Namkha

Namkha jest techniką harmonizowania żywiołów, w oparciu o system astrologii tybetańskiej.

Wszystkim, którzy chcą wzmocnić swoją energię oraz wprowadzić harmonię, w relacji własnego ułożenia urodzeniowego 5 żywiołów wobec zmieniających się wraz z każdym następującym rokiem układów energii 5 żywiołów, polecam skorzystanie z praktyki Namki.

W każdym roku ułożenie 5 żywiołów w przestrzeni jest inne niż w poprzednim.

Niektóre lata mogą być dla każdego z nas bardziej lub mniej pomyślne – ze względu na energię wpływów danego czasu.

Wraz z początkiem wschodniego nowego roku zmienia się ułożenie 5 żywiołów – Wody, Powietrza/Drzewa, Ognia i Ziemi w domu żywiołów – Przestrzeni.

Dla niektórych osób obecne położenie jest bardziej harmonijne niż zeszłoroczne, dla innych mniej.

Jeżeli ułożenie żywiołów obecnego roku wpływa nieharmonijnie na Twoje urodzeniowe położenie żywiołów, dobrym rozwiązaniem będzie Namkha (dostępna u mnie na indywidualne zamówienie), rytuały Tse-tar (wykupywania życia), lub inne działania.

Takie, które mają moc harmonizowania niepomyślnych wpływów i oddziaływań bieżącego roku (Tse-tar); lub unieszkodliwiania ich, a nawet zamieniania ich w pomyślne dla nas (Namkha).

Pomyślność w nowym roku tybetańskim można wzmocnić też innymi praktykami duchowymi, jak np. Lungta. A także zaangażowaniem w dobre karmicznie działania wobec innych istot.

Mówiąc o Namce warto dodać, że działa ona nie tylko na polepszenie wpływów danego czasu, ale harmonizuje konfliktujące położenia 5 elementów, które wielu z nas ma „zawarte” w swojej dacie urodzenia. Na przykład osoba urodzona w roku Szczura, ale w miesiącu Konia ma konflikt zapisany w położeniu żywiołów, w obrębie jej własnej konstrukcji i energii.

Wszystko w świecie zjawisk składa się z żywiołów, w ich bardziej namacalnych lub subtelnych formach. W każdej chwili naszego życia dotyczy nas położenie elementów, które jest w nieustannym ruchu, tworząc lepsze, w znaczeniu pełne harmonii, lub gorsze, nieharmonijne położenia.

Każdy z nas ma w sobie żywioły, co można zaobserwować chociażby na przykładzie ciała. Żywioł powietrza przejawia się np. w procesie oddychania. Żywioł ognia to ciepło które nasze ciało musi mieć w sobie, żeby nasze życie było podtrzymywane. Żywioł wody widzimy w krwi. Żywioł ziemi jest tym, co spaja ciało w jedną konkretną całość i pozwala mu trwać tak długo jak element ziemi jest wystarczająco silny.

Żywioły przejawiają się w przestrzeni, którą osobiście postrzegam i często nazywam Domem Żywiołów. Słowo namkha w języku tybetańskim oznacza przestrzeń.

Namkha (jako przedmiot, który jest zewnętrznym obrazem i jednocześnie elementem techniki wzmacniania energii, o tej samej nazwie) harmonizuje wzajemne niekorzystne położenia 5 żywiołów w konstrukcji jednostki lub relacji dwóch albo grupy osób lub firmy, wynikające z czasu ich narodzin lub powstawania.

Ponieważ żywioły są w ruchu, w niektórych okresach czasu, latach, dniach lub godzinach ich wzajemne położenia mogą być bardziej lub mniej przyjazne.

Nawet jeżeli urodzeniowo nasz układ elementów jest harmonijny i nie zawiera konfliktu, wraz z każdym nadchodzącym rokiem (również miesiącem i ogólnie, rożnymi jednostkami czasu) zmienia się położenie 5 żywiołów w przestrzeni; i przez to również ich oddziaływanie na nasz osobisty układ tych energii.

Jaka jest funkcja Namki?

Zadaniem Namkhi jest wprowadzić harmonię, „ważyć” wzajemne oddziaływania żywiołów, tak że wpływy wynikające z czasu przestają oddziaływać negatywnie na nasze życie.

Namkha niweluje negatywne wpływy czasu i ma możliwość „odwracania” ich w niektórych przypadkach, tak że zamiast negatywnych oddziaływań, otrzymujemy pomyślne.

W rezultacie praktyka Namkhi może polepszyć nasze zdrowie, relacje z innymi osobami, sytuację w pracy i ogólnie naszą sytuację życiową.

Do wykonania Namkhi potrzebne są dane urodzenia osoby lub data rozpoczęcia projektu, np. założenie firmy, zawarcie ślubu: dzień/miesiąc/rok, np. 18 sierpnia 1968r.

Koszt zamówienia z Namki to 1290zł plus koszt przesyłki. Cena wlicza opracowanie Namki oraz rytuał nadania mocy empowerment (ożywienie Namki) na bieżący cykl, czyli rok, w którym jest ona przygotowana.

Wszystkie zamówienia na Namkę są płatne z góry. Kwota ta nie jest zwracana, jeżeli osoba zrezygnuje z zamówienia.

Istnieje możliwość wysłania przesyłki za granicę (za dodatkową opłatą) i płatności przez Paypal.

Czas oczekiwania na Namkę wynosi najczęściej około miesiąca, maksymalnie 2 miesięcy.

Empowerment Namek na nowy cykl:

Namkha harmonizuje nasze urodzeniowe połączenia żywiołów również ze zmieniającymi się co roku położeniami. Dlatego, żeby jej skuteczność była pełna, powinna być przynajmniej 1 raz do roku (kiedy rozpoczyna się nowy rok wschodni, czyli zazwyczaj w lutym) ponownie zasilona w czasie specjalnego rytuału, zawierającego jej empowerment.

W roku 2024 dostępne będzie ~6 terminów, kiedy będę autentykować nowe Namki i zasilać Namki wykonane wcześniej, żeby zharmonizować je z wpływami obecnego roku (Drzewnego/Drewnianego Smoka, Wood Dragon).

Koszt empowermentu dla wykonanej wcześniej i przysłanej na sam rytuał nadania mocy, empowerment Namki to 400zł:

Czas oczekiwania na empowerment wcześniej już przygotowanej i autentykowanej Namki wynosi maksymalnie do 2 miesięcy.

Namki przygotowuję i autentykuję tylko w wybrane dni miesiąca, zgodnie z wytycznymi podanymi przez Namkhai Norbu Rinpoche, mojego rdzennego Mistrza, od którego otrzymałam przekaz do tej praktyki oraz zgodę na wykonywanie Namki odpłatnie dla innych osób.

Namkę można wykonać dla osoby dla grup osób (firma, rodzina, małżeństwo, zespół).

Namkę można wykonać także dla osób, które nie są związane ze ścieżką buddyjską i „nie wierzą” w duchowe metody pracy.

Może działać dla nich na poziomie duchowym, a zewnętrznie stanowić ładny element wystroju wnętrza.

Jej skuteczność jest tak samo wysoka dla osób, które wierzą w duchowe metody pracy, jak i dla „nie wierzących”.

Istotne jest, by była trzymana w bezpiecznym miejscu i traktowana z szacunkiem.

ZAMÓW NAMKHĘ