Ustawienia Systemowe

Ustawienia Systemowe metodą Berta&Sophie Hellinger

Szczegółowe informacje o sesjach indywidualnych ustawień znajdziesz tutaj: USTAWIENIA INDYWIDUALNE przez INTERNET, TELEFON & NA ŻYWO

Terminy nadchodzących warsztatów znajdziesz w zakładce: WARSZTATY USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH

Co to są Ustawienia Systemowe?
Z jakimi problemami / tematami można pracować?
Warsztaty grupowe czy sesja indywidualna – co wybrać?

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat Ustawień Systemowych metodą Berta Hellingera.
A także odpowiedzi na często pojawiające się pytania w kontekście ustawień. Piszę również o tym, co możesz zyskać przez udział w ustawieniach, które prowadzę w formie warsztatów i sesji indywidualnych, na żywo, przez telefon i internet.


Ustawienia Systemowe – Podstawowe informacje:

Ustawienia Systemowe są piękną i transformującą metodą pracy terapeutycznej. Mogą być także mocnym wsparciem na ścieżce rozwoju osobistego.
Ze względu na swój nieszablonowy charakter i wysoką skuteczność, tzw. Duchowe Ustawienia Rodzin, Ustawienia Rodzinne, Ciche Ustawienia cieszą się rosnącą popularnością w Europie i poza nią.

Jest to metoda holistyczna, która patrzy na osobę jako na całość, wraz ze wszystkimi czynnikami, które kształtowały ją, oraz wszystkimi, które miały wpływ na powstawanie problemu, z którym przychodzi.

“Rozwiązanie pojawia się wtedy, gdy nasza miłość obejmuje wszystkich.” – Bert Hellinger

Spontaniczna odpowiedź na pytanie „Co to są ustawienia?” – Dla osoby, która nie zna ustawień i prawie nic o nich nie wie.

Ustawienia Systemowe, inaczej nazywane Ustawieniami Hellingera – są również metodą fenomenologiczną, a więc w całości zbudowaną na obserwacjach i opartą na doświadczeniach. 

Bert Hellinger o sobie:

„W zasadzie jestem filozofem. Terapię prowadzę niejako przy okazji. To, co robię jest w sumie filozofią stosowaną. Nie jestem terapeutą w dosłownym znaczeniu. Po prostu rozmyślam o życiu. I w ten sposób chciałbym pracować w służbie życia, takiego jakie jest, nie pragnąc, aby było inne.

Nie ma nic lepszego niż to, co jest. Nie ma lepszych rodziców niż ci, których mamy, lepszej przyszłości, niż ta, którą mamy przed sobą. To, co jest, jest wspaniałe. Szczęściem jest to, że biorę do serca wszystko takim, jakie jest. I cieszę się z tego.

Uwieńczeniem szczęścia jest radość z rzeczywistości takiej, jaka jest, z rodziców takich, jacy są, z przeszłości takiej, jaka była, z partnera takiego, jaki jest, z dzieci takich, jakie są. Właśnie takich, jakie są. To jest najpiękniejsze. Radość jest dopełnieniem szczęścia.”

~~~ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ~~~

Pracując techniką ustawień widzimy, że często rozwiązanie problemu leży zupełnie gdzie indziej, niż moglibyśmy się tego spodziewać, a uzdrowienie danego obszaru tematycznego np. relacji z matką, pociąga za sobą wyraźne polepszenie również innej płaszczyzny życia, np. naszej relacji partnerskiej czy sfery finansowej.

Charakter i działanie pracy Ustawień Hellingera są wyjątkowe. Znacząco odbiegają od tego, z czym spotykamy się w licznych, mniej lub bardziej popularnych i konwencjonalnych rodzajach terapii i terapeutycznych metodach pracy.

Patrząc na problemy z perspektywy hellingerowskiej – chodzi tu nie tyle o wprowadzanie zmian, co raczej o przywrócenie tzw. „pierwotnych porządków”, które zakłócone, wprowadzają w nasze życia dysharmonie i chaos.

Czasami choroba odchodzi – jeśli się zostaje.

Uwolnienie się jest możliwe, gdy uznamy więź. – Bert Hellinger

Dusza jest zawsze zdrowa.

Pierwsza z 5ciu części dłuższej serii „Ustawienia Hellingerowskie”, w której znajdziesz omówienie wszystkich podstawowych kwestii, dotyczących metody ustawień od strony teoretycznej i praktycznej.


Z czym pracują ustawienia?

Podobnie jak inne metody, którymi posługuję się, pracując z klientami; i również na własnej ścieżce rozwoju osobistego – ustawienia pracują z nieświadomą sferą naszego życia.

Prostymi słowami:
Czasami w życiu znajdujemy w sytuacjach, w których nie chcemy być. Wiemy w jaki sposób do tego doszło, albo nie mamy pojęcia jak mogło do tego dojść, ale i tak sytuacja wygląda tak, a nie inaczej.
Na przykład: ciągle wchodzimy w związki o podobnym schemacie (jako kochanka, jako rywalka, jako ofiara lub kat wobec partnera); ciągle kończymy związki w ten sam sposób. Kochamy naszych rodziców, ale jesteśmy na nich wściekli; może nawet czujemy, że nie potrafimy ich kochać, mimo że przecież jesteśmy tutaj dzięki nim… Mimo że ciężko pracujemy, pieniędzy wciąż brakuje. Dajemy z siebie wszystko, a inni nie widzą naszej pracy ani nas.
Inne przykłady – utrata ciąży (różnego rodzaju), traumy, uzależnienia, długi, choroby, i najróżniejsze inne tematy…

W ustawieniach istnieje możliwość pracy z tym wszystkim i bardzo często skuteczność jest naprawdę wysoka. Sposób pracy jest niestandardowy (jest to wyraźnie terapeutyczna metoda, ale wchodząca w duchowe sfery naszego serca, gdzie wiele do powiedzenia mają takie siły jak np. sumienie osobiste, rodzinne, grupowe, życie, śmierć, szczęście, los).


Jakie tematy można ustawiać? Przegląd przykładowych zagadnień.

Relacje rodzinne
Relacja partnerska
Seksualność
Kobiecość
Męskość
Wewnętrzne dziecko
Dorosłość
Rodziny patchworkowe
Konflikty
Zdrowie
Choroby, w tym te nietypowe i trudne
Ustawienia medyczne
Alergie
Emocje wschodzące w kontekście śmierci i towarzyszące im zmiany osobowości
Wypadki
Traumy
Uzależnienia, wszystkie rodzaje uzależnień
Długi
Spadki
Podział majątku
Nieruchomości
Biznes
Ustawienia biznesowe
Ustawienia firm i organizacji
Praca
Kariera zawodowa
Struktury zespołów i projektów
Przeszkody materialne i biznesowe
Problemy dotyczące prowadzenia firm i organizacji
Problemy zawodowe
Negatywnie na nas oddziałujące, zakryte przed nami tajemnice rodowe, np. adopcje, aborcje, morderstwa; dodatkowi członkowie systemu
Zwierzęta
Ustawienia dla zwierząt domowych, np. gdy choruje pies, kot albo inne zwierzątko
Uzdrawianie relacji z osobami, które odeszły
Połączenie ze źródłem siły, płynącej z linii naszego rodu
Spotkanie z nieznanymi nam przodkami i ich towarzyszami (podróż w czasie)
Klątwy i uroki, wyzwalanie się ze starych obciążeń – osobistych, klanowych, karmicznych
Archetypy
Elementy karmiczne w ustawieniach
Negatywne wpływy i energie planetarne: urodzeniowe i przejściowe, sezonowe – tranzyty
Praca ze snami
Powtarzające się sny
Nietypowe sny
Marzenia
Cele życiowe
I wiele, wiele innych


Czy można uzdrowić relacje z osobami, które już odeszły?

W ustawieniach pracujemy na głębokich warstwach świadomości, w duchowej przestrzeni naszego serca, gdzie wszystkie osoby i zjawiska z nami powiązane, zawsze są obecne. Również zmarłe osoby mają tam swoje miejsca. Dlatego poprzez spotkanie z ich obrazem w naszym sercu, w którym pozostają żywe, istnieje możliwość uzdrowienia naszej relacji z nimi.

I tak, poprzez uzdrowienie naszych konfliktujących emocji (czyli tzw. trucizn umysłu, jak gniew, wrogość, niezdrowe pragnienie, zawiść, duma i inne) wobec nich, i poprzez uzdrowienie naszej relacji z nimi – w naszym własnym sercu, uzdrawiamy samych siebie. Uzdrawiając siebie, uzdrawiamy również naszych krewnych i przyjaciół. W ten sposób dziękujemy także naszym przodkom.

„Nasi rodzice są zawsze dla nas obecni, niezależnie od tego, czy jeszcze żyją czy dawno umarli. Są obecni dlatego, że żyją w nas. W ten sposób towarzyszą nam przez całe życie.” – Bert Hellinger


Jak często można robić ustawienia?

„Jak często można robić ustawienia?” To jedno z najczęściej spotykanych pytań, związanych z Ustawieniami Systemowymi.


Różne formy pracy metodą Ustawień Systemowych według Berta&Sophie Hellinger

Warsztaty grupowe Nowych Ustawień Systemowych

Istnieją 3 różne formy uczestniczenia w warsztacie: udział z ustawieniem własnym, udział w formie reprezentanta i udział jako obserwator

Udział z ustawieniem własnym:

Udział w warsztatach z ustawieniem własnym obejmuje sesję terapeutyczną prowadzoną specjalnie dla Ciebie nad wskazanym przez Ciebie lub wybranym przez nas wspólnie tematem (w trakcie warsztatów w grupie). Taka sesja trwa w przybliżeniu godzinę (w czasie około 7-godzinnego warsztatu) i daje możliwość spojrzenia na daną kwestię dotyczącą Twojego życia, rozpoznania przyczyn stojących za wybranym problemem, ukazania potencjalnych rozwiązań i pracę z tym, co najbardziej wymaga interwencji.

Udział w bez ustawienia własnego (dla tzw. reprezentantów i obserwatorów):

Każdy z uczestników aktywnie bierze udział we wszystkich ustawieniach. Ustawienia wykonywane są dla osób zgłaszających się do ustawienia własnego, a więc będziemy pracować z tematami/problemami wybranych uczestników grupy, które mogą być różne (np. relacje rodzinne, relacja partnerska, zdrowie, choroby i symptomy, praca i finanse, marzenia i cele życiowe). Nie mniej każdy z nas w różnym stopniu bierze udział w tej pracy i przechodzi proces terapeutyczny w jej trakcie, dlatego nie tylko osoby z ustawieniem własnym, ale także reprezentanci, wchodzący w tak zwane „role” bardziej aktywnie, oraz pozornie bardziej bierni obserwatorzy będą mieli okazję wiele przepracować i wynieść z każdego spotkania.

Obserwatorzy:

Jest możliwość uczestniczenia w warsztacie w formie obserwatora, nie wchodzącego w „pola” aktywnych w danym ustawieniu osób lub zjawisk. Osoby, które wybierają ten wariant udziału w warsztacie będą mogły spróbować reprezentowania w ustawieniach, jeżeli spontanicznie poczują, że chcą i jeśli jednocześnie pojawią ku temu sprzyjające okoliczności/warunki.

Terminy nadchodzących warsztatów znajdziesz w zakładce: WARSZTATY USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH

Obszerny materiał, opisujący wrażenia z udziału w warsztatach ustawień.


Sesje indywidualne ustawień – praca sam na sam z terapeutą

Sesja indywidualna Ustawień Systemowych jest formą pracy równie skuteczną jak udział w warsztatach grupowych. Obejmuje ona prywatną sesję terapeutyczną, dostosowaną do Twoich potrzeb.

W trakcie trwania sesji możliwa jest praca nad dowolnym, wskazanym przez Ciebie, lub wybranym wspólnie ze mną, tematem. Relacje rodzinne i partnerskie, zawodowe i finansowe, choroby i symptomy, traumy, uzależnienia – to tylko część tematów, z którymi można pracować przy pomocy Ustawień Systemowych.

Szczegółowe informacje o sesjach indywidualnych ustawień znajdziesz tutaj: USTAWIENIA INDYWIDUALNE via INTERNET, TELEFON & NA ŻYWO


Warsztaty czy sesje indywidualne – co wybrać?

Wszystkie z wymienionych tutaj wariantów pracy Ustawień Systemowych (ustawienia na warsztacie, ustawienia indywidualne na żywo, przez Internet i telefon) są tak samo skuteczne oraz nakierowane na ten sam cel.
Sesja prowadzi do odsłonięcia ukrytej przyczyny problemu i uleczenia sytuacji w jej źródle na poziomie duchowym, za pomocą rozwiązania właściwego dla konkretnej osoby i jej/tej indywidualnej sytuacji, (np. poprzez przywrócenie zaburzonego „porządku miłości.”)

Wariant pracy Ustawień Systemowych (praca w grupie, różne opcje pracy indywidualnej) wybierany jest zgodnie z preferencjami uczestnika i/lub sugestią terapeuty. Pracę indywidualną polecam szczególnie osobom, którym zależy na czasie i wygodzie; a także tym, które czują opór przed uczestnictwem w warsztatach grupowych.


Gdzie i kiedy odbywają się sesje indywidualne i warsztaty?

Sesje indywidualne na żywo dostępne są cały czas w Krakowie.
Regularnie pracuję też w Łodzi, gdzie przyjeżdżam raz na 1-2 miesiące, na około tydzień.

Sesje przez Internet (Skype, Messenger/Facebook video i audio) i telefon dostępne są cały czas.

Warsztaty ustawień systemowych obecnie odbywają się w Krakowie i Łodzi, raz na 2/3 miesiące.


Czy dostępne są sesje w innych językach i sesje dla obcokrajowców?

Sesje indywidualne i warsztaty prowadzę w języku polskim i angielskim.

Jest też możliwość pracy w innych językach, z pomocą odpowiedniego tłumacza.
Jeżeli zamawiasz sesję dla osoby angojęzycznej, prosimy o notkę o tym przy zamawianiu sesji.
Dla klientów zagranicznych jest możliwość płatności przez Paypal.


Kto prowadzi sesje i warsztaty?

Wszystkie sesje prowadzi Irmina Marta Wrona, terapeutka certyfikowana w metodzie ustawień; certyfikat głównej, oficjalnej szkoły Berta Hellingera: https://spaceluminous.com/o-mnie/certyfikaty/

Jaki jest koszt sesji i uczestnictwa w warsztatach?

Aktualne ceny i zasady rezerwacji znajdują się zakładce: CENNIK i SKLEP

Jak się zapisać?

ZAPISY I KONTAKT Z NAMI

Możesz też przejść od razu do zakładki „SKLEP” i wybrać interesującą Cię sesję. Po opłaceniu sesji, otrzymasz link do rezerwacji terminu.

W przypadku sesji na żywo, należy dodatkowo wykupić poniższy produkt:

Rodzaje sesji: