Sesje indywidualne

Jak wygląda sesja indywidualna Ustawień Systemowych metodą Berta Hellingera?
Czy jest równie skuteczna jak udział w warsztacie?
Czy ustawienia przez Skype działają?

Informacje o ustawieniach grupowych znajdziesz tutaj: WARSZTATY USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH


Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o tym jak wygląda sesja indywidualna Ustawień Systemowych metodą Berta Hellingera. Co możesz zyskać przez skorzystanie z ustawień, oraz informacje o prowadzonych przeze mnie sesjach.


Najważniejsze informacje o ustawieniach i dostępnych sesjach:

Ustawienia Systemowe są piękną i transformującą techniką terapeutyczną. Mogą być mocnym wsparciem na ścieżce rozwoju osobistego.

Jest to metoda holistyczna, która patrzy na osobę jako na całość, wraz ze wszystkimi czynnikami, które kształtowały ją, oraz wszystkimi, które miały wpływ na powstawanie problemu, z którym przychodzi.

„Rozwiązanie pojawia się wtedy, gdy nasza miłość obejmuje wszystkich.” – Bert Hellinger

Zakres tematów, z którymi można pracować przy pomocy ustawień jest bardzo szeroki. Należą do nich m. in.: relacje rodzinne i partnerskie, choroby i symptomy, traumy i uzależnienia, obszary zawodowe, biznesowe i finanse, marzenia i cele życiowe, oraz wiele innych.


Ustawienia Systemowe – rodzinne, osobiste i biznesowe:

Ustawienia na figurkach, kartkach, i w tzw. wewnętrznych obrazach i medytacjach

Sesja indywidualna Ustawień Systemowych jest metodą pracy równie skuteczną jak udział w warsztatach grupowych. Obejmuje ona prywatną sesję terapeutyczną, dostosowaną do Twoich potrzeb.
W trakcie trwania sesji możliwa jest praca nad dowolnym, wskazanym przez Ciebie, lub wybranym wspólnie ze mną, tematem. Relacje rodzinne i partnerskie, zawodowe i finansowe, choroby i symptomy, traumy, uzależnienia – to tylko część tematów, z którymi można pracować przy pomocy Ustawień Systemowych.

Ile czasu trwa sesja indywidualna ustawień (na żywo lub zdalna)?

Najczęściej 1.5-2.5 godziny.

Co mogę zyskać przez skorzystanie z ustawień? – Od prowadzącej:

„Podobnie jak inne metody, którymi posługuję się w pracy dla klienta i również na własnej ścieżce rozwoju osobistego, – ustawienia pracują z nieświadomą sferą naszego życia.

Czasami jesteśmy w sytuacjach, których nie chcemy – wiemy w jaki sposób do tego doszło, lub nie mamy pojęcia jak mogło do tego dojść, ale i tak nasza sytuacja wygląda tak a nie inaczej.
Np. ciągle wchodzimy w związki o podobnym schemacie (jako kochanka / jako rywalka / jako ofiara lub kat wobec partnera); ciągle kończymy związki w ten sam sposób; kochamy naszych rodziców, ale jesteśmy na nich wściekli, lub nie umiemy ich kochać mimo że przecież jesteśmy tu dzięki nim; dużo pracujemy a pieniędzy ciągle nie ma i irytujemy się, że ktoś inny ma coś za nic.
Inne przykłady – utrata ciąży (różnego rodzaju), traumy, uzależnienia, choroby, długi, i najróżniejsze inne tematy…

W ustawieniach istnieje możliwość pracy z tym wszystkim i bardzo często skuteczność jest naprawdę wysoka. Sposób pracy jest niestandardowy (jest to wyraźnie terapeutyczna metoda, ale wchodząca w duchowe sfery serca osoby, gdzie dużo do powiedzenia mają takie siły jak np. sumienie osobiste, rodzinne, grupowe, życie, śmierć, szczęście, los). ” – Marta Wrona

„Ludzie szanują to, co leży w obrębie sfery ich wiedzy, ale nie zdają sobie sprawy, jak bardzo zależni są od tego, co leży poza nią.” – Chuang Tzu

Przyczyna problemu odkryta przy pomocy metody Ustawień Systemowych (czyli tzw. ustawień rodzinnych, ustawień biznesowych, cichych ustawień, nowych ustawień, duchowych ustawień rodzin), może leżeć zupełnie w innym miejscu, niż to, gdzie prowadzą nas różne inne, konwencjonalne metody, stosowane powszechnie.

Ustawienia są holistyczną techniką pracy terapeutycznej, przy pomocy której spojrzymy na Ciebie jako na całość, wraz ze wszystkimi czynnikami, które stworzyły i tworzą Ciebie i Twoją sytuację, temat lub problem; – wszystko co na nie działa, oraz ich wzajemne położenie, dokładnie takie, jakimi są w tym momencie.

Rozpoznanie ukrytego źródła problemu pozwoli na zharmonizowanie i uleczenie zakłóceń w Twoim życiu, i szerzej – w systemie rodzinnym; na połączenie, ponowne przyjęcie i zintegrowanie tego, co zostało rozdzielone lub odrzucone w duchowym wymiarze Twojego serca. Potencjalnie również na finalne pozostawienie tego, co jest dla Ciebie obciążeniem, a co na nieświadomym poziomie niesiesz z miłości do kogoś z członków Twojego systemu, „za/dla nich.”


Warianty pracy w czasie sesji indywidualnej Ustawień Systemowych:

Praca z wykorzystaniem figurek Playmobil:

Polega ona na użyciu małych, ruchomych figurek, które ustawiamy na obrotowej planszy.

Podobnie jak w terapii grupowej, również tutaj sesja rozpoczyna się od wybrania tematu/problemu, z którym chcesz pracować. I również tutaj, uwzględnię osoby i zjawiska, które wydają się znaczące w punkcie wyjścia do pracy z wybranym tematem/problemem.

Podczas pracy w grupie, żywe osoby pełnią role tzw. „reprezentantów” osób lub zjawisk. Podczas pracy indywidualnej z użyciem figurek, w miejsca reprezentantów, ustawiamy figurki.

Wybieramy figurki jako reprezentantów wskazanych osób i zjawisk, po czym ustawiamy je na planszy w taki sposób, jak czujemy, że jest właściwe (np. niektóre z figurek mogą podnosić ręce, inne leżeć, być zwrócone w tym lub innym kierunku itd.).

Wkrótce po rozpoczęciu ustawienia zaczyna być odczuwalne działanie Pola (metoda Ustawień Systemowych korzysta z teorii pól morficznych i morfogenetycznych Rupperta Sheldrake’a). Obserwujemy intuicyjne impulsy do przesuwania figurek w taki bądź inny sposób. Zarówno same te impulsy jak ruchy figur stopniowo odsłaniają się przed nami treści pochodzące ze sfery nieświadomej, np. fragmenty historii Twojej rodziny, firmy lub inne, czasami tajemnice, znane lub nieznane do tej pory uczucia różnych osób względem siebie, oraz inne elementy, które wcześniej były przed Tobą zakryte, mimo że cały czas (czasami nawet od czasu Twoich narodzin) na Ciebie oddziaływały.

“Życie przepływa przez nas w każdej chwili na nowo i całkowicie…
Nasze życie było już w naszych rodzicach i przodkach i trwa nadal w naszych dzieciach.”
– Bert Hellinger

Wszystkie treści i informacje, które są pokazują się nam w czasie sesji dzięki działaniu Pola, np. elementy historii rodzinnych czy tajemnice, odsłonią się w takim stopniu i wymiarze, w jakim na obecny moment będzie to dla Ciebie właściwe i potrzebne.
Bez względu na to, czy odsłania się cała historia, czy jej fragment, czy jest do niej jakieś „zakończenie,” czy go pozornie nie ma, pole informacyjne, które działa w ustawianiach, a które Bert Hellinger nazywa Wielką Duszą, jest „wewnętrznie inteligentne,” i zawsze odsłania przed nami tylko to, i tylko tyle, ile na dany moment jest dla nas odpowiednie.
Jeśli na jakąś informację jest jeszcze zbyt wcześnie, albo dana informacja (np. jakaś tajemnica rodzinna) nie jest potrzebna do rozwiązania Twojego problemu, wtedy nie zostanie nam ona pokazana; dostaniemy tylko fragment lub np. informację o tym, że taka/jakaś tajemnica jest, i że np. znają ją te a te osoby, a pozostałe nie.

Zawsze otrzymujemy tyle, ile jest dla nas bezpieczne i potrzebne.

Praca z wykorzystaniem kartek:

Rekwizytami są tutaj zwykłe, białe kartki. Podobnie jak w przypadku pracy w grupie i ustawień na figurkach, po wybraniu tematu, wybiorę osoby i/lub zjawiska, które będą miały znaczenie dla pracy z wybranym tematem. Poproszę Cię o podpisanie kartek, np. „Ja” (osoba ustawiana/klient), „Matka”, „Ojciec”, „Wujek – Brat Matki”, „Symptom.”
Podobnie jak i w przypadku innych wariantów pracy ustawieniowej, również tutaj – w trakcie trwania sesji możliwe jest dodawanie kolejnych osób i elementów. Imiona lub nazwy zapisywane są na kartkach razem z małymi strzałkami wskazującymi kierunek, w którym osoby/zjawiska są zwrócone, lub w którym patrzą. Następnie poproszę Cię o rozłożenie kartek na podłodze, – rozmieszczenie ich w przestrzeni zgodnie z tym jak czujesz. Oboje stopniowo będziemy wchodzić w pola – miejsca kolejnych kartek i aktywnie pełnić rolę reprezentantów.

W tym wariancie pracy indywidualnej odczucie energii i percypowanie/(żywe) doświadczanie Wiedzącego Pola, które działa w Ustawieniach, są bardzo namacalne. Przy użyciu kartek jako symboli, stopniowo „schodzimy” do źródeł problemu, do jego początków, równocześnie odnajdując drogę do dostępnych rozwiązań.

Dostępna jest również praca w przestrzeni serca z wykorzystaniem tzw. „wewnętrznych obrazów” i medytacji, a także innych przedmiotów pomocniczych (np. kubków, poduszek, krzeseł, butów itp.).

Tzw. wewnętrzne obrazy i prowadzone medytacje są częstym uzupełnieniem sesji na figurkach lub kartkach; mogą stanowić też osobny sposób/wariant pracy indywidualnej.

Jeżeli chcesz skorzystać z sesji telefonicznej albo innej sesji zdalnej w wersji audio, praca w tzw. wewnętrznej podróży będzie dobrym wyborem. Ten wariant ustawień indywidualnych polecam też wszystkim, którzy chcą pracować na żywo lub przez internet, ale nie czują połączenia z figurkami.

„Cel jest zawsze obecny w drodze do tego celu. Nawet gdy cel zostanie osiągnięty, pozostaje obecny jako spełnienie.” – Bert Hellinger

Właściwie wykonane, wszystkie z wymienionych powyżej wariantów pracy Ustawień Systemowych (ustawienia na warsztacie, ustawienia indywidualne na żywo, przez Internet i telefon) są tak samo skuteczne oraz nakierowane na ten sam cel.
Sesja prowadzi do odsłonięcia ukrytej przyczyny problemu i uleczenia sytuacji w jej źródle na poziomie duchowym, za pomocą rozwiązania właściwego dla konkretnej osoby i jej/tej indywidualnej sytuacji, (np. poprzez przywrócenie zaburzonego „porządku miłości.”)

Wariant pracy Ustawień Systemowych (praca w grupie, różne opcje pracy indywidualnej) wybierany jest zgodnie z preferencjami uczestnika i/lub sugestią terapeuty. Pracę indywidualną polecam szczególnie osobom, którym zależy na czasie i wygodzie; a także tym, które czują opór przed uczestnictwem w warsztatach grupowych.


Gdzie i kiedy odbywają się sesje?

Sesje na żywo dostępne są cały czas w Krakowie.
Regularnie pracuję też w Łodzi, gdzie przyjeżdżam raz na 1-2 miesiące, na około tydzień.

Sesje przez Internet (Skype, Messenger/Facebook video i audio) i telefon dostępne są cały czas.


Czy dostępne są sesje w innych językach i sesje dla obcokrajowców?

Sesje indywidualne i warsztaty prowadzę w języku polskim i angielskim.

Jest też możliwość pracy w innych językach, z pomocą odpowiedniego tłumacza.
Jeżeli zamawiasz sesję dla osoby angojęzycznej, prosimy o notkę o tym przy zamawianiu sesji.
Dla klientów zagranicznych jest możliwość płatności przez Paypal.

Ile kosztuje sesja?

Rezerwacja sesji odbywa się przez jej opłacenie. Aktualne ceny i zasady rezerwacji znajdują się zakładce: CENNIK


Kto prowadzi sesje?

Wszystkie sesje prowadzi Irmina Marta Wrona, terapeutka certyfikowana w metodzie ustawień; certyfikat głównej, oficjalnej szkoły Berta Hellingera: https://spaceluminous.com/o-mnie/certyfikaty/


Jak się zapisać?

ZAPISY I KONTAKT Z NAMI