Wykluczenie rodziców biologicznych w rodzinach adopcyjnych – Cz. 4

Wykluczenie rodziców biologicznych w rodzinach adopcyjnych – Cz.4

U osób adoptowanych czasami całe życie ukryta się fakt, że byli oni adoptowani. Na przykład wtedy, kiedy adopcja nastąpiła w pierwszych dniach życia i dokumenty również zostały zafałszowane.

Sytuacja, gdy biologiczni rodzice zostają ukryci przed dzieckiem, nie sprawia, że ich istnienie zostaje unieważnione, i że dziecko nie jest z nimi w żaden sposób związane.

Pracując w nurcie hellingerowskim, widzimy, że zamazanie informacji o rodzicach biologicznych i rodzinie pochodzenia, nie sprawia, że „nie działają oni” dla adoptowanej osoby; wręcz przeciwnie.

Rodzina adopcyjna też tworzy jej system, ale nie zastępuje ona rodzinny biologicznej.
Pozostają nie tylko związki genetyczne i dziedziczenie, ale także podświadome, ukryte, lecz aktywnie działające w cieniu wzorce, które wpływają na życie adoptowanej osoby.

Można powiedzieć, że rodzice adopcyjni pozostają w służbie rodziców biologicznych.
Jeżeli są oni w stanie to uznać, jednocześnie nie wywyższając się ponad rodziców biologicznych, i zajmują energetycznie zdrową pozycję, ich wkład w życie adoptowanej osoby może być bardziej wspierający.

Im mniej świadomości, a więcej zakłamania pozostaje obecnych w życiu adoptowanej osoby, tym trudniej jest jej uzyskać własny wewnętrzny zmysł równowagi, i odnaleźć się w życiu, i w jego poszczególnych sferach.

Kiedy fakt istnienia rodziców biologicznych jest znany osobie adoptowanej, ale są oni przez nią „wykluczeni” i odrzucani, jej ogólna kondycja i sytuacja życiowa może być niewiele lepsza.

Obraz jaki można tutaj podać to organ, który leży odłączony od ciała. Czy działa ono lepiej bez palca albo innej części? Czy ten oderwany od całości element jest w stanie niezależnie funkcjonować? Oczywiście, że spójna całość działa lepiej.

W obu przypadkach uzdrowienie jest tak naprawdę niezbędne.

Podczas terapii systemowej wchodzimy w te obszary ciała rodziny, gdzie połączenia zostały zerwane. I pozwalamy wewnętrznym siłom rodowego organizmu odbudować je, przywracając harmonię na poziomie jednostki (konkretnej osoby) i całości systemu, którego jest ona częścią.

Irmina Wrona

Cz.1
https://spaceluminous.com/blog/2023/10/20/brakujace-elementy-w-rodzinie-czyli-wykluczeni-czlonkowie-systemu-cz-1/

Cz.2
https://spaceluminous.com/blog/2023/10/25/aborcje-i-poronienia-ukrywane-w-rodzinach-cz-2/

Cz.3
https://spaceluminous.com/blog/2023/11/02/ukrywanie-biologicznego-ojca-dziecka-cz-3/

Zapraszam na sesje indywidualne, konsultacje i szkolenia, osobiste i biznesowe.

Sesje dostępne są online i przez telefon, w języku polskim i angielskim. Istnieje możliwość spotkania na żywo w Krakowie i Łodzi.

Więcej o mnie, Irmina: https://spaceluminous.com/o-mnie/

Kontakt:

+48 576 877 236 Irmina
https://spaceluminous.com/kategoria-produktu/sesje/

ฅ/ᐠ. ̫ .ᐟ\ฅ ฅ/ᐠ. ̫ .ᐟ\ฅ

#rodzina #ustawienia #rodzinne #terapiarodzin #ustawieniasystemowe #ustawieniahellingerowskie #ustawieniahellingera #konstelacjerodzinne #ojcostwo #biologicznyojciec #tata #tataisyn #ojciecisyn #adopcja #adopcjadziecka #adoptowanedziecko #rodziceadopcyjni #rodzicebiologiczni #ojczym #tajemnica #konsultacjefengshui #terapiasystemowa #dlarodziny #genealogia #przodkowie #rodzice #dzieci #drzewożycia

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *