Słabe położenia planet i niekorzystne układy w horoskopie

Czy da się wykorzystać słabe elementy horoskopu urodzeniowego na korzyść?

Tak. Często to, co jest słabością niesie ukryty potencjał, który można wykorzystać. Pracując z astrologią możemy zaobserwować takie sytuacje.  

Jak to może wyglądać w życiu?

Na przykład jeden człowiek urodził się z dużym, wrodzonym potencjałem do bycia artystą, a drugi z takim sobie.  

Szczególnie w pierwszej połowie życia* może wyglądać to tak, że ten pierwszy będzie przejawiał zdolności artystyczne od lat dziecięcych i otoczenie będzie to widziało, że jest utalentowany.
Drugi z kolei będzie przeciętny albo słabszy od innych. Nauczyciel w szkole albo koledzy mogą śmiać się z jego śpiewania, rysunków czy opowiadań albo wierszy, pokazując na innych jako na przykłady lepszych niż on.

*W astrologii najczęściej lata do ~30-40 roku określamy jako pierwszą połowę życia, choć jest to umowne i zależne od wykresu urodzenia danej osoby.

Najczęściej już dość wcześnie widać, że człowiek przejawia pewne talenty. Inny ich nie przejawia, co nie znaczy że ich nie ma, ale nie rzuca się to w oczy. Czasami talenty są ukryte lub zablokowane i nie są dla nas dostępne w pierwszej połowie życia, jeżeli ani dana osoba ani jej otoczenie nie są ich świadomi.

Czasami rodzice zamawiają konsultację u astrologa jako wsparcie w relacji z dzieckiem, jeśli nie potrafią do niego dotrzeć werbalnie lub emocjonalnie, i wtedy często pytają też o wrodzone talenty. Można odczytać je z wykresu urodzeniowego dziecka, nawet jeżeli są ukryte.
Są ukryte na tej zasadzie jak grupa krwi czy różne informacje o naszym ciele. Nie są widoczne gołym okiem, ale da się zrobić badania i widać jak jest.Praca z horoskopem jest techniczna, równocześnie wymaga intuicji, ale też współpracy z osobą dla której jest wykonywana. W takiej sytuacji może dać najlepsze efekty.

To się tyczy nie tylko jednostki, ale też relacji międzyludzkich, np. w horoskopach firm, zespołów i w horoskopach partnerskich.
W związku miłosnym jest podobnie, bo relacja dwóch osób jest jak nowe ciało, nowa figura, która ma mocne i słabe strony; i które widać gdy pracujemy z astrologią partnerską.

Nawiązując do porównania dwóch osób, z których jedna ma dobre układy planet np. na bycie artystą. Na przykład ma mocną, dobrze położoną i harmonijnie aspektowaną Wenus. A u drugiej widać, że jest kryzys w temacie tej planety; może jest ona słabo położona albo zablokowana lub uszkodzona.
Czasami zdarza się, że właśnie te osoby, które mają coś wybrakowane, że dana planeta jest u nich wyraźnie w kryzysowym położeniu; tak że pozornie może wydawać się, że na sukces w tym polu mają niewielką perspektywę, – są zdeterminowane i bardzo dużo pracują.  

I jeżeli się odpowiednio z tym pracuje, to osoba z trudnymi układami planet może odnieść o wiele większy sukces, niż ktoś kto się urodził z dobrymi predyspozycjami do czegoś albo z wygodnymi, harmonijnymi konfiguracjami w horoskopie.

Z drugiej strony, osoba, która jest naturalnie uzdolniona, może to chwycić i w to pójść. Jej talent może się łatwo rozwinąć, dzięki czemu łatwo i wcześnie odniesie ona sukces.

Ale może być też tak, że właśnie dlatego, że dany potencjał jest wyraźny, to dziecko i później młody człowiek nie rozwija tego potencjału, bo nie musi. I dalej z biegiem lat sytuacja stabilizuje się w taki sposób, że owszem ten człowiek jest utalentowany, ale to tyle. Nie ma sukcesu życiowego w tym zakresie. Łatwo mu to przychodzi, ale tego nie rozwinął. Nie rozwijał zdolności, bo zawsze i tak był lepszy od innych. Zabrakło czynnika stymulującego.Zbyt dużo harmonii daje dysharmonię

Wbrew pozorom same tzw. miękkie aspekty w horoskopie np. trygony, seksyle, albo wygodne konfiguracje np. latawce nie zawsze działają dobroczynnie w dalszym rozrachunku, i nie dla każdego.

Tak samo, tzw. twarde aspekty jak kwadratury i opozycje, dają trudności i napięcie. Kiedy osoba przerobi i zintegruje dane tematy, które są obrazowane przez te układy planet, może zbudować coś trwałego i na większą skalę.

Zazwyczaj, najwygodniej jest mieć harmonijne aspekty, jak np. wielki trygon (konfiguracja gdzie we wszystkich znakach danego żywiołu, w podobnych stopniach znaków, położone są jakieś planety), i również mieć w swoim wykresie trudne/twarde aspekty, które powodują napięcie i wymuszają na człowieku działanie.

Tak jest może wygodnie, ale każda osoba ma swój unikatowy układ gwiazd, i czasami mamy same napięte aspekty, wiele planet w słabym położeniu, czasami w większości lekkie układy, i tak dalej.

Podobnie jest z horoskopami partnerskimi. Związek czyli ciało relacji partnerskiej też może mieć słaby element, coś może być w nim kiepskiego – co widać zarówno w życiu codziennym, jak i w wykresie relacji.

Inne związki mają swoje mocne strony. Czasami te mocne strony wyraźnie przeważają nad słabymi; ale większość relacji, podobnie jak większość ludzi ma też jakąś słabość. Tak samo związek partnerski, jak i związek między rodzicem i dzieckiem, czy biznesowy.

Ponieważ każdy związek, tak samo jak każda tworząca go osoba będzie wcześniej czy później przechodził przez kryzysy, ważne jest rozpoznanie, zdiagnozowanie tego słabego miejsca i zobaczenie go takim, jakie to jest.
Tak, że razem z partnerem albo przynajmniej my sami patrzymy na ten mniej atrakcyjny element, albo na słabsze części ciała naszego związku. I nie odwracamy od tego wzroku, tylko uznajemy to; i z tego miejsca podejmujemy odpowiednie decyzje i działania.

Na przykład są ludzie, którzy charakterystycznie wyglądają, mają coś nietypowego w swoim wyglądzie albo osobowości. Mimo, że to odbiega od normy, mogą to wykorzystać dobrze. Często taki element może albo być albo ich utrapieniem, albo mocną stroną, w tym sensie że jedno przeważa nad drugim.

Jeżeli definitywnie im to nie pasuje, ale nie wypierają tego, tylko decydują się zmierzyć z tym, spotkać z tą niekochaną częścią samego siebie – w większości przypadków mogą te rzeczy zmienić w sobie. 
Pracując nad czymś można wiele zmienić i osiągnąć.

Każda sytuacja, każda osoba i każda relacja międzyludzka jest wyjątkowa. Astrologia pozwoli wybrać właściwe rozwiązanie. Jeżeli widzimy słaby element i mamy to wszystko „zdiagnozowane”, zweryfikowane i uświadomione, dopiero z tego miejsca zaczyna się możliwość zmienienia czegoś naprawdę.

Irmina Wrona   Zapraszam na konsultacje astrologiczne, oraz na sesje indywidualne i warsztaty prowadzone różnymi metodami.

Praca z analizą horoskopu urodzeniowego człowieka, relacji (partnerskiej, rodzinnej, biznesowej, innej) lub projektu, zespołu czy firmy jest sesją terapeutyczną o wielopoziomowym działaniu.

Wszystkie sesje indywidualne i warsztaty dostępne są na bieżąco online via Skype, Messenger, Zoom i telefon. Istnieje możliwość zorganizowania spotkania na żywo w Krakowie i raz na 1-2 miesiące również w Łodzi

???????:

https://spaceluminous.com/kontakt/
516 615 773, 576 877 236 Irmina

?????:
Www: https://spaceluminous.com/ & directionfuture.biz
Facebook: Direction Future – Kierunek: Przyszłość Irmina Wrona
YT & Titktok: Direction Future

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *