Certyfikaty

Poniżej skany ceryfikatów.

  1. Certyfikaty szkoły Hellinger Sciencia w języku polskim i niemieckim:2. Certyfikaty Kronik Akaszy:

3. Certyfikaty dwupunktu:

4. Certyfikaty astrologii

  

5. Certyfikat sztuki transcendentalnej:

6. Certyfikat Metody Silvy

7. Certyfikat kursu świadomego śnienia