierząt domowych, np. gdy choruje pies, kot albo inne zwierzątko
Uzdrawianie relacji z osobami, które odeszły
Połączenie ze źródłem siły, płynącej z linii naszego rodu
Spotkanie z nieznanymi nam przodkami i ich towarzyszami (podróż w czasie)
Klątwy i uroki, wyzwalanie się ze starych obciążeń – osobistych, klanowych, karmicznych
Archetypy
Elementy karmiczne w ustawieniach
Negatywne wpływy i energie planetarne: urodzeniowe i przejściowe, sezonowe – tranzyty
Praca ze snami
Powtarzające się sny
Nietypowe sny
I wiele, wiele innych…


Czy można pytać o to jak pomóc innym osobom, na przykład naszym dzieciom?

Mimo iż nasze Kroniki Akaszy są zapisem informacji, ważnych przede wszystkim dla nas samych, czasami możemy otrzymać wskazówki na to, jak pomóc innym osobom, z którymi łączą nas silne więzi.

kroniki akaszy zamów odczyt przez telefon lub internet
Gabrielle Orr na temat pytań o inne osoby w Kronikach Akaszy


Na jakie pytania możemy nie otrzymać odpowiedzi?

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że jeżeli zadane przez nas pytania w zbyt dużym stopniu naruszają prywatne sfery innych osób (lub z jakiegoś powodu informacje udzielone nam na dany temat, mogłyby wprowadzić więcej zamieszania niż pożytku), Mistrzowie i Nauczyciele nie udzielają na nie odpowiedzi.
Często, w takiej sytuacji otrzymujemy informację z wyjaśnieniem, dlaczego odpowiedź nie zostanie nam udzielona. Czasami po prostu jej nie dostajemy. Czasami nie otrzymujemy odpowiedzi, ale sposób w jaki to następuje, zawiera też naukę.

Zasady poruszania się i pracy w Kronikach Akaszy sugerują również kierunek, w którym zmierzamy.

Jeżeli energetyczna wibracja pytania jest zbyt niska albo „kierunek” pytania jest nieodpowiedni, często Kroniki same zaproponują alternatywne dla niego, związane ale bardziej odpowiednie pytania.

Przykładem pytania o niskiej wibracji może być: „Dlaczego choruję?” zamiast „Co mam zrobić, żeby wyzdrowieć?” – To ostatnie zawiera harmonijny obraz i ma moc „wznoszenia” osoby proszącej o wsparcie, do lepszej sytuacji.
Pytanie „Dlaczego jest tak źle?” – pozwala na trwanie w negatywnej energii i niepodejmowanie ruchu ku zmianie.
Jeżeli poznanie przyczyn jest czymś potrzebnym i korzystnym dla procesu zdrowienia (- z choroby, z lęku, z upadku psychicznego, z problemów zawodowych, finansowego, z tworzenia niezdrowych relacji) – wówczas Kroniki Akaszy same z siebie przekazują informacje o przyczynach. Udzielając odpowiedzi na pytanie: „Co mogę zrobić, żeby wyzdrowieć?” powiedzą skąd przyszła choroba albo problem z którymi się zmagamy, jaki jest ich cel, i jakie są możliwości rozwiązań.

Pytania o przyszłość

odczyty z kroniki akaszy sesje odczytu kraków łódź skype internet telefon
Zdjęcie z książki „Kroniki Akaszy” autorstwa Gabrielle Orr


Pytania o kierunek rozwoju duchowego, o drogę duszy i o poprzednie wcielenia

Poza wskazówkami na przyszłość, Kroniki często odsłaniają tajemnice z naszej przeszłości, w tym również te dotyczące poprzednich żyć, wcieleń i związków karmicznych. Odbieraniu przez nas informacji mogą towarzyszyć najróżniejsze emocje: te o pogodnych odcieniach jak wzruszenie, miłość czy radość, i te w chłodniejszych barwach, np. pochodzące z różnych traum. Trudne emocje podczas sesji będą mogły się pokazać i zostać uleczone. Miłe obrazy i wspomnienia pozwolą dostroić i podłączyć się do energetycznie lekkich i przyjaznych częstotliwości.

https://www.youtube.com/watch?v=tDjGyaQfTSg&t
Pierwsza z 3-częściowej serii nagrań na temat Kronik Akaszy, w której znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, związane z Kronikami.


Korzyści płynące z czytania, z Kronik Akaszy

Informacje, które otrzymujemy w Kronikach mogą zawierać bardzo konkretne i praktyczne wskazówki, remedia. Jednak największą korzyść daje nam sam kontakt z Kronikami Akaszy, energią i miłością, która jest obecna w czasie przebywania w ich wymiarze; która przepływa i działa, transformuje nasze stare struktury i szkodliwe wzorce, odsłaniając nowe rozwiązania oraz nowe sposoby widzenia i postrzegania.

Kroniki Akaszy są jak winda służąca do wznoszenia nas na wyższe, bardziej harmonijne i pełne miłości i szczęścia poziomy świadomości, w celu polepszenia naszego zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego. W tym sensie, mimo ich praktyczności, można uznać pozyskiwane informacje (służące rozwiązywaniu przyziemnych spraw) jako drugorzędne. Celem pierwszorzędnym jest realizacja głębokiego sensu Kronik Akaszy, wspierających wszystkie istoty w ich dążeniu do kolektywnego szczęścia i harmonii w Kosmosie.


Zabiegi energetyczne w Kronikach Akaszy

Przebywając w Kronikach Akaszy można wykonywać zabiegi energetyczne takie jak np.: uzdrowienie wewnętrznego dziecka, odcięcie toksycznych i szkodliwych powiązań w relacjach międzyludzkich, zdejmowanie karmicznych obciążeń, leczenie traum. Mistrzowie i Nauczyciele czasami przekazują przedmioty, nauki bądź inicjacje.

Wszystkie tego typu działania dokonują się na poziomie energii, ale korzystnie wpływają również na fizyczny wymiar pytającego. Na głębszym poziomie transformują nas i odblokowują nasze potencjały, harmonizują różne aspekty naszej osobowości i pozwalają na pełniejsze podłączenie do życia.


Inne metody i różne, dodatkowe formy pracy w wymiarze Kronik Akaszy

Przebywając w przestrzeni Kronik Akaszy, możemy korzystać z dodatkowych narzędzi. Na przykład istnieje możliwość poprowadzenia Ustawień Rodzinnych, takich jak przekazuje je Gabrielle Orr; a także innych form ustawień – bazujących na modelu hellingerowskim i innych.

Ustawienia rodzinne w Kronikach Akaszy, w przekazie od Gabrielle Orr

Przekazywany przez Gabrielle Orr model Ustawień Rodzinnych do pracy w Kronikach Akaszy od strony technicznej trochę przypomina sesję indywidualną Ustawień Hellingerowskich, w wariancie Ustawienia na kartkach. W tym przypadku jednak sesja koncentruje się na, oraz służy pogodzeniu ze sobą i/lub zintegrowaniu różnych części naszej osobowości (lub czasami też innych osób), które żyją w nas, a które pozostają ze sobą w konflikcie.

W jakiej sytuacji sprawdzi się ten rodzaj ustawienia?

Na przykład kiedy mamy problem z podjęciem decyzji, załóżmy że będzie to „Firmowy wyjazd do Chin na 8 miesięcy.” Ktoś w nas myśli: „Będę miał/a okazję zwiedzić Chiny. Możliwe, że to moja jedyna okazja w tym życiu.” Inna część nas myśli: „Boję się jechać tak daleko sam/a.” Jeszcze inna czuje: „Nie mogę zostawić męża/żony samej z dzieckiem.” Kolejna: „Muszę z tego skorzystać. Nie mogę odpuścić.” I tak dalej.
– W czasie sesji tego typu, wchodzimy w te wszystkie części nas, patrzymy skąd one przychodzą, kiedy i jak powstały, czego potrzebują, żeby poczuć się dobrze.
Stopniowo wszystkie z nich odnajdują wzajemną harmonię, a konflikt w naszym sercu zanika.

Żyjące w nas, pozornie sprzeczne uczucia, znajdują drogę do odzyskania wzajemnej, życzliwej relacji, a trudne do podjęcia decyzje znajdują rozwiązania. Zachowania, emocje i myśli, które przejawiają się w nas, i które nas tworzą, a których czasami próbujemy się „pozbyć” i których nie rozumiemy, odsłaniają swoje prawdziwe formy, jednocześnie przynosząc nam odpowiedzi na wiele pytań i tajemnic, dotyczących nas samych, i wszystkiego co jest z nami związane, i z czym (oraz w jaki sposób/na jakich zasadach) my jesteśmy związani.

odczyty z kronik akaszy kraków łódź internet telefon skype messenger

Ustawienia hellingerowskie w Kronikach Akaszy

Również ustawienia hellingerowskie mogą być prowadzone w wymiarze Kronik Akaszy. Ponieważ Ustawienia Systemowe metodą Berta Hellingera (inaczej też: Ustawienia Rodzinne, Nowe Ciche Ustawienia, Duchowe Ustawienia Rodzin) są osobną, kompletną metodą pracy terapeutycznej, która jest niezwykle skuteczna sama w sobie i posiada swoje własne prowadzenie, rzadko proponuję łączenie obu technik.

Więcej o ustawieniach hellingerowskich dowiesz się tutaj: USTAWIENIA SYSTEMOWE metodą BERTA HELLINGERA

Szczegółowe informacje o sesjach indywidualnych ustawień znajdziesz tutaj: USTAWIENIA INDYWIDUALNE przez INTERNET, TELEFON & NA ŻYWO

Karty Tarota i inne w Kronikach Akaszy

Przebywając w przestrzeni Kronik Akaszy możemy korzystać z Tarota oraz innych kart, prosząc o przewodnictwo i interpretację rozkładów i poszczególnych kart Mistrzów i Nauczycieli, przebywających w Kronikach.

Kryształy, talizmany i przedmioty magiczne

Jeżeli korzystasz z kryształów lub czujesz z nimi połączenie, możesz śmiało poprosić Kroniki Akaszy o konkretne instrukcje na ten temat. To samo tyczy się talizmanów oraz wszelkiego rodzaju czarodziejskich artefaktów i magicznych narzędzi.

Praca z procesem, Dwupunkt, analiza snów, uwalnianie się ze starych struktur i szkodliwych archetypów którym podlegamy, nawiązywanie połączeń ze zdrowymi i harmonijnymi polami energetycznymi

Jest możliwe również korzystanie z tych metod. Kroniki Akaszy harmonijnie pracują z procesem, spontanicznie z dwupunktem, mogą być pomocne w pracy ze snami.


Cel korzystania z Kronik Akaszy

Kontakt z wymiarem Kronik Akaszy to doświadczenie energii świetlistej, bezwarunkowej miłości, która samoistnie kieruje nas ku lepszemu, pełniejszemu wykorzystaniu naszego potencjału, oraz ku zharmonizowaniu będących w konflikcie części naszej osobowości.

Wskazówki otrzymywane z Kronik Akaszy mają na celu polepszenie naszej ziemskiej egzystencji, ale także pokierowanie nas w kierunku właściwym dla naszego osobistego rozwoju i duchowego.


Czy w Kronikach Akaszy jest bezpiecznie?

Tak, Kroniki Akaszy opisywane są jako „astralne płaszczyzny światła.”

Wszystkie znane nam przekazy na temat Kronik Akaszy, pochodzące od nauczycieli różnych tradycji duchowych, z różnych czasów, jednomyślnie informują, że mamy do czynienia z energią o bardzo wysokiej wibracji, co sprawia że przebywając w Kronikach Akaszy osoba jest całkowicie bezpieczna i odgrodzona od negatywnych wpływów i bytów, których częstotliwości są niskie. To czyni odczyt komfortowym i sprawia, że podczas sesji nie zetkniemy się z istotami lub informacjami mogącymi nam zaszkodzić.

Odczyt z Kronik Akaszy jest głęboką i piękną, a zarazem nieinwazyjną i bezpieczną techniką, z której może korzystać każdy, bez względu na stan zdrowia, wiek, pogląd religijny i poziom/stopień rozwoju osobistego.


Czy ktoś może uzyskać dostęp do moich Kronik Akaszy, bez mojej wiedzy i/lub zgody?

Kiedy na końcu sesji Twoje Kroniki zostają zamknięte, nie mam możliwości ponownego podłączenia się do nich bez ponownego uzyskania Twojej zgody na ich ponowne otwarcie. Jest to informacja potwierdzona przez Gabielle Orr, podczas jednego z jej ostatnich seminariów w Polsce.


Jak zaczyna się i jak wygląda sesja Kronik Akaszy?

Ponieważ każda osoba posiada swoje własne Kroniki Akaszy, przed rozpoczęciem sesji zapytam, czy zgadzasz się na otwarcie Twoich Kronik Akaszy. Wejście do Kronik Akaszy innej osoby jest możliwe jedynie po każdorazowym zadaniu takiego pytania, i otrzymaniu potwierdzającej odpowiedzi ze strony osoby, której Kroniki otwieram.

Istnieją różne sposoby wchodzenia do Kronik Akaszy. Większość sesji, które prowadzę dla klientów rozpoczynam przez odczytanie słów „świętej modlitwy” lub „magicznej formuły.” Ich treść wykracza poza tło i uwarunkowania religijne osoby, z którą pracuję.

Następnie pytamy o to, czy Kroniki są już otwarte i czy możemy zadawać pytania. Odpowiedź na to pytanie, jak również odpowiedzi na pytania, które będą zadawane Mistrzom i Nauczycielom w czasie pobytu w Kronikach Akaszy, często przychodzą do nas jeszcze wcześniej – zanim pytania są zadawane.

Odpowiedzi z pola informacyjnego przychodzą pod postacią słów lub symbolicznych obrazów. Jeżeli odpowiedź jest niejasna, możemy pytać Mistrzów i Nauczycieli o to, jakie znaczenie mają pokazane nam obrazy dla Ciebie, co dla Ciebie przynoszą.

Uzyskane w przestrzeni Akaszy informacje mogą być bardzo konkretne np. mogą stanowić zestaw wskazówek i rad co do tego, jak powinieneś/powinnaś działać w obrębie poruszonego tematu. Niektóre z odpowiedzi mogą być „zaszyfrowane” dla mnie a w pełni jasne i zrozumiałe wyłącznie dla Ciebie. Jeszcze inne mogą wyjaśniać się dopiero w kontekście Twoich doświadczeń z mniej lub bardziej odległej przeszłości, Twoich uczuć itp.

zamów odczyt kronik akaszy marta wrona


Jak przygotować się do sesji Kronik Akaszy?

W ramach przygotowania się do sesji, możesz wymyślić i zanotować pytania i tematy, które chcesz poruszyć w czasie odczytu. Zachęcam również żebyś przygotował/ła się na zapisywanie odpowiedzi w czasie, gdy będą one do nas przychodziły. Często jest tak, że po zamknięciu Kronik, niezapisane informacje szybko „uciekają.” Pamiętamy z nich jedynie fragmenty lub pozostaje tylko ogólne odczucie, które nam towarzyszyło, kiedy się pojawiały.

W zamieszczonym poniżej filmie znajdziesz wszystkie potrzebne wskazówki na to jak przygotować się do prowadzonych przeze mnie sesji odczytu:


Kto prowadzi sesje?

Wszystkie sesje prowadzi Irmina Marta Wrona, terapeutka certyfikowana w pracy z Kronikami Akaszy klienta.
SKANY CERTYFIKATÓW


Związek prowadzącej z Kronikami Akaszy

Kroniki Akaszy w formie metody terapeutycznej towarzyszą mi od 20 lat. Od 3 lat prowadzę odczyty dla klientów.


Czy dostępne są kursy instruktorskie albo warsztaty, podczas których nauczę się wchodzenia do Kronik Akaszy?

Nie prowadzę obecnie kursów ani warsztatów komercyjnych z zakresu Kroniki Akaszy.
Mimo to, chętnie pomogę Ci w nauce otwierania Kronik Akaszy przez wykonanie Odczytów z Twoich Kronik na sesjach indywidualnych, które oferuję.

Obrazy mądrości i miłości, Mistrzowie i Nauczyciele, Strażnicy Kronik Akaszy poprowadzą Cię właściwie i w harmonii z Kosmosem i jego wszystkimi mieszkańcami.

Mogę również wspomagać Cię swoim doświadczeniem i licznymi formami pracy terapeutycznej, dzięki którym otworzysz te obszary swojego serca, które nadal czekają na wizytę.


Gdzie i kiedy odbywają się sesje indywidualne?

Sesje indywidualne na żywo dostępne są cały czas w Krakowie.
Regularnie pracuję też w Łodzi, gdzie przyjeżdżam raz na 1-2 miesiące, na około tydzień.

Sesje przez Internet (Skype, Messenger/Facebook video i audio) i telefon dostępne są cały czas.


Czy dostępne są sesje w innych językach i sesje dla obcokrajowców?

Sesje indywidualne i warsztaty prowadzę w języku polskim i angielskim.

Jest też możliwość pracy w innych językach, z pomocą odpowiedniego tłumacza.
Jeżeli zamawiasz sesję dla osoby angojęzycznej, prosimy o notkę o tym przy zamawianiu sesji.
Dla klientów zagranicznych jest możliwość płatności przez Paypal.


Jaki jest koszt sesji?

Aktualne ceny i zasady rezerwacji znajdują się zakładce: CENNIK


Jak się zapisać?

ZAPISY I KONTAKT na sesje indywidualne

Aby zapisać się na sesję od razu, kliknij w przycisk poniżej.

W przypadku sesji na żywo, należy dodatkowo wykupić poniższy produkt:

Rodzaje sesji: