Feng shui: Wymiatanie karmy z budynku

feng-shui-dla-biznesu

„Dlaczego o niektórych domach mówi się, że są nawiedzone? Dlaczego niektóre budynki wywołują dreszcze? Dlaczego firmy zajmujące ten sam budynek bankrutują, pomimo zmiany właściciela i kadry kierowniczej?

W feng shui takie zjawiska przypisujemy karmie budynku. Relacja między ludzkimi społecznościami i środowiskiem jest zawrotna. Tak, jak siły natury wywierają wpływ na nas, tak i nasze czyny znajdują swe odbicie w świecie natury, który z kolei oddziałuje na nasze życie. W materii wszechbytu wszystkie rzeczy splatają się ze sobą, a nasza rzeczywistość związana jest zarówno z światem bóstw, jak i ze światem duchów zmarłych.

Na budynki wpływ wywierają ich mieszkańcy oraz zachodzące w nich zdarzenia. Domy określa się mianem „starych i zmęczonych”, „dziwnych i tajemniczych” lub „ciepłych i przyjaznych”.
W feng shui przyjmujemy, że każdy budynek ma własną karmę będącą skutkiem działań, które zaszły w przeszłości. Nawet jeśli mieszkańcy opuścili dom, skutki te pozostają i będą wywierać wpływ na losy nowych mieszkańców.

feng-shui-dla-firm-irmina-wrona-terapia-firm7

Jedne budynki mają dobrą karmę, inne złą, a jeszcze inne są neutralne. Budynki mające dobrą karmę to te, które były zamieszkane przez uczciwych i cieszących się powodzeniem ludzi, szczęśliwe i zgodne rodziny oraz osoby prawe i szlachetne. W takich domach żadnego z mieszkańców nie spotka przedwczesna lub przypadkowa śmierć i żaden nie popełnia przestępstw przeciwko ludziom, przyrodzie i bóstwom. W takich budynkach dobra karma będzie trwać z pożytkiem dla następnych mieszkańców.

Kiedy budynek ma dobrą karmę, osłabione są niekorzystne czynniki wykresu geomancyjnego, środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a czynniki korzystne ulegają wzmocnieniu. Jednak dobra karma budynku może zostać unicestwiona, jeśli jego aktualni mieszkańcy staną się nikczemni lub wplączą się w działania nieetyczne lub przestępcze.

feng shui dla firm irmina wrona terapia firmy

Budynki mające karmę neutralną zajmowane były przez ludzi, których losy nie ulegają gwałtownym zmianom i których czyny nie wywołują poważnych reperkusji. Takie budynki ujawniają bardzo nieznaczny wpływ na to, co zdeterminowane jest przez wykres geomancyjny, środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. Innymi słowy, karma budynku nie jest czynnikiem znaczącym.

feng-shui-dla-firm-irmina-wrona-terapia-firm7

Wybierając zatem dom, powinieneś dowiedzieć się, dlaczego poprzedni mieszkańcy z niego się wyprowadzili, jakimi byli ludźmi i co działo się w budynku. Niektóre skutki karmy są tak silne, że nawet po zburzeniu domu ziemia, na której stał, ciągle przenosi wpływy poprzedniego użytkownika.

W Hongkongu zbudowano kino na działce, na której wcześniej znajdował się zakład pogrzebowy. Bywalcy kina mówili, że słyszeli jakieś głosy i widzieli upiorne postaci duchów spacerujące między rzędami. Niekiedy zamiast dialogów filmu słyszeli „skargi” na przedwczesną śmierć. W końcu właściciele kina poprosili kapłanów buddyjskich i taoistycznych, żeby przez kilka dni prowadzili recytacje w celu uspokojenia duchów zmarłych. Po tym obrzędzie zjawiska te nigdy już się nie powtórzyły.

feng-shui-dla-firm-irmina-wrona-terapia-firm7

Jeśli odkryjesz, że twój budynek ma złą karmę, nie musisz się wyprowadzać. Istnieją sposoby usunięcia karmy z budynku, tak że przeszłość nie wywiera wpływu na teraźniejszość. Poniżej wymienione zostały sytuacje, kiedy trzeba wymieść karmę z budynku:

1. Kiedy budynek znajduje się na dawnych terenach grzebalnych.
2. Kiedy budynek stoi na terenie, na którym doszło do egzekucji, masowych mordów lub śmierci zadanej w inny sposób. Do takich terenów zalicza się, na przykład, pola bitewne, miejsca masakr, obozy koncentracyjne.
3. Kiedy budynek znajduje się na ziemi, na której niegdyś stały następujące rodzaje budynków: rzeźnia lub ubojnia, zakład pogrzebowy, więzienie z celą straceń, szpital, hospicjum, kostnica.
4. Kiedy budynek był w przeszłości użytkowany jako jeden z wymienionych w punkcie 3.
5. Kiedy w budynku zamordowany został człowiek.
6. Kiedy mieszkaniec budynku poniósł przedwczesną lub przypadkową śmierć.
7. Kiedy budynek został opuszczony z powodu bankructwa lub wykluczenia.”

Eva Wong

W przyszłości będziemy publikować więcej wpisów na temat Feng Shui, i z radością pragniemy poinformować, że wkrótce, w naszej ofercie dostępne będą też konsultacje Feng Shui.

Tymczasem zapraszamy na indywidualne sesje terapeutyczne m. in. Ustawienia systemowe, Konsultacje astrologiczne, Odczyty z Kronik Akaszy.

Większość z obecnie dostępnych usług znajdziesz tutaj.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie feng-shui-konsultacja-astrologiczna-irmina-wrona-kroniki-akaszy-iching-konstelacje-systemowe-ustawienia-hellingera-683x1024.jpg

ZAPISY & KONTAKT:

https://spaceluminous.com/kontakt/
576 877 236 – Annamaria (manager) & Irmina (osoba prowadząca)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *